Valtiokonttori

Ersättning för stängning betalades under den första veckan 10,1 miljoner euro

Dela

Mest ersättning har ansökts från förplägnadsverksamheten t.ex. restaurangbranschen och inom sport-, nöjes- och fritidsverksamheten.

Ansökningen om ersättning för stängning öppnades den 12.5. och under den första veckan ansökte 2258 företag om ersättning. Den första veckan fick 735 företag ersättning för stängning. Cirka 92 % av de sökande har fått ett positivt beslut om ersättning. 

Mest ersättning har ansökts från förplägnadsverksamheten (t.ex. restaurangbranschen) samt sport-, nöjes- och fritidsverksamheten. Detta återspeglas också i besluten, eftersom ersättning hittills har betalats mest till förplägnadsverksamheten. Ersättning betalas också till exempel till idrottsbranschen och andra företag vars kundlokaler har förordnats hållas stängda. 

Regionalt betalades mest stöd under den första veckan till Nyland. 

Servicechefen Mari Selviranta från Statskontoret säger att ansökningen om ersättningen för stängning har börjat bra. 

”Ansökningar har kommit omfattande från olika branscher som är berättigade till ersättning. En del av ansökningarna har dock haft en felaktig stängningsperiod, dvs. datumen har varit felaktiga och därför har behandlingen försenats för vissa ansökningar, säger Selviranta. 

För att påskynda behandlingen uppmanar Statskontoret därför företag att se över stängningsperioderna för det eget företag så att det blir rätt i ansökningen. Perioderna kan kontrolleras på Statskontorets webbsida. 

Statistik på Statskontorets webbsida  

Statistik om ersättning för stängning finns på Statskontorets webbsida. Statistiken visar bland annat antalet mottagna ansökningar och det utbetalda stödbeloppet. Det är möjligt att granska informationen, till exempel enligt företagens bransch och plats. Sökande klassificeras också efter företagsstorlek och företagsform. Sidan innehåller också behandlingsstatus för ansökningar som lämnats in av företag och information om företagets ersättningsbeslut. 

Föregående dags information uppdateras i rapporten varje veckodag klockan 12. Rapporten anger tiden för den senaste uppdateringen. 

Mer detaljerad statistik finns på valtiokonttori.fi/sv/statistik-och-rapporter/statistik-om-ersattnings-och-skadetjanster/statistik-ersattning-for-stangning/. 

Ersättning för stängning för stängning av verksamhetsställen 

Ersättning för stängning gäller för mikro – och småföretag eller koncerner med totalt upp till 49 anställda. För större företag är ett separat stöd under beredning, vars tidtabell och detaljer kommer att specificeras senare. 

Ett företag kan få ersättning för stängning när verksamhetsstället enligt lagen eller enligt myndighetsförordran stängts tillfälligt för kunderna. Ersättning för stängning gäller för restauranger och övriga förplägnadsföretag samt till exempel motions- och idrottsanläggningar, gym, badinrättningar och inomhuslekparker. 

Ersättningen kompenserar företaget för oflexibla kostnader i affärsverksamheten och till exempel lönekostnader. Ersättning ska sökas inom fyra månader från slutet av den månad då skyldigheten att hålla lokalen stängd upphörde. För nuvarande stängningar avslutas ansökan i slutet av augusti. 

Ersättningen baserar sig på hur stora företagets utgifter har varit i februari 2021 och hur stor del av verksamheten som varit stängd.  

Statskontoret och företagsrådgivare hjälper ansökande 

Förutom statistiken innehåller statskassans webbplats valtiokonttori.fi/ersattningforstangning mängd information, som t.ex. vanliga frågor och omfattande instruktioner för att fylla i en ansökan. På sidan finns också information om stängningsperioderna, där företag kan granska regionala stängningsanvisningar innan de fyller i ansökan. 

Företagare kan också få hjälp av företagsrådgivare i frågor som rör ansökningar om ersättning för stängning. Statskontoret samarbetar med företagsrådgivare från Korona-hjälpen i ditt område. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum