Espoon kaupunki - Esbo stad

En ny sal planeras i Esbo kulturcentrum

Dela

Tillbyggnaden ska byggas vid Kulturplatsens norra kant. Till skillnad från tidigare planer planeras tillbyggnaden ovanpå marken.

Observationsbilden visar platsen för utbyggnaden av Esbo kulturcenter mellan det gröna fältet och Kulttuuriaukio. Byggnadens arkitektur kommer inte att specificeras förrän senare.
Observationsbilden visar platsen för utbyggnaden av Esbo kulturcenter mellan det gröna fältet och Kulttuuriaukio. Byggnadens arkitektur kommer inte att specificeras förrän senare.

Esbo stad planerar en ny sal med därtill hörande lokaler för Esbo kulturcentrum i Hagalund. Salen integreras i det nuvarande kulturcentrumet, vilket innebär att till exempel entréhallen kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Målet är att göra kulturcentrumets funktioner mångsidigare, effektivisera användningen av lokalerna samt öka kulturcentrumets dragningskraft och tillgången på kulturtjänster. 

Tillbyggnaden planeras bredvid kulturcentrumet vid Kulturplatsens norra kant och den ansluter sig till kulturcentrumet via en gallerilokal. 

Den nya salen ersätter Esbo stadsteaters nuvarande teatersal Norrskenshallen. Det behövs en ny sal under de närmaste åren, eftersom Norrskenshallen kommer att nå slutet av sin livscykel. 

Den nya salen byggs så att kulturcentrumets nuvarande verksamhet tryggas under utbyggnaden. 

Den noggrannare projektplanen för kulturcentrumets utbyggnad, som även omfattar en tidtabell för planering och byggande samt ett finansieringsprogram, föreläggs stadsstyrelsen för behandling före slutet av maj 2022. 

Utvecklingen av det nuvarande kulturcentrumet på längre sikt inleds. Målet är att förnya och renovera kulturcentrumet inom tio år. Kulturcentrumet öppnades för cirka 30 år sedan.  

Esbo stad inleder beredningen av detaljplaneändringen som utbyggnaden av kulturcentret förutsätter. I detaljplaneändringen är det motiverat att också inkludera utvecklingen av Tapiolan Urheilutalo Oy:s och Kaupinkallion Paikoitustalo Oy:s tomter som staden äger. 

När detaljplanens ramvillkor för utbyggnaden av kulturcentrumet har fastställts och projektplanen har godkänts inleds den egentliga planeringen av utbyggnaden. 

En utbyggnad ovanpå marken är en förmånligare och mer fungerande lösning än under marken 

Staden ordnade 2018 en arkitekturtävling om Esbo kulturcentrum, Kulturplatsen och deras omgivning. Signaturen ”Uusikuu” vann tävlingen med Verstas Arkitekter Ab som huvudplanerare. 

Projektplaneringen för ombyggnaden och utbyggnaden av kulturcentrumet gjordes år 2020. Projektet konstaterades vara betydligt större och kostnaderna högre jämfört med det beslut om utbyggnad och ombyggnad som stadsstyrelsen fattade år 2017. Därför konstaterades det att det är nödvändigt att utreda de fortsatta förutsättningarna för projektet utifrån en ny grund.  

Avsikten är att Kulturplatsen ska utvecklas som ett tillräckligt stort och enhetligt stadsrum som möjliggör olika slags evenemang. I framtiden kommer det inte längre att finnas någon biltrafik eller parkering på Kulturplatsen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Observationsbilden visar platsen för utbyggnaden av Esbo kulturcenter mellan det gröna fältet och Kulttuuriaukio. Byggnadens arkitektur kommer inte att specificeras förrän senare.
Observationsbilden visar platsen för utbyggnaden av Esbo kulturcenter mellan det gröna fältet och Kulttuuriaukio. Byggnadens arkitektur kommer inte att specificeras förrän senare.
Ladda ned bild

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

 Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt. 

Facebook

Twitter

 

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 13.10.202113.10.2021 21:23:24 EEST | Tiedote

Lautakunta palautti valmisteluun perusopetuksen iltapäivätoiminnan uudet järjestämisperiaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet valmisteluun. Lautakunta esitti, että iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden valmistelussa huomioidaan se, että myös yritykset voivat osallistua avustettuun toimintaan, kuten Vantaalla ja Helsingissä. Iltapäivätoiminnan välipalat esitettiin hankittavan Espoon ruokapalvelujen kautta. Lautakunta katsoi, että palveluntuottajan tulisi voida valita palveluntuottajaksi myös muun kuin Espoo Catering, mikäli välipala pystytään muulla tavoin järjestämään laadukkaasti. Ostopalveluiden osuutta oli esityksen mukaan tarkoitus lisätä. Lautakunta haluaa varmistaa, etteivät ostopalvelun korit muodostu liian suuriksi, vaan mahdollisimman monella palveluntuottajalla on mahdollisuus tuottaa palvelua. Palveluntuottajilla tulisi myös olla mahdollisuus laskuttaa niin sanottu vanhempien osuu

De bostadslösas natt 17.10 ställer frågan om den bostadslösa blivit utslagen eller själv ställt sig utanför13.10.2021 10:15:22 EEST | Tiedote

Temat för De bostadslösas natt i år är Utanför – utslagen vs. exkluderad. Temat Utanför lyfter fram de orsaker till bostadslöshet som beror på samhällets strukturer. Medborgarrörelsen för De bostadslösas natt kräver åtgärder för att bekämpa utslagning och bostadslöshet på bostadsmarknaden. Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s statistik fanns det i Esbo i fjol sammanlagt 523 bostadslösa personer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum