Uudenmaan ELY-keskus

En förhandsplan utarbetas för en friluftsled och en färdväg för djur på riksväg 2 i Tammela, vid Torronsuo nationalpark

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Tammela kommun har inlett utarbetandet av en preliminär plan för riksväg 2 vid Torronsuo nationalpark.

Karta om planeringsområde.
Karta om planeringsområde.

Syftet med den preliminära planen är att kartlägga alternativ till den fortsatta planeringen av under- eller överfartssystemet för friluftsleden eller den ekologiska förbindelsen (färdvägar för djur) i Torronsuo nationalpark. Målet med planen är också att förbättra trafiksäkerheten i området. I närheten av Torronsuo har det under de senaste åren inträffat många viltolyckor. År 2019 färdigställdes ett viltstängsel i området, men trots stängslet har det under 2020 och 2021 i synnerhet inträffat hjort- och rådjursolyckor i området.

Planeringen styrs av en styrgrupp där förutom representanter för NTM-centralen i Nyland och Tammela kommun även representanter för intressentgrupperna från Forststyrelsen, Tavastlands förbund, Jaktsällskapet Halli och Eerikkilä idrottsinstitut deltar. Intressentgrupperna kompletteras dessutom med markägare. Det är meningen att förhandsplaneringen ska bli klar i april 2022.

Nyckelord

Kontakter

Herkko Jokela, Nylands närings-, trafik- och miljöcentral
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 367

Hannu Jalava, Tammela kommun
fornamn.efternamn@tammela.fi, tfn 050521 9962

Antti Heininen, Destia Oy,
fornamn.efternamn@destia.fi, tfn 040545 5914

Bilder

Karta om planeringsområde.
Karta om planeringsområde.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.