Lapin ELY-keskusLapin ELY-keskusLapin ELY-keskusLapin ELY-keskus

ELY-keskuksen kautta Lappiin noin 83 miljoonaa euroa

Jaa
ELY-keskuksen kautta Lappiin ohjautui vuoden 2022 aikana yhteensä noin 83 miljoonaa euroa. Hankintapäätöksiä tehtiin noin 59,4 miljoonan euron edestä. Rahoituksesta noin 10 miljoonaa euroa kohdistui yritysten hankkeisiin ja noin 5,8 miljoonaa euroa maa- ja porotalouden elinkeinotoiminnan aloittamiseen ja investointeihin. Noin 7,8 miljoonaa euroa kohdistui kehittämishankkeisiin.
Kuva: Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen.
Kuva: Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen.

Vuosi 2022 on vahvistanut, että ELY-keskus pystyy reagoimaan ketterästi toimintaympäristön yllättäviin muutoksiin ja tarjoamaan varsin laajasti eri välineitä, jotka vastaavat asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeisiin. Esimerkiksi EU:n elpymisvaroista on rahoitettu maaseutuyritysten energiainvestointeja. Elinkeinoelämässä on kuitenkin yleisesti havaittavissa varovaisuutta investointihalukkuudessa.  

Rakennerahastokauden 2021–2027 toteutus hyvässä vauhdissa – vuonna 2023 ennätysmäärä yritysrahoitusta käytettävissä

Uuden EU-ohjelmakauden yritystukipäätösten tekeminen käynnistyi lokakuussa 2022. Loppuvuoden aikana yrityksen kehittämisavustuspäätöksiä tehtiin koko Pohjois-Suomen alueella 62 hankkeelle, joille myönnettiin yrityksen kehittämisavustusta yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Tästä summasta Lappiin kohdistui 2,8 miljoonaa euroa, yhteensä 23 yrityshankkeeseen. Rahoitettuja hankkeita on ollut monipuolisesti eri toimialojen yrityksiltä, kaikista Lapin seutukunnista.

Kemi-Tornion seudun äkillisen rakennemuutoksen kansallista rahoitusta myönnettiin vuoden 2022 heinä-joulukuussa 12 yrityksen hankkeeseen yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Euromääräisesti suurimman rahoituksen on saanut Polar Metalli Oy:n investointihanke.

Vuonna 2023 Lapissa on käytettävissä poikkeuksellisen suuri määrä yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin suunnattua rahoitusta, kun myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) myönnettävien yritystukien haku avautuu alkuvuoden aikana.

EAKR-kehittämisavustuksen haku on avautunut 16.1.2023 EURA 2021 -järjestelmässä. Haku on Lapissa auki 28.2.2023 saakka. Hankesuunnitelmista kannattaa keskustella hyvissä ajoin ELY-keskuksen yritysasiantuntijoiden kanssa.

Maaseudun yrityksille tukea uusiutuvan energian investointeihin

Vuonna 2022 maaseudun yrityshankkeissa on näkynyt Eurooppaa kurittavan energiakriisin vaikutukset. Vallitseva tilanne on vauhdittanut vihreää siirtymää ja aktivoinut etenkin maaseudulla toimivia yrityksiä hakemaan rahoitusta energiaratkaisuihin.

Maaseuturahaston yritysrahoitusta on Lapissa kohdentunut esimerkiksi mikroyritysten hankkeisiin, joissa on huomioitu energiansäästö ja uusiutuvan energian hyödyntäminen muun muassa maa-, ilmalämpö ja aurinkoenergiaratkaisuilla. Kyseisillä investoinneilla yritykset saavat selkeää säästöä energiakuluihinsa. Lisäksi mikroyritykset ovat tehneet kehittämisinvestointeja muun muassa matkailupalveluissa.

Vuoden 2023 alkupuolella tulee haettavaksi vastaava uusiutuvaa energiaa hyödyntävien järjestelmien tuki. Tällä kertaa tuki suunnataan maaseudulla muihin kuin maataloustuotteiden jatkojalostusyrityksiin.

Maaseuturahaston avulla kehitetään maaseudun palveluita

ELY-keskus myönsi Lappiin vuonna 2022 maaseuturahaston tukea liki 5 miljoonaa euroa yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. ELY-keskuksen suoraa rahoitusta kohdennettiin muun muassa SaameDigi-hankkeelle, jossa halutaan turvata saamenkielisten palvelujen saatavuuden parantaminen digitalisaation keinoin.

Lapin Leader-ryhmät rahoittivat runsaasti kylien kehittämiseen ja elinvoimaan liittyviä hankkeita, kuten kylätalojen remontteja, uimarantojen kunnostusta, frisbeegolfratojen rakentamista sekä pienimuotoisten reitistöjen rakentamista. Myös erilaisiin kulttuurihankkeisiin myönnettiin rahoitusta, kuten Karvalakkioopperan tai Uittoperinteen taltiointiin tuleville polville sekä lasten- ja nuorten taidetyöpajoihin ja liikunnan edistämiseen.

EU:n maaseuturahoituksen uusi rahoituskausi käynnistyy vaiheittain vuoden 2023 aikana. Tällä hetkellä maaseudun hanke- ja yritysrahoitus on tauolla, kunnes uuden kauden haut pystytään avaamaan. ELY-keskus tiedottaa hakujen avautumisesta erikseen.

ESR- ja ympäristö EAKR -rahoituksella tuettiin työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta 

Vuoden 2022 aikana Lappiin rahoitettiin 17:sta ESR-osarahoitteista kehittämishanketta yhteensä 2,9 miljoonalla eurolla. Lisäksi Lappiin kohdistui yksi ylimaakunnallinen ESR-hanke, jolle suunnattiin Lapin rahoitusta yhteensä 153 030 euroa. Rahoitetut hankkeet jakautuivat tasaisesti työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden kehittämiseen. Hankkeet tavoittelivat esimerkiksi digitaalisuuden edistämistä, yritysten muutoskyvykkyyden tukemista ja yhteiskunnallisesti vastuullisen työllistämisen kehittämistä.

Yritysten muutoskyvykkyyttä tuettiin muun muassa Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi-Lapissa -hankkeessa, jonka tarkoituksena on auttaa alueen yrityksiä vastaamaan koronapandemiasta ja työelämän murroksesta aiheutuneisiin muutoksiin. Hankkeessa tarjotaan yrityksille valmennusta ja vahvistetaan alueen yritysten verkostoitumista. Hankkeelle on varattu EU:n ja valtion rahoitusta 133 396 euroa.

Lapin sosiaalisesti kestävä kädenjälki -toimintamalli -kehittämishankkeella luodaan edellytyksiä heikommassa asemassa olevien työllistymiselle, edistetään yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista sekä tuetaan työyhteisöjä moninaisuuden hyväksymisessä. Hankkeelle on varattu EU:n ja valtion rahoitusta 223 754 euroa.

ESR- ja ympäristö EAKR:n hankehaku on avoinna 20.3.2023 saakka. Lisäksi JTF-rahoitusta tullaan suuntaamaan myös ESR-tyyppiseen toimintaan. Hauista tiedotetaan rakennerahastot.fi-sivustolla.

Koulutushankinnoilla apua ukrainalaisten työllistymiseen

Lapin ELY-keskus on hankkinut syksyn 2022 aikana useita erilaisia palveluita ja koulutuksia. Esimerkiksi Ukrainasta saapuneiden, tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden pääsyä työllistymistä edistäviin palveluihin ELY-keskus nopeutti hankkimalla tulkattua palveluohjausta. Ohjauksessa annettiin tietoa TE-toimiston asiakkuudesta, työmahdollisuuksista ja työnhaun käynnistämisestä.

Matkailualalle koulutettiin alasta kiinnostuneita työnhakijoita erinomaisin tuloksin. Kahden kuukauden aikana alan ammattilaisten johdolla harjoiteltiin käytännön tehtäviä ja asiakaspalvelua ja tutustuttiin alan yrityksiin ja myös harjoiteltiin yrityksissä käytännön töitä.

Keväällä toteutetun laajan markkinavuoropuhelun tuloksena Lapin ELY-keskus hankki kaksi innovatiivista palvelua erityisesti pitkään työttömänä olleiden työllistymisen edistämiseksi. Kumpikin yksilöpalveluna toteutettava palvelu tarjoaa monipuolista tukea erityisesti niille työnhakija-asiakkaille, joiden polku kohti työmarkkinoita on eri tavoin haastava.

Kustannusten nousu haasteena tienpidon hankinnoissa

Vuonna 2022 tienpidon hankintojen haasteena oli erityisesti Venäjän hyökkäyssodasta johtuva kustannusten voimakas nousu sekä joidenkin komponenttien saatavuusongelmat. Tämän vuoksi kaikkia suunniteltuja siltaurakoita ei voitu käynnistää keväällä. Kahden siltaurakan kilpailutus siirrettiin syksylle ja niiden urakkasopimukset allekirjoitettiin loppuvuodesta 2022. Myös päällystysmäärä jäi vähäisemmäksi ja lisäksi muun muassa maanteiden hoidon urakoissa alihankintojen saatavuus muodostui haasteelliseksi.

Lisätietoja rahoituskatsauksesta:

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista.

ELY-keskuksen rahoitus- ja hankintatilastot löytyvät Liitteet-otsikon alta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

- EAKR-yrityshankkeet: yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, puh. 0295 023 568
- ESR-kehittämishankkeet: rahoituspäällikkö Riitta Ilola, puh. 0295 038 224
- Maaseuturahaston kehittämis- ja yrityshankkeet: ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118
- Työvoimakoulutus- ja työvoimapalveluhankinnat: yrityspalveluasiantuntija Minna Uusihanni, puh. 0295 037 139
- Tienpidon hankinnat: yksikön päällikkö Olli Mourujärvi, puh 0295 037 241

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Kuva: Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen.
Kuva: Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen.
Lataa

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Rovaniemi: Hallituskatu 3 B (valtion virastotalo)
Kemi: Valtakatu 28

0295 037 000http://www.ely-keskus.fi/lappi

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus

Kesän päällystystyöt painottuvat Lapissa valta- ja kantateille31.5.2023 09:44:09 EEST | Tiedote

Päällystystyöt ovat käynnistyneet Lapissa ja ne valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Tänä kesänä päällystämme mm. Enontekiöllä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Posiolla. Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan vain 95 km kilometrin matkalta ja kävely- ja pyöräilyteitä noin 6 kilometriä. Kilometrejä vähentävät sekä kustannustason jyrkkä nousu että rakenteenkorjausten määrän kasvu. Korjausvelka maantieverkolla kasvaa tänäkin vuonna.

Lapissa tuotetaan palveluja ja tuotteita, joille on globaalia kysyntää31.5.2023 08:00:17 EEST | Tiedote

Lapin suhdannekatsauksen mukaan kehitys jatkui positiivisena vuonna 2022. Koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta on toivuttu. Liikevaihdon vuosimuutos jatkui positiivisena kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Eniten liikevaihto kasvoi matkailupalveluissa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja vähiten kaupassa. Henkilöstömäärän, mukaan lukien julkinen sektori, vuosimuutos jäi liikevaihtoa vaisummaksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme