Sitra

EMBARGO 1.1. kl. 00.01// Här är de: 20-talets viktigaste utvecklingsprocesser

Dela

Hur ser 2020-talet ut? Vilka utvecklingsprocesser påverkar vår framtid starkast och vilka slags spänningar finns det mellan olika megatrender? Översikten Sitras Megatrender 2020 skapar en helhetsbild av vilka frågor vi borde koncentrera oss på under de kommande åren.

En megatrend är en allmän utvecklingsriktning som består av flera företeelser, en omfattande förändringskurva. Ofta ser man dem ske på global nivå och man tror ofta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. I uppdateringen av Sitras Megatrender 2020 lyfter vi fram fem utvecklingsprocesser samt spänningar och kopplingar mellan dem: den ekologiska rekonstruktionen är brådskande, nätverksmakten blir starkare, befolkningen blir äldre och allt mer heterogen, ekonomin söker riktning och teknologin kopplas till allting.

”Början av ett nytt årtionde är ett utmärkt tillfälle att uppdatera synen mot stora, långvariga utvecklingsprocesser. I frågor gällande ekologisk hållbarhet har vi gått över till krisretorik. Trots att oron över demokratins tillstånd under flera år har synts i framtidsdiskussioner, har den fått nya nyanser, till exempel på grund av ökningen i nya slags maktutövningsmetoder som sociala media har medfört. Teknologisk utveckling är inte längre något som man endast talar om med glöd, och när teknologin sammansmälter i allt det som vi gör, ställs vi inför helt nya frågor”, betonar Katri Vataja, direktör för förutsägelse och strategi på Sitra.

Den mest centrala faktorn som påverkar vår framtid är att den ekologiska rekonstruktionen är brådskande: hur vi möter klimatförändringen, minskningen av naturens mångfald, den varierande tillgången till resurser och avfallsproblemet. Andra utvecklingstrender ska betraktas i förhållande till detta. Till exempel borde man fatta beslut snabbt, men uppstår de centraliserat eller genom involvering, när vi övergår från en multipolär värld till en värld med flera knutar. Vi borde också diskutera om den ekologiska rekonstruktionen genomförs rättvist eller ojämlikt, om miljön ses som en ekonomisk resurs eller om en bättre miljö ska ställas upp som ekonomiskt mål samt när teknologin är till hjälp och när den hindrar den ekologiska rekonstruktionen.

”Viktigare än en enskild megatrend är att förstå till vilken större helhet teknologin anknyter och hur den kopplas till andra trender. Helhetsbilden av ändringar och spänningar i samhället kan verka utmanande och till och med skrämmande. Emellertid vittnar bara det att man kan identifiera spänningar så att man kan påverka framtiden”, påpekar Mikko Dufva, expert på framtiden på Sitra.

Vår framtid beror på dagens val och åtgärder.

"Förhoppningsvis utvecklar också allt fler sina framtidsfärdigheter och sin förmåga att föreställa sig alternativa framtider samt tar åt sig makten över framtiden och deltar i diskussionen om framtiden!”, uppmanar Dufva.

Nyckelord

Kontakter

Mer information

Mikko Dufva, expert på framtiden, tel. +358 (29) 4618 249, mikko.dufva@sitra.fi

Anna Solovjew-Wartiovaara, framtidskommunikatör, tel. +358408302825, anna.solovjew-wartiovaara@sitra.fi
 

Länkar

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

Enkät: Klimatattityderna vid industriföretagen smyger sig framåt – särskilt de stora företagen en drivkraft bakom förändringarna16.12.2019 02:00:00 EETTiedote

Till och med 85 procent av de finländska industriföretagen anser att klimatförändringen är en faktor som redan idag påverkar verksamhetsmiljön eller som kommer att göra det i framtiden. Detta framgår av Sitras enkät. Klimatförändringens effekter på affärsverksamheten betonas i synnerhet i stora företag. Samtidigt visar resultaten att för tillfället anser endast knappt hälften av alla företag att kolneutralitet och koldioxidsnåla produkter och lösningar är en källa till strategisk konkurrenskraft.

Kysely: Teollisuusyritysten ilmastoasenteet lipuvat hitaasti eteenpäin – erityisesti suuret yritykset muutoksen ajureita16.12.2019 02:00:00 EETTiedote

Peräti 85 prosenttia suomalaisista teollisuusyrityksistä pitää ilmastonmuutosta toimintaympäristöönsä nyt tai tulevaisuudessa vaikuttavana tekijänä, selviää Sitran tuoreesta kyselytutkimuksesta. Erityisesti suurissa yrityksissä ilmastonmuutoksen vaikutus liiketoimintaan korostuu. Samaan aikaan tulokset kuitenkin osoittavat, että tällä hetkellä vain vajaa puolet kaikista yrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä tuotteita ja ratkaisuja merkittävänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum