Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Enhetliga begränsningar för offentliga tillställningar och användningen av utrymmen meddelades för Sydvästra Finland

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har förordnat nya coronabegränsningar för Egentliga Finland och Satakunta som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt användning och stängning av utrymmen. Stängningen av utrymmen gäller inte hobbyverksamhet för dem som är under 18 år. Besluten är i kraft 1–15.1.2022.

Coronasamordningsgrupperna i Egentliga Finland och Satakunta har varit tvungna att konstatera att coronaläget i landskapen ytterligare försvagas och att hälso- och sjukvårdssystemet håller på att överbelastas. I området förekommer många smittkluster där man inte kan spåra smittornas ursprung, antalet smittor är på den högsta nivån under hela epidemin och merparten av smittorna är omikronvarianten som smittar väldigt lätt.

- De fortsätta begränsningarna behövs för att bromsa epidemispridningen. Begränsningarna gällande stängning av utrymmen skärps i Egentliga Finland, men utrymmen som används för barns hobbyverksamhet begränsas inte. Enhetliga begränsningar gäller i hela Sydvästra Finlands område. Vi hoppas att ökningen av antalet smittor kan bromsas genom de här begränsningarna, säger Leena Räsänen, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Inga offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster, utrymmen för idrott och rekreation stängs

I Egentliga Finland och Satakunta förbjuds oberoende av antalet personer alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus.

Dessutom förordnar regionförvaltningsverket att utrymmen för kunder och deltagare och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets vistelse och som används för idrott, sport, nöjen eller rekreation ska stängas. Dylika utrymmen är

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Begränsningarna i Satakunta och Egentliga Finland är nu enhetliga. Beslutet om stängning av utrymmen gäller emellertid inte

 • ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2004 eller senare
 • professionell idrott
 • verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet
 • lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering
 • affärslokaler inom detaljhandeln och utrymmen som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler

Det är inte möjligt att kringgå förordnandena om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster eller stängningen av utrymmen genom att förutsätta att deltagarna har coronapass.

Smittrisken kan förebyggas med många åtgärder i allmänna utrymmen

Verksamheten ska i övriga allmänna utrymmena ordnas så att det är möjligt att förebygga den smittrisk som orsakas av närkontakt mellan deltagare och sällskap. En skriftlig plan för vilka åtgärder som vidtas för att minska smittrisken ska hållas framlagd för kunder och deltagare i utrymmena. Det kan exempelvis vara att förutsätta att munskydd används, att effektivisera ventilationen, begränsa antalet kunder, dela upp besökarna i skift eller placera kundplatserna glesare.

I utrymmen för kunder och allmänheten ska dessutom följas allmänna hygienkrav som är effektiviserad rengöring av utrymmen och ytor samt möjlighet att rengöra händerna och hålla tillräckligt avstånd.

Mer information

För press och media (be att bli uppringd)

 • överdirektör Leena Räsänen, leena.rasanen@rfv.fi, tfn 0295 017 385
 • direktör Heikki Mäki, heikki.maki@rfv.fi, tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté: Säkerhetsläget i regionen är stabilt, beredskap att trygga elförsörjningen19.8.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 18 augusti 2022. Under mötet sammanställdes en lägesbild av beredskapsläget i regionen. Beredskapskommittén följer med och bedömer säkerhetsläget i samhället och förmedlar information till centralförvaltningen och intressegrupperna i regionen. Beredskapskommittén verkar i Västra och Inre Finlands område som omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: Alueen turvallisuustilanne vakaa, sähkönsaannin varmistamiseen varauduttu19.8.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 18.8.2022. Kokouksessa koottiin tilannekuvaa alueen varautumistilanteesta. Valmiustoimikunta seuraa ja arvioi yhteiskunnan turvallisuustilannetta ja välittää tietoa alueen sidosryhmille ja keskushallintoon. Valmiustoimikunta toimii Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Kutsu verkkoseminaariin: Vaihteleva työaika 1.9.2022 klo 11–1216.8.2022 07:05:00 EEST | Kutsu

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttui 1.8.2022. Työsuojeluhallinto järjestää 1.9.2022 klo 11–12 maksuttoman verkkoseminaarin, jossa käsitellään sekä uutta että aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä koskien vaihtelevaa työaikaa. Tilaisuus on tarkoitettu sekä työntekijöille että työnantajille ja heidän edustajilleen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum