Kokkolan kaupunki

En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap – Kommuninvånarenkät om nöjdhet med tjänsterna 2022

Dela
Karleby stadsstrategi 2022 – 2025 visar i vilken riktning man önskar utveckla staden och vilka teman som är viktigast i detta utvecklingsarbete. Viktiga teman när det gäller utvecklingen av Karleby stad är företagarvänlighet, barnvänlighet och upplevelser.

Via dem strävar man efter att öka invånarnas välmående och samhörighet. De skapar oskså möjligheter att bygga upp ett gott och meningsfullt liv i Karleby.

Upplevelserna i Karleby tar sig uttryck som ett mångsidigt och särpräglat utbud inom kultur, idrott och evenemang. De omfattar också mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer, levande stadscentrum och aktiva byar. Kanske det viktigaste uttrycket när det gäller upplevelser är ändå Karlebyandan – den stärker delaktigheten, samarbetet och gemenskapen.

"Hur vi lyckas med allt detta mäter vi årligen i vår enkät till kommunmedlemmarna om nöjdhet med tjänsterna. Vi hoppas att karlebybor svarar på enkäten och framför sin egen syn på hur tjänsterna kunde utvecklas" säger stadens strategichef Piia Isosaari.

Bland dem som svarat utlottas en terrängcykel. Om man vill delta i utlottningen kan man lämna sina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Enkäten är anonym och kontaktuppgifterna kan inte kopplas till svaren.

Enkäten kan svaras 31.1 – 17.2.2023.

Kontakter

Bilder

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.