Espoon kaupunki - Esbo stad

Ekologisk kompensation tar sina första steg i Esbo – En utredning föreslår att skogen kring Hynkälampi ska skyddas

Dela

En nyligen slutförd utredning föreslår att förlusten av skogsnatur på grund av bygget av datacentralen i Hästkärrsberget kunde kompenseras med att skydda skogen kring Hästkärret. Som en av de första städerna i Finland utvecklar Esbo ekologisk kompensation.

Skogen kring Hynkälampi är på sina håll i förhållandevis naturligt tillstånd. Foto taget i december 2021. Foto: Esbo stad.
Skogen kring Hynkälampi är på sina håll i förhållandevis naturligt tillstånd. Foto taget i december 2021. Foto: Esbo stad.

Datacentralen som planeras i Hästkärrsberget skulle ge staden en betydande klimatfördel när centralens överskottsvärme utnyttjas i produktion av fjärrvärme. Detta skulle ersätta användning av fossila bränslen och på så sätt minska mängden koldioxidutsläpp.

Konsekvenserna för naturen från datacentralprojektet har dock väckt bekymmer hos stadsborna, emedan en del av datacentralens tomt i dag är skog i närheten av Oitans fritidsområde.

Förlusten av naturskog kunde kompenseras med att skydda och utöka naturvärdena i närområdet. Det är fråga om ett nytt förhållningssätt visavi vården av naturens mångfald; ekologisk kompensation. En nyligen slutförd utredning föreslår en lösning där skogsområdet kring Hynkälampi skyddas vid Pirttibacka.

”Skogen på Hästkärrsberget är i huvudsak vårdad kulturskog”, säger biolog (FD) Joel Jalkanen, som utfört utredningen.

”Skogsområdet kring Hynkälampi är mer omfattande och i bättre naturtillstånd än den. Kompensation innebär att skogen skyddas och då skulle den kunna utvecklas och uppnå ett mer omfattande naturtillstånd, och mångfalden skulle öka.”

Esbo vill skydda naturvärden när staden växer

Esbo vill vara en föregångare när det gäller harmonisering av staden och naturens mångfald. Enligt Berättelsen om Esbo sker utvecklingen i Esbo stad med omsorg om samt upplivande och utökning av naturens mångfald.

Esbo är också bland de första i Finland att utveckla ekologisk kompensation. Staden samarbetar aktivt kring forskning i koldioxidkompensation och ekologisk markanvändning. En vägkarta utarbetas för att återuppliva naturens mångfald och förhindra en övergripande försämring av den.

”Principerna och praxis för ekologisk kompensation håller ännu på att ta form. Den här utredningen bidrar till detta. Den ger en konkret lösning till kompensation för området som går förlorat genom bygget enligt planläggningen av Hästkärrsberget”, säger stadsmiljödirektör Olli Isotalo.

Stadsstyrelsen godkände detaljplanen för datacentralen i Hästkärrsberget 15.11.2021. Styrelsen krävde samtidigt att stadsplaneringscentralen utreder möjligheten att kompensera för området som går förlorat genom bygget. Stadsplaneringsnämnden behandlar den nu slutförda utredningen 27.4.2022. Därefter bereder miljö- och byggnadstillsynscentralen ett eventuellt skyddande av området kring Hynkälampi.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skogen kring Hynkälampi är på sina håll i förhållandevis naturligt tillstånd. Foto taget i december 2021. Foto: Esbo stad.
Skogen kring Hynkälampi är på sina håll i förhållandevis naturligt tillstånd. Foto taget i december 2021. Foto: Esbo stad.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum