Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

En paviljong för Helsingforsbiennalen ska uppföras vid Lybeckskajen

Dela

Helsingfors stad kommer att uppföra paviljongen samt två nya bryggor vid avgångsplatsen för Helsingforsbiennalens linjetrafik vid Lybeckskajen bredvid den Gamla Saluhallen. Paviljongen kommer att innehålla linjetrafikens biljettförsäljningsställe samt Helsingfors turistinformation. Helsingforsbiennalens färjetrafik kommer att utgå från både Salutorget och Hagnäs till Skanslandet. Dessutom ska man trafikera en ringlinje som går runt mellan Skanslandet, Lonna och Sveaborg.

Helsingfors stad kommer att uppföra paviljongen samt två nya bryggor vid avgångsplatsen för biennalens linjetrafik vid Lybeckskajen bredvid den Gamla Saluhallen. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Helsingfors stad kommer att uppföra paviljongen samt två nya bryggor vid avgångsplatsen för biennalens linjetrafik vid Lybeckskajen bredvid den Gamla Saluhallen. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.

Helsingforsbiennalen, ett internationellt bildkonstevenemang för samtidskonst, arrangeras vartannat år och kommer nu att för första gången arrangeras på Skanslandet mellan den 12 juni och 27 september 2020. Under biennalen kommer omkring 35 internationella konstnärer eller konstnärsgrupper från både Finland och världen att presenteras. Konstverken kommer att visas utomhus vid den gamla kanonvägen och inomhus i historiska lokaler, krutkällare och övergivna bostadshus. Biennalen förväntas dra 300 000 besökare till Skanslandet under sommaren 2020.

Helsingforsbiennalen är en del av Helsingfors stads havsstrategi som syftar till att göra stadens skärgård mer attraktiv genom att förbättra tillgängligheten till servicen för alla.

”Stränderna och havsatmosfären är viktiga för både stadens invånare och resenärerna”, säger den biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki. ”Helsingforsbiennal-paviljongen är en port till det marina Helsingfors. Paviljongen förbättrar tillgängligheten till Skanslandet och hela skärgården samtidigt som den livar upp och åskådliggör Salutorgsområdet.”

Paviljongen är formgiven av Verstas Arkkitehdit Oy.

”Inspirationen till paviljongen har hämtats från Helsingfors skärgård och framförallt Skanslandet. "Den har formen av en klippa som vrider sig till en cirkelformad jättegryta. Vid sidan av de naturliga formerna, och som en kontrast till dem, har paviljongen ett starkt grafiskt uttryck som har införts som en del av paviljongens konstruktion”, beskriver huvuddesignern Jussi Palva från Verstas Arkkitehdit Oy.

Paviljongens terrass- och takkonstruktion fungerar som en vänt-och samlingsplats, och under taket kan man söka skydd vid regn och rusk. På taket kan man beundra det vackra Helsingforslandskapet eller bara sitta och njuta av lite medhavd mat. I paviljongens omgivning hittar man en antal restauranger och kaféer.

Paviljongen är en tillfällig och flyttbar konstruktion som kommer att uppföras vartannat år under Helsingforsbiennalen. Däremellan kommer den att förvaras på Skanslandet. Paviljongen kommer att uppföras på asfalt vid Lybeckskajen vilket innebär att man inte kommer att göra några fästanordningar eller utgrävningar i marken. Under mörka sommarkvällar kommer paviljongen att vara upplyst.

På den Gamla Saluhallens norra sida finns anpassade bilplatser, möjligheter för angöringstrafik samt en taxistation. De bilplatser som idag finns på saluhallens östra sida kommer att tas bort. Den närmaste parkeringsmöjligheten finns i Kaserntorgets eller i Observatoriebergets parkeringshus. Stadens cykelstation kommer att finnas kvar i området, och cykelvägen kommer att flyttas till saluhallens västra sida.

Lybeckskajens toaletter kommer att utökas i närheten av paviljongen. Två flytbryggor för Helsingforsbiennalens och Skanslandets linjetrafik ska byggas vid Lybeckskajen i anslutning till paviljongen.

Helsingforsbiennalen, ett internationellt bildkonstevenemang för samtidskonst, arrangeras vartannat år och kommer nu att för första gången arrangeras på Skanslandet mellan den 12 juni och 27 september 2020. HAM Helsingfors konstmuseum är ansvarig kurator och producent för biennalen. De huvudsakliga samarbetspartnerna för Helsingforsbiennalen 2020 är Forststyrelsen och Jane och Aato Erkkos stiftelse. Biennalen stöds också av Jenny och Antti Wihuris fond och Svenska kulturfonden.

Samtliga konstnärer, verk och biennalprogrammet kommer att presenteras under våren 2020.

helsinkibiennaali.fi

Nyckelord

Kontakter

Hanna-Mari Peltomäki, projektchef för Helsingforsbiennalen
+358 40 543 2087, hanna-mari.peltomaki@hel.fi

Minttu Perttula, projektchef för Helsingfors stads havsstrategi
+358 40 183 1552, minttu.perttula@hel.fi

Marjaana Yläjääski, arkitekt, detaljplaneläggning
+358 9 310 39004, marjaana.ylajaaski@hel.fi

Bilder

Helsingfors stad kommer att uppföra paviljongen samt två nya bryggor vid avgångsplatsen för biennalens linjetrafik vid Lybeckskajen bredvid den Gamla Saluhallen. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Helsingfors stad kommer att uppföra paviljongen samt två nya bryggor vid avgångsplatsen för biennalens linjetrafik vid Lybeckskajen bredvid den Gamla Saluhallen. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Ladda ned bild
Paviljongen kommer att innehålla linjetrafikens biljettförsäljningsställe samt Helsingfors turistinformation. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Paviljongen kommer att innehålla linjetrafikens biljettförsäljningsställe samt Helsingfors turistinformation. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Ladda ned bild
Paviljongens terrass- och takkonstruktion fungerar som en vänt-och samlingsplats, och under taket kan man söka skydd vid regn och rusk. På taket kan man beundra det vackra Helsingforslandskapet eller bara sitta och njuta av lite medhavd mat. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Paviljongens terrass- och takkonstruktion fungerar som en vänt-och samlingsplats, och under taket kan man söka skydd vid regn och rusk. På taket kan man beundra det vackra Helsingforslandskapet eller bara sitta och njuta av lite medhavd mat. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Ladda ned bild
”Inspirationen till paviljongen har hämtats från Helsingfors skärgård och framförallt Skanslandet. "Den har formen av en klippa som vrider sig till en cirkelformad jättegryta. Vid sidan av de naturliga formerna, och som en kontrast till dem, har paviljongen ett starkt grafiskt uttryck som har införts som en del av paviljongens konstruktion”, beskriver huvuddesignern Jussi Palva från Verstas Arkkitehdit Oy. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
”Inspirationen till paviljongen har hämtats från Helsingfors skärgård och framförallt Skanslandet. "Den har formen av en klippa som vrider sig till en cirkelformad jättegryta. Vid sidan av de naturliga formerna, och som en kontrast till dem, har paviljongen ett starkt grafiskt uttryck som har införts som en del av paviljongens konstruktion”, beskriver huvuddesignern Jussi Palva från Verstas Arkkitehdit Oy. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum