Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Egen beredskap kan skydda mot många slags översvämningsolägenheter

Dela

Under onsdagen 31.3.2021 ökade vattenföringen i Kyro älv och Lappo å tämligen måttfullt, men isarna rörde på sig på flera ställen i nedanför Ylistaro (Kyro älv) och Lappo centrum (Lappo å). Nedanför Ylistaro bildades under dagens lopp flera mindre ansamlingar av isflak och en längre ispropp uppstod i avsnittet mellan Storkyro centrum ner mot området vid den gamla kyrkan. Trots att isarna tills vidare inte har orsakat någon stor ispropp, har det förekommit en del översvämningsolägenheter. Till exempel i Storkyro rann det in flödesvatten i några källare.

Isflak anhopades i Kyro älv nedanför gamla kyrkan 1.4.2021.
Isflak anhopades i Kyro älv nedanför gamla kyrkan 1.4.2021.

I Lappo å lagras flödesvatten fortsättningsvis i den konstgjorda sjön Hirvijärvi och i sjöarna i Nurmojokis källflöden. I Kyro älv lagras flödesvatten ännu särskilt i den konstgjorda sjön Kalajärvi. Den konstgjorda sjön Pitkämö är redan nästan full och den kan inte längre användas för att avsevärt skära ner flödestoppen i Kyro älv. På torsdag morgon var vattenståndet i Lappo å var vid mätstationen i Pouttu 27,80 m och i Kyro älv vid Nikkola 39,70 m. I nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen i Skatila 370 m3/s.

Enligt prognoserna är det fortsättningsvis möjligt att vattenståndet i Kyro älv stiger till nivån 40,00 m i Nikkola, vilket skulle innebära att översvämningsluckorna måste öppnas och flödesvatten ledas ut till de invallade åkerområdena i övre loppet av Kyro älv. Då vädret blir kallare stiger vattnet långsammare, vilket innebär att flödestoppen kan inträffa ikväll, imorgon eller först i övermorgon. Prognosen för Pouttu i Lappo verkar bli under 28,40 m och då skulle flödesluckorna till invallningsområdena inte behöva öppnas. NTM-centralen upprätthåller en varningstjänst för översvämningar i invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv. Via tjänsten har varningsmeddelanden skickats ut till de som anmält sig till tjänsten och ytterligare meddelanden skickas vid behov.

Åarna söder om Vasa har i huvudsak börjat sjunka något. I Lappfjärds å har översvämningen börjat avta och det har inte framkommit uppgifter om olägenheter. I Malax å och Toby–Laihela å börjar flödet vara som högst nu. Vatten har runnit ut på åkrarna och ställvis är mindre vägar av på grund av flödesvatten. Eftersom vattnet har runnit ut på tämligen omfattande arealer, kommer det ta flera dagar innan vattenståndet börjar sjunka.

På många ställen runtom de österbottniska landskapen har smältvattnet orsakat olägenheter och tillbud även annars än på grund av översvämningen i vattendragen. Till exempel har frusna diken och trummor gjort att smältvatten har samlats på sådana platser, där översvämningsolägenheter inte tidigare har upplevts. Det är skäl för invånare och markägare att vidta åtgärder för egen beredskap så att olägenheter på fastigheterna kan undvikas. Det är väghållaren som ansvarar för underhållet av vägtrummor och även i fall det behövs åtgärder för att öppna upp eller smälta trumman. När det gäller vägtrummor under anslutningar till fastigheter betyder detta att ansvaret ligger på anslutningens, d.v.s. fastighetens innehavare.

Mer information i Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Översvämningscentret / Finlands miljöcentral (SYKE):

Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439
Forskare Kalle Sippel, tfn 0295 251 646
Hydrolog Panu Juntunen, tfn 0295 251 805

Bilder

Isflak anhopades i Kyro älv nedanför gamla kyrkan 1.4.2021.
Isflak anhopades i Kyro älv nedanför gamla kyrkan 1.4.2021.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa joukkoliikenteen käyttäjiä ja henkilökuntaa kasvomaskin käytöstä16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskin käytöstä joukkoliikenteessä koronavirusepidemian aikana. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner kollektivtrafikens användare och personal om användningen av ansiktsmask16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Institutet för hälsa och välfärd gav 13.8.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken under den pågående coronavirusepidemin. Korrekt användning av ansiktsmask kan minska coronavirussmitta genom att den förhindrar droppar från att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum