Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Endast få observationer av blågröna alger i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Dela

På NTM-centralens officiella algobservationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mel-lersta Österbotten har under vecka 32 observerats en aning blågröna alger i Ähtärinjärvi på kontrollplatserna vid Ähtärinrannan koulu samt i Larsmosjön i Larsmo.

På samma sätt som förra veckan har inga medborgarobservationer av blågröna alger rapporterats i de österbottniska vattendragen under den gångna veckan.Observationer av blågröna alger kan meddelas på Järviwikis webbplats (www.jarviwiki.fi) eller genom att ringa NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Det är vanligt att de blågröna algerna blommar i augusti, eftersom sommaren har värmt upp ytvattnet som förser algerna med gynnsamma tillväxtförhållanden.Lugnt väder får de blågröna algerna att stiga upp till vattenytan.En del av de blågröna algerna producerar giftiga föreningar och därför är det alltid skäl att vara försiktig om det finns blågröna alger i vattnet.Vatten som det finns alger i kan orsaka bland annat hudsymptom, irriterade ögon och illamående.I synnerhet små barn och husdjur bör hållas bort från vatten där det finns blågröna alger.Vatten som innehåller blågröna alger ska inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten eller som bevattningsvatten på nyttoväxter.Man känner igen blågröna alger vanligen av den blå- eller gulgröna färgen. Algernas struktur är också sådan att de lätt skingras.Blågröna alger fastnar inte på en sticka om man försöker lyfta upp den.Blågröna algbälten påminner ofta om målfärg när de stiger upp till vattenytan. 

Ytvattentemperaturerna är för tillfället typiska för tidpunkten.Både i Hinjärvi i Närpes och Halkosaari i Lappajärvi uppmättes under den gångna veckan en ytvattentemperatur på 19 grader.

Nyckelord

Kontakter

Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi
Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Viadukten i Kållby i Jakobstad öppnas för trafik (uppgiften om orten har korrigerats)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

NTM-centralens och MPV-Infrarakennes entreprenad med korsningsbron på Kållbyvägen i Jakobstad (uppgiften om orten har korrigerats, bron ligger i Jakobstad, inte i Pedersöre) börjar bli färdig. Den nya bron längs Kållbyvägen öppnas för trafik på torsdag 23.9.2021. Stamväg 68 har förbättrats genom att den planskilda korsningsbron har ersatts med en ny bro. Slutförandet av arbetet pågår ännu under ungefär två veckor.

Kolpintien risteyssilta avataan liikenteelle Pietarsaaressa (paikkakunta muutettu oikeaksi)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

ELY-keskuksen sekä MPV-Infrarakenteen urakka Kolpintien risteyssillalla on valmistumassa Pietarsaaressa. (korjattu sillan sijaintitieto oikeaksi eli silta sijaitsee Pietarsaaressa, ei Pedersöressä.) Uusi Kolpintien silta avataan liikenteelle torstaina 23.9.2021. Kantatietä 68 on parannettu korvaamalla eritasoristeyssilta uudella sillalla. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä tämän jälkeen noin kahden viikon ajan.

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum