Espoon kaupunki - Esbo stad

En internationell undersökning lyfter fram Esbo som ett lyckat exempel på en inkluderande process

Dela

Med den frivilliga rapporten Voluntary Local Review (VLR) följer man upp genomförande av FN:s mål för hållbar utveckling i städer. Enligt undersökningen har Esbo stads rapportering och samarbete med staten varit exemplariskt samhälleliga.

Det obundna nätverket Partners for Review som bedömer FN:s arbete för Agenda 30 gjorde på uppdrag av Tyskland en omfattande internationell undersökning av staters och städers deltagande i SDG-utvärderingsprocesserna, det vill säga målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

Engaging non-state actors and local authorities in SDG follow-up and review”-rapporten behandlar samarbetet mellan staten, städerna och den tredje sektorn vid bedömning av Agenda 2030. Esbo stad lyfts fram som ett internationellt exempel på en inkluderande VLR-process och samarbete med staten. Som Esbos styrka anges ett omfattande deltagande i bedömning inom staden och å andra sidan samarbetet med partner, såsom universitet, företag och organisationer.

”Vi lyckas i Esbo när vi gör tillsammans som gemenskap. SDG är en utmärkt referensram för att mäta hur Berättelsen om Esbo, vår strategi, fungerar”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Arbetet för hållbar utveckling är en del av Esbo stads strategi

Målet med FN:s Agenda 2030 är att trygga jordens och människornas välbefinnande. Samarbete och helhetsbetoning behövs för att lösa utmaningarna med hållbar utveckling.

I Esbo stads SDG-arbete är nästa stora steg att tillsammans med den egna organisationen och partner uppfatta vad som är stadens roll som pionjär i hållbar utveckling och hur den nås. För detta fungerar Berättelsen om Esbo och SDG som en förträfflig och helhetsbetonad ram, målsättning och vokabulär. Som en del av SDG-arbetet fäster vi uppmärksamhet på bland annat nya lösningar som utvecklats i Esbo för att minska antalet klimatskadande utsläpp, främjande av sysselsättning och entreprenörskap, utbildningens roll i uppnående av en hållbar livsstil, hållbara produktions- och konsumtionsvanor samt hejdande av förlusten av biologisk mångfald.

I Esbo ansvarar stadens kompetenscenter för hållbar utveckling för arbetet som pionjär FN:s målen för hållbar utveckling (SDG) och det tväradministrativa programmet Hållbart Esbo följer upp framskridandet av målen.

”De tväradministrativa utvecklingsprogrammen och resultatenheterna spelar en stor roll i genomförandet av Berättelsen om Esbo. SDG-målsättningen som betjänar stadsborna och Berättelsen om Esbo utvecklas i samarbete med dem. Vi vill också att allt flera Esbobor deltar i arbetet för hållbar utveckling”, konstaterar projektchef Ville Taajamaa.

I januari–april 2022 ordnar staden till exempel helheten av verkstäder, temakvällar och regionala medborgardebatter tillsammans med Esbo arbetarinstitut. Material från evenemanget ”Meidän Espoo 20X0 - Puhetta tulevaisuuden kaupungista” (Vårt Esbo 20X0 – Prat om framtidens stad) används senare vid förbättring av invånarnas möjligheter att delta, planläggning av Esbo samt arbetarinstitutets utbildningsutbud.

Nyckelord

Kontakter

Ville Taajamaa, projektchef, ville.taajamaa@espoo.fi, tfn 040 5083 806

Helena Kyrki, chef för hållbar utveckling, helena.kyrki@espoo.fi, tfn 043 8248 661

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Färdplan för klimatarbetet i Kera visar hur man kan utveckla klimatneutrala stadsdelar25.1.2022 14:33:55 EET | Tiedote

Kera är ett av de största projekten för utveckling av ett område i Esbo och huvudstadsregionen. I Kera testas och utvecklas lösningar som stöder en klimatneutral cirkulär ekonomi. För den nya stadsdelen har det utarbetats en färdplan för klimatneutralitet. Färdplanen berättar hurdana klimatlösningar det behövs när det gamla industriområdet omvandlas till ett stadscentrum för 14 000 invånare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum