VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Endast en fjärdedel av kandidaterna har lämnat uppgifter om sin valfinansiering på förhand

Dela
Förhandsredovisningar har inlämnats flitigast av Vänsterförbundets kandidater. Av alla valkretsar har flest redovisningar inlämnats i Tavastland.

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds i morgon onsdagen den 22 mars 2023. Hittills har endast 26 procent av kandidaterna lämnat förhandsuppgifter om sin valfinansiering, dvs. berättat om storleken och finansieringskällorna till sin valkampanj.

Alla kandidater från Liberalpartiet och Piratpartiet har redan lämnat in en förhandsredovisning av sin valfinansiering.

Av de nuvarande riksdagspartierna har förhållandevis flest förhandsredovisningar lämnats av Vänsterförbundets (77 procent), Gröna förbundets (65 procent) och Centern i Finlands kandidater (46 procent). Av riksdagspartierna har minst ivriga att lämna in förhandsredovisningar varit kandidaterna för Svenska folkpartiet i Finland (0 procent), Makten tillhör folket (0 procent) och Rörelse Nu (1 procent).

Sett områdesvis har flest förhandsredovisningar hittills kommit från Tavastland (36 procent av kandidaterna), Helsingfors (32 procent) och Satakunta (28 procent). Minst förhandsredovisningar har inkommit från Åland (0 procent), Mellersta Finland (19 procent) och Lappland (21 procent).

”Det är bra om väljarna har information om valfinansieringen redan innan de fattar beslut om vem de ska rösta på. En ansvarsfull kandidat berättar om sin finansiering i god tid på förhand och ökar på så sätt valfinansieringens transparens", säger ledande redovisningsrevisor Pontus Londen vid Statens revisionsverk.

Det finns sammanlagt 2 424 kandidater i riksdagsvalet. Hittills har 619 av dessa berättat om hur hen finansierar sin valkampanj och varifrån finansieringen kommer. Det är frivilligt att göra en förhandsredovisning.

Förhandsredovisningen ska innehålla en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Kandidaterna kan 2.3.–1.4.2023 göra förhandsredovisningen på webbplatsen som upprätthålls av revisionsverket.

Förhandsredovisningarna är tillgängliga på nätet enligt valkrets eller genom att plocka fram rapporter till exempel om kampanjfinansiering eller de största bidragsgivarna.

Efter valet ska alla riksdagsledamöter och ersättare enligt lagen lämna in den egentliga redovisningen av valfinansieringen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Splittringen av företagsservicesystemet försämrar dess tillgänglighet och styrbarhet20.4.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Det finns ett stort utbud av offentliga tjänster för företag. Servicesystemet är dock komplicerat, vilket försvårar användningen av tjänsterna och styrningen av systemet. Servicesystemet bör förenklas genom att förtydliga arbetsfördelningen och rollerna för organisationer som tillhandahåller tjänster och andra aktörer. Det är i första hand arbets- och näringsministeriet som ansvarar för styrningen av servicesystemet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum