Valtiokonttori

Ersättning för stängning har utbetalats för 17,8 miljoner euro och ansökan upphör den 20.4.

Dela
Ansökningstiden gällande ersättning för stängning upphör den 20.4.2022 klockan 16.15. Statskontoret uppmanar alla som är berättigade till stängningsersättningen att ansöka om stödet.

Ansökan om ersättning för stängning öppnades på Statskontoret den 22.3.2022. Statskontoret har hittills utbetalat ersättning för stängning för närmare 17,8 miljoner euro. Ersättning för stängning har beviljats till cirka 950 företag och den genomsnittliga ersättningssumman har uppgått till 19 500 euro. Mest ersättning har beviljats till Nyland och till branscher som förplägnads- och idrottsverksamhet samt till nöjes- och rekreationstjänster. Aktuell information om antalet ansökningar av ersättning för stängning, ansökningarnas status och gjorda beslut finns tillgänglig på stängningsersättningens statistiksida sulkemiskorvaus.fi/sulkemiskorvaustilastot. Rapporterna uppdateras varje vardag.

Ersättning för stängning kan erhållas för stängda kundlokaler och för inställda evenemang

Ersättning för stängning kan ansökas om företagets lokaler har varit stängda eller öppettiderna begränsats med till pandemin relaterad förordning eller på basen av myndighetsbestämmelse under tidsperioden 21.12.2021 – 28.2.2022. Ersättning för stängning kan även ansökas för publikevenemang som på grund av restriktioner ställts in under samma tidsperiod. Stängningsersättningens belopp baserar sig på hur stora företagets kostnader har varit under januari-februari 2022 och hur stor andel av affärsverksamheten som varit stängd. För inställda evenemang ersätter stängningsersättningen huvudarrangören för under tidsperioden 1.10.2021 – 28.2.2022 uppstådda kostnader gällande planering och organisering av evenemanget.

Ansökan ska vara Statskontoret tillhanda till och med den 20.4.2022 klockan 16.15

Det är bra att göra ansökan om ersättning för stängning i tid. Ansökan ska vara Statskontoret tillhanda den 20.4.2022 klockan 16.15 oberoende av om ansökningen skickas via e-tjänsten eller med post. Med post skickade ansökningar ska vara Statskontorets registreringsbyrå tillhanda senast klockan 16.15. Samma dags poststämpel räcker därmed inte.

Det lönar sig inte att lämna ansökan till sista stunden, för den egna nätförbindelsen kan till exempel plötsligt bli långsammare.

Kostnadsstödets ansökan öppnas den 26.4.

Kostnadsstödets sjätte ansökningsomgång öppnas den 26.4 kl 9. Den sjätte omgången är speciellt avsedd för rese- och restaurangbranschen samt för evenemangsbranschens företag som drabbats av lindrigare till coronapandemin relaterade restriktioner än stängningsåtgärderna. Stödet riktar sig till kostnader som har uppstått under tidsperioden 1.12.2021 – 28.2.2022. Läs mera på kostnadsstödets webbsidor.

Statskontoret betjänar

På Statskontorets webbsidor finns ansökningsanvisningar på finska, svenska och engelska, video-anvisning om hur man fyller i ansökan, inspelat webbinarium om ersättning för stängning samt svar på vanliga frågor. Uppskattning av stödbeloppet kan göras med räknaren som finns tillgänglig på webbsidorna och där finns även en karta över de olika regionernas restriktioner.

Telefontjänsten för ersättning för stängning betjänar vardagar kl 9-15 på nummer 029 550 3530.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukea haki ensimmäisen viikon aikana noin 3000 yritystä9.6.2023 13:18:26 EEST | Tiedote

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki tuli haettavaksi Valtiokonttorista 1. kesäkuuta. Tuki koostuu ammattimaisille maanviljelijöille ja ammattimaisille vesiviljelijöille maksettavasta sähkön kustannustuesta sekä ammattimaisille maanviljelijöille maksettavasta lannoitteiden kustannustuesta. Valtiokonttori on nyt julkaissut verkkosivuillaan julkisen raportin saapuneista hakemuksista ja maksetuista tuista.

Cirka 3000 företag ansökte jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd under första veckan9.6.2023 13:18:22 EEST | Tiedote

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd började på Statskontoret den 1 juni. Stödet består av kostnadsstöd för el som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare och yrkesmässiga vattenbrukare samt av kostnadsstöd för gödselmedel som utbetalas till yrkesmässiga jordbrukare. Statskontoret har nu publicerat en offentlig rapport på sin webbsida över inkomna ansökningar och utbetalade stöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum