ELY-keskukset

Enkäten om Västra Finlands vattentjänststrategi 2050: vattentjänsterna får kosta en aning mer, vattenkvaliteten och de offentliga tjänsterna är viktiga för alla

Dela

Enkäten om Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 riktades till alla och den publicerades 3.7.2020. Enkätsvaren samlades in ända fram till 28.1.2021. Inalles 303 enkätsvar skickades in. Utöver vattenkvaliteten och de offentliga tjänsterna ansåg svarspersonerna att det är viktigt att trygga grundvattentillgångarna för framtiden, att vattnet räcker till dygnet runt och att miljövärden beaktas i avloppsvattenreningen.

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 logo
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 logo

Av svarspersonerna var 92 procent nöjda med dricksvattnets mängd och kvalitet och lika många tyckte att det är viktigt att vattentjänsterna bibehålls som en offentlig tjänst. Av svarspersonerna hade nästan en tredjedel (30 %) beaktat tillgången till vattentjänster i valet av den nuvarande bostadsorten eller fritidsbostaden.

De flesta svaren lämnades in från Egentliga Finland och Satakunta (37 %). Ett jämnt antal svar lämnades också in från andra landskap runt om i Finland förutom Åland. Stadsborna var flitiga att besvara enkäten, hälften av svarspersonerna bodde på orter med mer än 50 000 invånare.

Människorna är beredda att betala lite mer för vattentjänsterna

Nästan hälften av svarspersonerna var beredda att betala en aning mer för vattentjänsterna än idag. Med vattentjänster avses distribution av hushållsvatten som anläggningen erbjuder sina kunder, mottagning av kundens avloppsvatten och behandling av vattnet i avloppsreningsverket. I Finland kostar användningen av vattentjänster för tillfället i genomsnitt ungefär en euro per dygn per person och man var beredd på en höjning till 1–1,20 euro per dag. Å andra sidan ville nästan en tredjedel av svarspersonerna överhuvudtaget inte betala mer för vattentjänsterna än vad de gör idag. De flesta av svarspersonerna ansåg att vattentjänstavgifterna bör användas för vattentjänstverksamhet, medan de flesta kommunerna för tillfället använder resultatet från avgifterna även för andra tjänster i kommunen.

Svaren används för strategiberedningen

I enkäten var det möjligt att skicka hälsningar till gruppen som bereder vattentjänststrategin. Sammanlagt 82 svar lämnades in på den öppna frågan, vilket motsvarar 27 % av alla som deltog i enkäten. På basis av antalet svar kan man konstatera att vattentjänsterna var ett viktigt tema för dem som svarade på enkäten och att man verkligen vill påverka strategin. Svaren används i strategiarbetet. Tack till alla som svarat på enkäten!

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område. Strategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland samt Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Projektet koordineras av NTM-centralerna (Egentliga Finland, Tavastland, Södra Österbotten och Birkaland).

Projektet på nätet: miljo.fi/vastrafinlandsvattentjansstrategi2050.

Du kan delta i diskussionen även i de sociala medierna med hashtagen #vattentjanststrategi2050 på svenska och #vesihuoltostrategia2050 på finska.  

Kontaktuppgifter 

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila 

NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 890 jyrki.lammila@ely-keskus.fi 

Vattenhushållningsexpert Minna Nummelin 

NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 917 minna.nummelin@ely-keskus.fi 

Den egna regionens vattenhushållningsexperter finns i vår expertsökning. 

Bilder

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 logo
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 logo
Ladda ned bild
Foto: Minna Nummelin/NTM-centralen i Egentliga Finland
Foto: Minna Nummelin/NTM-centralen i Egentliga Finland
Ladda ned bild
Foto: Minna Nummelin/NTM-centralen i Egentliga Finland
Foto: Minna Nummelin/NTM-centralen i Egentliga Finland
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan alueellinen kehittämissuunnitelma on valmistunut (Satakunta)3.3.2021 07:00:00 EETTiedote

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata alueen vedensaanti pitkälle tulevaisuuteen ja löytää yhteistyömahdollisuudet. Tällä hetkellä Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Porin ja Ulvilan vesihuoltolaitosten vedenhankinta perustuu Porin Veden tekopohjavesilaitosta lukuun ottamatta pohjaveden hyödyntämiseen. Suunnitelmaratkaisun vedenhankinta perustuu tekopohjaveteen.

Hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan haetaan kolmea teemahanketta25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotannon edistämiseen liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus avaa hankehaun kolmelle erilliselle hankkeelle: Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -, Turkislannan ravinteiden kierrätys - sekä Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke. Haku on auki 24.2.2021 – 31.3.2021.

Ansökan om tre olika temaprojekt i regeringsprogrammets försöksprogram för återvinning av näringsämnen är öppen25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

I statsminister Marins regeringsprogram ställs som mål att öka återvinningen av näringsämnen samt framställningen och användningen av biogas. NTM-centralen i Södra Österbotten öppnar projektansökan för tre olika projektformer som syftar till att främja återvinningen av näringsämnen och framställningen av biogas: Utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket, Återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel och Framtidens jordbrukare. Ansökningstiden är 24.2.2021–31.3.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum