Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

En guide om stranderosion och förebyggande åtgärder har publicerats

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett ut guiden "Stranderosion: Orsaker och förebyggande åtgärder", som är riktad särskilt till personer som planerar att restaurera privata stränder och personer som ansvarar för olika slags projekt inom vattendragsrestaurering. Guiden har utarbetats i samarbete av Delegationen för Kyro älv och Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten.

Pärmbild: Stranderosion: Orsaker och förebyggande åtgärder. Guide 2/2022 NTM-centralen
Pärmbild: Stranderosion: Orsaker och förebyggande åtgärder. Guide 2/2022 NTM-centralen

Strömmande vatten orsakar erosion, det vill säga att markytan nöts och fast substans som har lossnat transporteras och avlagras med vattnet. Det är frågan om naturliga processer, som dock kan orsaka olägenheter på byggda områden och odlingsmarker, om erosionen är kraftig. Stränder som har slitits ner och blivit brantare är utsatta för strandskred, som kan orsaka skador på byggnader, vägar och odlingsmarker i närheten av stränderna.

I guiden presenteras både medel för att bekämpa skadlig stranderosion och olika slags erosionsskydd med naturenliga metoder, såsom att förstärka instabila strandslänter med stensättning eller genom att plantera växtlighet som binder samman jorden på branta platser.

Guiden "Stranderosion: Orsaker och förebyggande åtgärder" finns på svenska och finska på Doria-tjänsten:

Mer information på webben:

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Vattenhushållningsplanerare Katriina Keto, tfn 0295 027 776
  • Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Vattenhushållningsplanerare Katriina Keto, tfn 0295 027 776
Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Pärmbild: Stranderosion: Orsaker och förebyggande åtgärder. Guide 2/2022 NTM-centralen
Pärmbild: Stranderosion: Orsaker och förebyggande åtgärder. Guide 2/2022 NTM-centralen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven säännöstelypadon kunnostaminen ja kalatien rakentaminen alkaa20.5.2022 09:55:36 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Jääskänjärven (Alavus) säännöstelypadon betonirakenteita sekä säännöstelyluukun. Samalla padon länsipuolelle aukaistaan tilapäinen juoksutusväylä, jotta kunnostustyöt pystytään tekemään kuivatyönä säännöstelyn vaarantumatta. Kunnostustyön jälkeen juoksutusväylään rakennetaan kalatie. Urakoitsijana toimii RAPinsto Oy. Työn aikana vedenpinta pyritään pitämään normaalilla korkeudella, mutta vedenpinnan vaihtelut saattavat olla normaalia suurempia.

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum