Suomen ympäristökeskus

Energikrisen påskyndade energi- och klimatåtgärder i fritidsstugor

Dela
Finlands miljöcentral SYKE genomförde i början av året en enkät bland stugägare om energikrisens konsekvenser för användningen av stugan, energilösningarna och resorna till stugan. Närmare 2 800 svar inkom på enkäten och från respondenter i drygt 250 olika stugkommuner runt om i Finland. Totalt uppgav cirka 45 procent av respondenterna att de i sin stuga hade gjort vissa förändringar i fråga om uppvärmning, energianvändning eller i fråga om resor till stugan.
Omkring en femtedel av respondenterna hade justerat ner vintervärmen eller lämnat stugan kall när de inte själva var där.  Foto: AdobeStock
Omkring en femtedel av respondenterna hade justerat ner vintervärmen eller lämnat stugan kall när de inte själva var där. Foto: AdobeStock

Omkring en femtedel av respondenterna hade justerat ner vintervärmen eller lämnat stugan kall när de inte själva var där. I cirka var tionde stuga hade man satsat på förnybar energi, såsom luft- eller jordvärme eller solenergi.

Dessutom hade uppvärmningen med ved effektiviserats och stugornas energieffektivitet hade förbättrats med ytterligare isolering eller genom att byta till mer energieffektiva hushållsapparater. Många respondenter uppgav att de planerar olika energiåtgärder i framtiden, till exempel inköp av solpaneler eller en luftvärmepump.

Några av respondenterna hade bytt sin bil till en el- eller hybridbil, sänkt körhastigheten och även annars föredragit mer ekonomiska körsätt.Respondenterna uppgav också att de försökte minska antalet onödiga resor till stugan och att de stannade längre tider på stugan, till exempel genom att arbeta på distans.

Enligt forskare har energieffektivitets- och klimatåtgärder vidtagits eller planerats i många stugor redan före energikrisen, men de stigande energi- och bränslepriserna har påskyndat åtgärderna. En fjärdedel av respondenterna värmde upp stugan med olika värmepumpar, och en femtedel av respondenterna hade solpaneler i sin stuga. I genomsnitt använder respondenterna också el-, hybrid- och gasbilar oftare än resten av befolkningen.

”Entusiasmen för enkäten och det stora antalet svar visar att stugägare är intresserade av energi- och klimatåtgärder. Under de senaste åren har Finland gått från kris till kris, vilket också har påverkat stuglivet kraftigt. Det är klart att stuglivet är en viktig del av den finländska kulturen och stugan är en plats där de egna möjligheterna att påverka genomförandet av klimat- och energiåtgärder framhävs", säger specialforskaren Marja Salo vid Finlands miljöcentral.

Resultat om stuglivets koldioxidavtryck i slutet av året

Enkäten hänför sig till Finlands miljöcentrals mer omfattande undersökning om stuglivets koldioxidavtryck. Fritidsboendets koldioxidavtryck har inte tidigare beräknats på riksnivå. Projektet resulterar i en uppskattning av stuglivets totala koldioxidavtryck samt verktyg med hjälp av vilka stugägarna själva kan bedöma sitt koldioxidavtryck. Verktygen hjälper också medborgarrådgivningen gällande stugliv. Resultaten blir klara före utgången av 2023.

Forskningsprojektet om stuglivets koldioxidavtryck finansieras av Skärgårdsdelegationen (jord- och skogsbruksministeriet) och miljöministeriet och genomförs i samarbete med Fritidsboendes förbund och Egnahemsförbundet.

 Resultaten av enkäten presenteras på Vårmässans scen fredagen den 31 mars kl. 12–12.30. I diskussionen deltar specialforskare Marja Salo från Finlands miljöcentral, ombudet Marju Silander från Egnahemsförbundet och styrelseordförande Tapio Tervo från Fritidsboendes förbund.

Uttag från enkäten

  •  pdf-bilaga (på finska)

Mer information

 Specialforskare Marja Salo, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1131, marja.salo@syke.fi

Specialforskare Kati Pitkänen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1101, kati.pitkanen@syke.fi

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Omkring en femtedel av respondenterna hade justerat ner vintervärmen eller lämnat stugan kall när de inte själva var där.  Foto: AdobeStock
Omkring en femtedel av respondenterna hade justerat ner vintervärmen eller lämnat stugan kall när de inte själva var där. Foto: AdobeStock
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.  

 

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

In 2021, municipalities’ climate emissions remained at the previous year’s level30.5.2023 08:00:00 EEST | Press release

According to the Finnish Environment Institute (Syke), municipalities’ total greenhouse gas emissions in 2021 remained at the previous year’s level. Although the transition towards low-carbon solutions in heating methods continued, the positive emissions development was slowed down especially by the higher consumption of heating energy in buildings when compared to the previous year.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum