EMMA – Espoo Museum of Modern Art

EMMAs utställning som öppnar i maj ställer sig i skärningspunkten mellan samtidskonst och design för att genom keramikkonsten utforska teman kring sönderfall och återuppbyggnad

Dela

Utställningen Keramiken i förnyelse granskar lerans speciella betydelse för människan och tolkar vår samtid som definieras av oro över klimatet och omvälvningar i de sociala strukturerna. Keramik har blivit allt populärare under de senaste åren, och trenden har också hittat sin väg in i samtidskonsten. Utställningen på EMMA presenterar tolv konstnärer och två konstnärskollektiv som har specialiserat sig just på keramik. Verken uppvisar en fördomsfri användning av material och känslighet för aktuella ämnen. Utställningen har genomförts i samarbete med expertorganisationen för design Ornamo, genom en öppen portfolioansökan. Utställningen Keramiken i förnyelse visas på EMMA 3.5.2021–28.8.2022.

Katie Spragg: The Wilds of 5 Lely Court, 2016. (Katukiveyksen erämaa). Still.

Pysäytyskuva-animaatio / Stopframe animation.
Katie Spragg: The Wilds of 5 Lely Court, 2016. (Katukiveyksen erämaa). Still. Pysäytyskuva-animaatio / Stopframe animation.

Utställningen Keramiken i förnyelse öppnar för publik måndag 3.5 samtidigt med EMMA, som hållit stängt i nästan ett halvt år. Våra presstillfällen hålls tillsvidare på distans. Välkommen på presstillfälle 12.5 kl. 10-11. Under tillställningen presenterar utställningens kurator Laura Kokkonen utställningen. Tryck här för att delta. Pressmeddelandet är fritt att publicera direkt. Vi svarar gärna på eventuella frågor.

Den bakomliggande tanken som har inspirerat utställningen Keramiken i förnyelse är den japanska traditionen kintsugi, där delarna av ett trasigt keramiskt föremål fogas ihop igen med guld eller någon annan metall. Man döljer inte att föremålet är trasigt utan skapar en ny relation till det. Sprickorna kan vara ett tecken på något nytt. ”Gemensamt för konstnärerna på utställningen är kärleken till leran, men också viljan att göra keramik på ett annorlunda sätt”, berättar utställningens kurator, EMMAs amanuens Laura Kokkonen. Strävan att ifrågasätta de traditionella metoderna syns i sökandet efter mer ekologiska tillverkningsmetoder, i utnyttjandet av ny teknik och i sättet på vilket verken utvidgar sig i rummet. Genom sitt innehåll behandlar verken bland annat miljöförstörelsen och utdöendet av arter, konflikter och deras konsekvenser, förgänglighet och ensamhet men också naturens livskraft, upptäckten av samband och närvaro.  

Den brittiska konstnären Katie Spragg deltar i utställningen med tre animationer. Spraggs verk för tankarna tillbaka till den förundran och glädje vi upplever av att observera naturen. I animationerna som har gjorts med stop frame-teknik och genom att forma lera frodas och växer gräs på en äng och tränger sig upp genom små sprickor i betong. I Spraggs verk skapas paralleller mellan leran och växterna, vilket för fram materialets levande kraft. Meri Oivos stora installation Fragil refererar också till naturliga former – svampmycel, grenverk och koraller. Verket består av flera känsliga porslinsstycken som Oivo har framställt med en gjut- och handbyggnadsteknik hon själv har utvecklat, där materialets sprickor och förvridningar får synas.

Gruppen Working with Soil består av keramikkonstnärer som arbetar med mångsidiga metoder inom formgivning, konst och vetenskap och utforskar människans relation till jordmånen. De samlar prover av jordmaterial, analyserar dem för att bestämma vilka föroreningar de innehåller, och använder dem som material för sin konst. Gruppen driver ett vetenskapligt forskningsprojekt för att undersöka den lokala jordmånen i Esbo och studera de förändringar naturfenomen och människans verksamhet ger upphov till i jorden. De målade krukorna i verkhelheten Kritiskt utrotningshotade arter granskar hur föroreningarna i jordmånen bidrar till utrotningshotet mot olika insektarter. Förändringarna i jordytan granskas också i de keramiska relieferna i Matteo Pennacchios serie Märken. Utgångspunkten för verken är satellitfotografier där man kan se konsekvenserna av människans verksamhet på miljön, som avverkningsområden, industrier och väpnade konflikter.

Nathalie Lautenbachers verk Återhämtning som färdigställts i EMMAs utställningssal behandlar sönderfallets ofrånkomlighet och materiens kretslopp i naturens processer. I sitt verk har Lautenbacher dukat upp till fest med obrända lerkärl som hon framställt för sitt eget varumärke. Kärlen har fyllts med vatten som med tiden förstört dem. Närvaro och den känsla materialet förmedlar är utgångspunkterna för Priska Falins och Helen Felceys verkhelhet. De keramiska stenarna i installationen Att vara med som visas på EMMA har tillverkats av elever i skolan Karakallion koulu i Esbo. Till helheten hör också verkstäder och webbmaterialet Hemvistsom finns på EMMAs webbplats. Det innehåller uppgifter i medveten närvaro och medvetet handlande, där vi utforskar våra egna sinnesupplevelser och sätt att interagera med olika material.  

Konstnärerna på utställningen Keramiken i förnyelse är Priska Falin & Helen Felcey, Veera Kulju, Nathalie Lautenbacher, Piia Lieste, Matias Karsikas, Tiia Matikainen, Meri Oivo, Matteo Pennacchio, Maria Punkkinen, Outi Savolainen, Caroline Slotte, Katie Spragg, Irma Weckman och arbetsgruppen Working with Soil (Özgü Gündeşlioğlu, Catharina Kajander, Riikka Latva-Somppi och Maarit Mäkelä). Utställningen visas i anslutning till visningslagret Bryk & Wirkkala som presenterar Rut Bryks och Tapio Wirkkalas livsverk. EMMAs tema för 2021 är konstens kraft. Keramik är en både uråldrig och högst aktuell teknik som också starkt förnyas. Den är ett bra exempel på konstens bestående kraft och anpassningsförmåga.

Den omfattande mobilguiden som utarbetats för utställningen öppnar upp bakgrunden till verken genom texter och videointervjuer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Katie Spragg: The Wilds of 5 Lely Court, 2016. (Katukiveyksen erämaa). Still.

Pysäytyskuva-animaatio / Stopframe animation.
Katie Spragg: The Wilds of 5 Lely Court, 2016. (Katukiveyksen erämaa). Still. Pysäytyskuva-animaatio / Stopframe animation.
Ladda ned bild
Meri Oivo: Hauras, 2021. Valu- ja käsinrakennustekniikalla valmistettu posliini, paperikuitu, teräs.  

Meri Oivo: Fragile, 2021. Cast and handbuilt porcelain, paper fibres, steel.

Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. 

Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Meri Oivo: Hauras, 2021. Valu- ja käsinrakennustekniikalla valmistettu posliini, paperikuitu, teräs. Meri Oivo: Fragile, 2021. Cast and handbuilt porcelain, paper fibres, steel. Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Ladda ned bild
Working with Soil: Kriittisesti uhanalaiset lajit, 2020−2021. Luonnontieteelliset lajinäytteet, maanäytteet ja maanäytteillä maalatut koepalat, makkaratekniikalla käsinrakennettu suomalainen punasavi, maalaus savilietteillä ja eri puolelta Suomea kerätyillä maanäytteillä. 

Working with Soil: Critically Endangered Species, 2020−21. Species specimen, soil samples and ceramic test pieces painted with the processed samples, hand coiled Finnish earthenware painted with slips and soil samples which are collected from various areas in Finland. 

Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. 

Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Working with Soil: Kriittisesti uhanalaiset lajit, 2020−2021. Luonnontieteelliset lajinäytteet, maanäytteet ja maanäytteillä maalatut koepalat, makkaratekniikalla käsinrakennettu suomalainen punasavi, maalaus savilietteillä ja eri puolelta Suomea kerätyillä maanäytteillä. Working with Soil: Critically Endangered Species, 2020−21. Species specimen, soil samples and ceramic test pieces painted with the processed samples, hand coiled Finnish earthenware painted with slips and soil samples which are collected from various areas in Finland. Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Ladda ned bild
Working with Soil: Kriittisesti uhanalaiset lajit, 2020−2021. Luonnontieteelliset lajinäytteet, maanäytteet ja maanäytteillä maalatut koepalat, makkaratekniikalla käsinrakennettu suomalainen punasavi, maalaus savilietteillä ja eri puolelta Suomea kerätyillä maanäytteillä. 

Working with Soil: Critically Endangered Species, 2020−21. Species specimen, soil samples and ceramic test pieces painted with the processed samples, hand coiled Finnish earthenware painted with slips and soil samples which are collected from various areas in Finland. 

Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. 

Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Working with Soil: Kriittisesti uhanalaiset lajit, 2020−2021. Luonnontieteelliset lajinäytteet, maanäytteet ja maanäytteillä maalatut koepalat, makkaratekniikalla käsinrakennettu suomalainen punasavi, maalaus savilietteillä ja eri puolelta Suomea kerätyillä maanäytteillä. Working with Soil: Critically Endangered Species, 2020−21. Species specimen, soil samples and ceramic test pieces painted with the processed samples, hand coiled Finnish earthenware painted with slips and soil samples which are collected from various areas in Finland. Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Ladda ned bild
Nathalie Lautenbacher: Palautuminen, 2021. Polttamaton savi, video.

Nathalie Lautenbacher: Recovery, 2021. Unfired clay, video. 

Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. 

Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Nathalie Lautenbacher: Palautuminen, 2021. Polttamaton savi, video. Nathalie Lautenbacher: Recovery, 2021. Unfired clay, video. Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Ladda ned bild
Priska Falin & Helen Felcey: Vierellä, 2021. Installaatio, poltetut ja polttamattomat keraamiset pikkukivet, video. 

Priska Falin & Helen Felcey: Being With, 2021. Installation, fired and unfired ceramic pebbles, video.  

Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art.

Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Priska Falin & Helen Felcey: Vierellä, 2021. Installaatio, poltetut ja polttamattomat keraamiset pikkukivet, video. Priska Falin & Helen Felcey: Being With, 2021. Installation, fired and unfired ceramic pebbles, video. Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Ladda ned bild
Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Särkyvää - Keramiikka uuden äärellä. Ceramics Facing the New. EMMA Museum of Modern Art. Kuva / Photo: Ari Karttunen / EMMA 2021
Ladda ned bild

Länkar

Om

EMMA – Espoo Museum of Modern Art
Ahertajantie 5
02100 Espoo

http://www.emmamuseum.fi

EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa, professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa betoniarkkitehtuuria edustavassa Näyttelykeskus WeeGeessä. Näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat, ja pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä. Tervetuloa!

@emmamuseum

Följ EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EMMA – Espoo Museum of Modern Art

At the intersection of contemporary art and design, the exhibition opening at EMMA in May uses ceramic art to explore themes of disintegration and reconstruction3.5.2021 15:59:00 EEST | Press release

Ceramics Facing the New highlights the significance of clay for humanity while exploring contemporary environmental concerns and disintegration of social structures. Ceramics has become increasingly popular in recent years, and the trend has also found its way to contemporary art. Ceramics Facing the New presents twelve artists and two artist groups specialising in ceramic art, all of whom use materials and techniques in innovative ways and have an eye for topical themes. The exhibition is produced in collaboration with Ornamo Art and Design Finland and is based on an open portfolio call. Ceramics Facing the New is on view at EMMA from 3 May 2021– 28 August 2022.

EMMAssa tänään 3.5. avautuva näyttely asettuu nykytaiteen ja muotoilun risteyskohtaan sekä tutkii hajoamisen ja jälleenrakennuksen teemoja keramiikkataiteen kautta3.5.2021 15:59:00 EEST | Tiedote

Särkyvää – Keramiikka uuden äärellä -näyttely pohtii saven erityistä merkitystä ihmiselle ja tulkitsee ympäristöhuolen ja sosiaalisten rakenteiden murroksen määrittämää nykyisyyttä. Keramiikan suosio on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja trendi on löytänyt tiensä myös nykytaiteeseen. Särkyvää-näyttely esittelee kaksitoista taiteilijaa ja kaksi taiteilijaryhmää, jotka ovat nimenomaan erikoistuneet keramiikkaan. Teoksissa nähdään materiaalien ja tekniikoiden ennakkoluulotonta käyttöä sekä herkkyyttä ajankohtaisille aiheille. Näyttely on toteutettu yhteistyössä muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamon kanssa avoimen portfoliohaun perusteella. Särkyvää – Keramiikka uuden äärellä on esillä EMMAssa 3.5.2021–28.8.2022.

New additions to the Visible Storage at EMMA open up fascinating vistas on the life’s work of Rut Bryk and Tapio Wirkkala3.5.2021 15:58:00 EEST | Press release

The new thematic sections examine Bryk’s and Wirkkala’s relationship with nature, geometry and international connections. The items on show include iconic pieces as well as rarities from the Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation Collection. Also included is Candy, a privately owned piece by Bryk that has not been on show in Finland for decades.

EMMA öppnar måndagen den 3.5.2021 – Publiken har en unik och sista chans att ännu i en dags tid se Elmgreen & Dragsets uppseendeväckande utställning 2020 med förköpt biljett30.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

25-årsjubileumsutställningen av den världskända konstnärsduon som har förvandlat EMMAs utställningssal till en surrealistisk parkeringshall öppnar ännu för en dag, då EMMA åter öppnar sina dörrar på måndag. På detta sätt ansluter sig EMMA till de övriga museerna i huvudstadsregionen som verkar i stiftelseform, som i begränsad skala har öppnat sina dörrar för publiken. Man kan besöka Elmgreen & Dragsets utställning 2020 och de övriga utställningarna som nu visas på EMMA genom att på förhand köpa en biljett i EMMA Shopens webbutik. För att trygga publikens säkerhet säljs ett begränsat antal biljetter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum