Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

EMBARGO 18.8.2020 kl. 13.30 /// Helsingfors fick en konst- och kulturvision som siktar på år 2030

Dela

I februari 2019 tillsatte Helsingfors en självständig arbetsgrupp för att förbereda stadens konst- och kulturvision ända fram till år 2030. Arbetsgruppen lämnade över sitt förslag till vision till Helsingfors stad på tisdagen den 18 augusti. Arbetsgruppens starka budskap är att för att möjliggöra ett gott liv för stadsborna i en föränderlig värld lönar det sig att ta konst och kultur till kärnan av stadens utveckling.

Miljökrisen, förändringar i stadens befolkningsstruktur och teknologin utmanar invanda tänkesätt och förfaranden redan idag. I framtiden kommer betydelsen av dessa globala utmaningar att växa. Samtidigt ökar också betydelsen av hur vi klarar av att lösa dessa problem. Visionen uppmuntrar till att se konsten och kulturen som erbjudare av efterlängtade verktyg för att möta det oförutsägbara och att lösa problemen. Konsten hjälper Helsingfors att lära känna sig själv, föreställa sig alternativa världar och bygga stigar in i framtiden.

Arbetsgruppens bygger sin vision på tre teman:

Konsten hjälper Helsingfors att möta och förändra framtiden. Konsten ökar förståelse och främjar en kritisk och konstruktiv dialog och främjar en hållbar värld. Helsingfors uppgift är att värna om konsten som plattform och möjliggörare.

Konst och kultur är drivkrafter av Helsingfors utveckling. Konstnärernas kunnande står till hela stadens förfogande. Konst och kultur stärker den övergripande välfärden. Konstfältet ökar samarbetet i huvudstadsregionen, i Finland och internationellt. Konsten gör Helsingfors till en kreativ stad.

Varje helsingforsares liv är en del av den gemensamma helsingforsandan. Helsingforsarna skapar stadens kultur. Invånarnas kulturer får Helsingfors att blomstra. Varje helsingforsare har en livslång kontakt till konsten.

Temana konkretiseras i visionen som ett trettiotal förslag till åtgärder. Många av förslagen genomskär de tre ovannämnda temana och bjuder in olika aktörer att lösa saker tillsammans.

Arbetsgruppen som utarbetat konst- och kulturvisionen överlämnade visionen till borgmästare Jan Vapaavuori och biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar under en tillställning som direktsändes på Helsingforskanalen.

”Konst- och kulturvisionen sporrar Helsingfors till att se konst och kultur mer holistiskt, som en djupare och strategisk del av hela stadens verksamhet, inte enbart där konst och kultur redan görs. Konst och kultur har en central roll som uppbyggare av stadens livs- och konkurrenskraft, men det är men även viktigare är att identifiera sektorernas inverkan på medborgarnas välbefinnande och som skapare av gemenskap. Staden kan inte ensam lyckas med detta. Jag önskar en aktiv och omfattande diskussion om hur visionen bör förankras på gräsrotsnivå och hur den kunde främja samarbetet bland alla stadens aktörer” säger borgmästare Jan Vapaavuori.

”Visionen utmanar oss att granska och på nytt definiera stadens roll i förhållande till konst- och kulturfältet, och i förhållande till det föränderliga Helsingfors och stadsbornas uppfattningar om ett gott liv. Varje helsingforsare borde ha möjlighet till att hitta ett eget kulturellt hem, som hjälper att rota sig och uppleva Helsingfors som sin egen stad” konstaterar biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

Arbetsgruppens ordförande var Helsingfors stadsorkesters intendent Aleksi Malmberg. De övriga medlemmarna i gruppen var chefdirektör Gita Kadambi (Finlands Nationalopera och -balett), verkställande direktör Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events Oy), professor Elina Knihtilä (Teaterhögskolan), lärare med planeringsansvar Emmi Komlosi (Helsingfors finska arbetarinstitut), verkställande direktör Sara Norberg (Cinematic), emeritusdirektör Leif Jakobsson (Svenska Kulturfonden), koreograf och konstnärlig ledare Sonya Lindfors (Urbanapa), konstnär, doktor i konst Teemu Mäki (ordförande för Konstnärsgillet i Finland), sakkunnig Veli-Markus Tapio (Finska kulturfonden) och planerare Ulla Laurio (Helsingfors stad, kultur och fritid, arbetsgruppens sekreterare). I sitt arbete hörde arbetsgruppen ett stort antal sakkunniga och stadsbor samt aktörer inom konst- och kulturbranscherna.  

”Vår arbetsgrupp utarbetade visionen innan corona, men arbetes kärnbudskap har sedan dess enbart förstärkts. Vi går mot stora utmaningar och en okänd framtid. Nu måste vi se hur stadens alla sektorer och stadsborna kunde hjälpa varandra ur ett bredare perspektiv. Konst och kultur för människor samman och vidgar vyerna. Helsingfors behöver konstens och kulturens aktörer och vice versa”, poängterar visionarbetsgruppens ordförande Aleksi Malmberg.

Ladda ned nätversionen på denna länk

Nyckelord

Kontakter

Mari Männistö
Kulturdirektör, Helsingfors stad
0400 539900, mari.mannisto@hel.fi

Aleksi Malmberg
Intendent, Helsingfors stadsorkester
ordförande för Konst- och kulturvisionsarbetsgruppen
050 3021669, aleksi.malmberg@hel.fi

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum