Finnvera Oyj

Ennakkotietoja Finnvera-konsernin vuodesta 2019: Finnveran rahoitus pk-yrityksille ja suuryritysten vientikauppoihin kasvoi – Viennin rahoituksen valtuuksia korotettiin merkittävästi

Jaa

Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille kasvoi vuonna 2019 muutaman vuoden tauon jälkeen, ja Finnvera myönsi rahoitusta lähes miljardi euroa. Myös suuryritysten vientikauppoihin myönnetty rahoitus kasvoi edellisvuodesta, ja oli yli viisi miljardia euroa. Kasvua selittää erityisesti risteilyvarustamojen investointiaalto, joka luo kysyntää telakoille ja niiden alihankintaverkostoille Suomessa. Myös uusien vientitakuiden ja vientiluottojen kysyntä pysyi korkealla. Eduskunta päätti vuodenvaihteessa Finnveran viennin rahoitusvaltuuksien merkittävästä korottamisesta, mikä mahdollistaa vientikauppojen edistämisen myös jatkossa.

Risteilyvarustamojen investointiaalto näkyi Finnveran viennin rahoituksessa

Viennin rahoitus kasvoi vuonna 2019 edellisvuodesta, ja Finnvera myönsi suuryritysten vientikauppoihin vientitakuita ja erityistakauksia 5,2 miljardia (3,0) ja vientiluottoja 2,5 miljardia euroa (2,2).

Yksittäisten suurten vientikauppojen toteutumisella ja ajoittumisella on vaikutusta myönnetyn rahoituksen määrään, mistä johtuen vuosivaihtelut ovat tyypillisesti suuria. Myönnetty rahoitus kohdistui aiempien vuosien tapaan erityisesti alus- ja telakka-, tele- ja metsäsektoreille. Myös uusien vientitakuiden ja vientiluottojen kysyntä pysyi edellisvuosien tapaan korkealla.

Finnveran myöntämistä takuista euromääräisesti eniten kasvoivat vuonna 2019 ostajaluottotakuut, joita myönnettiin 3,8 miljardin euron (2,3) arvosta. Ostajaluottotakuiden kysyntä kuvaa Suomen viennin rakennetta ja sitä, että pääomahyödykkeiden viennin rahoitus edellyttää pitkiä maksuaikoja ja pitkäaikaisia luottoja vientiyrityksen ulkomaiselle ostajalle. Risteilyalustoimialan kansainvälinen investointiaalto näkyi Finnveran takaamissa hankkeissa. Joulukuussa 2019 Finnvera solmi yhtiön historian suurimpiin kuuluvan yksittäisen rahoitussopimuksen, yli 1,2 miljardia euroa, Royal Caribbean Cruises -varustamon kanssa vuonna 2025 luovutettavasta risteilyaluksesta.

Suuryritysten vientikauppoihin myönnettyjen vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta oli vuoden 2019 lopussa 25,2 miljardin euron (23,3). Vastuukannasta noin 11,1 miljardia euroa (10,0) oli nostettuja takuita eli yli puolet vastuukannasta oli vientiyritysten tuleviin toimituksiin liittyviä sitovia rahoitustarjouksia tai sopimuksia, joista Finnveralle ei vielä synny luottoriskiä.

Valtuuksien korotus antaa mahdollisuudet edistää vientiä

Pitkät toimitusajat ovat sitoneet Finnveran viennin rahoituksen valtuuksia, ja siksi valtuuksien korottaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2019. Eduskunta päätti vuoden lopussa lakimuutoksista, joiden myötä vientitakuuvaltuus nostettiin 27 miljardista 38 miljardiin euroon ja vientiluottojen rahoitusvaltuus 22 miljardista 33 miljardiin euroon. Myös vientiluottoihin liittyvää korontasausvaltuutta korotettiin 22 miljardista 33 miljardiin euroon. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2020 alussa.

− Vientitakuuvaltuutemme korottaminen 38 miljardiin euroon on todella merkittävä. Luku on hyvin suuri, ja se johtuu risteilyvarustamotoimialan poikkeuksellisesta investointiaallosta. Tilauksia on erittäin pitkälle tulevaisuuteen, ja jotta pystymme mahdollistamaan tilaukset yhdessä suomalaisten telakoiden kanssa, tarvitsemme valtuuksia voidaksemme palvella samaan aikaan myös muita toimialoja ja pk-yrityksiä, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Pk- ja midcap-rahoituksessa kasvua erityisesti kasvavilla ja kansainvälistyvillä yrityksillä sekä omistajanvaihdoksissa

Finnvera myönsi rahoitusta pk- ja midcap-yrityksille yhteensä 990 miljoonaa euroa (943), ja myönnetty rahoitus oli korkeimmalla tasolla kolmeen vuoteen. Finnveran strategiassa tärkeille kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille myönnettiin rahoitusta 448 miljoonaa euroa (389), ja osuus nousi 45 prosenttiin (41) myönnetystä pk- ja midcap-rahoituksesta.

Käyttöpääomarahoituksen osuus pk- ja midcap-rahoituksen kokonaishankkeista pieneni edellisvuodesta. Investointien euromääräinen osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli edellisvuoden tasolla, 38 prosenttia (38).

Pk-yritysten vientiin liittyviä takauksia ja takuita myönnettiin 11 prosenttia edellisvuotta enemmän, 197 miljoonalla eurolla (178). Strategisena tavoitteena on lisätä viennin rahoituksen palveluja käyttävien yritysten määrää vuoteen 2023 mennessä.

Yritysrakenteen uudistumisen vauhdittamiseksi omistajanvaihdoksiin myönnettiin viiden vuoden tarkastelujaksolla ennätysmäärä rahoitusta, ja rahoitus kasvoi edellisvuodesta viidenneksellä 155 miljoonaan euroon (129). Finnvera oli mukana 912 yrityksen (921) omistajanvaihdoksen toteuttamisessa. Omistajanvaihdoksiin myönnetyn rahoituksen suhteellinen osuus pk- ja midcap-yritysten kotimaan rahoituksesta nousi 17 prosenttiin (15).

Pk- ja midcap-rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2019 lopussa 2,3 miljardia euroa (2,3).

Uusi pk-takaus markkinoille helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta

Rahoituksen painopisteen siirto lainoista takauksiin jatkui strategian mukaisesti. Finnvera ja Euroopan investointirahasto (EIR) allekirjoittivat kaksivuotisen COSME-takausohjelman sopimuksen kesäkuussa 2019, ja pankkien kautta haettava uusi pk-takaus otettiin käyttöön syyskuun alussa. Ohjelman puitteissa Finnvera voi myöntää enintään 150 000 euron lainaan vakuudettoman 80 prosentin takauksen. Vakuudettomuuden mahdollistaa COSME-takausohjelma ja Euroopan Strategisten Investointien rahaston, ESIRin, takaus. Pk-takaus on tarkoitettu kasvuhakuisille pk-yrityksille käyttöpääomaan, tuotekehitykseen ja investointeihin. Syys−joulukuun aikana pk-takauksia myönnettiin 185 yritykselle yhteensä 13 miljoonaa euroa. Pk-takauksen tarjonnan ja tunnettuuden lisääminen on vuoden 2020 keskeinen tavoite.

Aloittaville yrityksille suunnattuja alkutakauksia myönnettiin 38 miljoonaa eurolla (31), mikä oli 22 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Finnvera-konsernin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuosikatsaus julkistetaan 26.2.2020.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 029 460 2400

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Finnvera alentaa koronatilanteen rahoitukseen suunnattujen takausten hinnoittelua merkittävästi2.4.2020 15:28:22 EESTTiedote

Finnvera alentaa ja yksinkertaistaa koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien. Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen, yli 3 vuotta toimineiden yritysten pk-takauksen ja Finnvera-takauksen fast trackin vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 1,75 %. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. Muutos koskee 1.3.2020 lähtien myönnettyjä edellä mainittuja takauksia, ja se tullaan huomioimaan yrityksen laskutuksessa ilman asiakkaan erillistä yhteydenottoa. Lisäksi Finnvera tulee hyvittämään takautuvasti maksujen erotuksen niille asiakkaille, jotka ovat jo maksaneet korkeampaa takausprovisiota tai toimitusmaksua.

Finnveran yritysrahoitusmittari: Käyttöpääoman tarve yrityksissä kasvaa erittäin hurjasti, investoinnit jäihin – Korona tuo talouteen syvän montun30.3.2020 14:18:19 EESTTiedote

Finnveran rahoitusammattilaisilleen tekemä kysely osoittaa, että yritykset miettivät nyt vain käyttöpääomatarpeita. Investoinnit ja riskinotto siirtyvät tulevaisuuteen – miten pitkälle, sitä on mahdotonta arvioida. Korona pyyhkäisi pohjan Suomen talouden kasvuennusteilta. Ensimmäiset vankalla pohjalla olevat makrotason arviot siitä, miten eri toimialat kohtaavat koronan ensivaiheen seuraukset, on saatavilla kesälomien kynnyksellä, arvioi Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.

Finnvera tekee päivittäin yli 400 rahoituspäätöstä – noin puolet hakemuksista liittyy nyt uusien luottojen takauksiin26.3.2020 11:00:26 EETTiedote

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita myöntämällä takauksen yrityksen pankkilainalle. Hakemusmäärät ovat moninkertaistuneet, ja kaikkiaan kahden viikon aikana rahoitushakemuksia on tullut yli 4 000 kappaletta, kun normaalisti viikossa käsitellään noin 300 hakemusta.

Finnvera rekrytoi vuokratyövoimaa hakemusruuhkan purkamiseksi20.3.2020 15:45:58 EETTiedote

Finnveran rahoitushakemusmäärät ovat jopa kymmenkertaistuneet, kun yritykset hakevat muutoksia maksuohjelmiin ja uutta rahoitusta pankkien kautta haettavalla takauksella. Finnveran kotimaan rahoitusvaltuutta nostettiin tänään 12 miljardiin euroon, ja lisääntyneiden valtuuksien myötä odotamme hakemusvirran kasvavan vielä merkittävästi. Hakemusten käsittelyyn tarvitaan nyt lisäresursseja, ja Finnvera on käynnistänyt haun vuokratyövoiman saamiseksi ulkoisen kumppanin kanssa.

”Kriisi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan” – Katso kysymyksiä ja vastauksia koronan vaikutuksiin yrityksen taloudessa17.3.2020 10:52:20 EETTiedote

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia, miten yritys voi toimia koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa ja miten Finnveran rahoitusta voi hyödyntää. Finnveran pk-yritysten rahoitusmahdollisuus nousi 2 miljardista reiluun 4 miljardiin euroa. Haluamme osaltamme auttaa yritykset vaikean tilanteen yli, jotta yrityksillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa toimintaansa, kun koronaviruksen aiheuttama kriisitilanne normalisoituu.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme