Espoon seurakuntayhtymä

Esbo församlingar skärper kraven för hur pengar till missionen fördelas

Dela
Esbo församlingar delar återigen ut 4,1 procent av skatteintäkterna till mission och internationell diakoni. Endast organisationer som tydligt förbinder sig till jämlikhet, jämställdhet och kvinnors möjlighet att verka som präst får stöd. Stödet är i sin helhet 1,68 miljoner euro.
Finska Missionssällskapet är en av Esbo församlingars största samarbetspartner. Här i bild seminarium för söndagsskolelärare i Senegal, ett av de projekt som Esboborna stöder i den lutherska kyrkan i Senegal. Att utbilda lärare är en viktig uppgift i ett land där enbart 60 procent är läskunniga. Foto: Iiris Arjanne
Finska Missionssällskapet är en av Esbo församlingars största samarbetspartner. Här i bild seminarium för söndagsskolelärare i Senegal, ett av de projekt som Esboborna stöder i den lutherska kyrkan i Senegal. Att utbilda lärare är en viktig uppgift i ett land där enbart 60 procent är läskunniga. Foto: Iiris Arjanne

Esbo församlingars gemensamma kyrkofullmäktige beslöt den 22 mars att fördela årets anslag på 1,68 miljoner euro för mission och internationellt bistånd till fem av nio sökande organisationer.  Stödet beviljades på basis av ansökningar enligt följande:

  • Kyrkans Utlandshjälp 730 000 euro
  • Finska Missionssällskapet 700 000 euro
  • Mediamission Budbärarna 135 000 euro
  • Finska Bibelsällskapet 100 000 euro
  • Evankelinen lähetysyhdistys 17 000 euro

Gemensamma kyrkofullmäktige förde en lång och grundlig diskussion i frågan. Beslutet fattades efter omröstning. Outi Krause föreslog att anslaget skulle delas ut till alla missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp. Krauses förslag föll med rösterna 39–20, 2 blankröster.

Innan omröstning röstade gemensamma kyrkofullmäktige mellan två ändringsförslag. Jarmo Nieminens förslag att halvera stödet till Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys - SLEY, Kansanlähetys, Såningsmannen och Svenska lutherska evangeliföreningen i Finland - SLEF, från föregående år, förlorade mot Krauses förslag med rösterna 20–8, 33 blankröster. 

Gemensamma kyrkofullmäktige har sedan tidigare beslutat att diskriminerings- och jämställdhetslagen ska följas i de projekt som stöds och att präster samt övriga anställda som är kvinnor eller tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter ska ha möjlighet att bli valda och utsända att arbeta i dessa projekt.

I ansökan 2023 ombads sökandena att förbinda sig till dessa förutsättningar genom att skicka ett entydigt skriftligt samtycke. En del av missionsorganisationerna förband sig inte till detta och därför föreslogs att de inte beviljas anslag i år.

Proportionellt sett hör Esbobornas anslag till de största i Finland

Esbo församlingar utför kyrkans grundläggande uppgift, mission och internationellt hjälparbete, via partnerorganisationer. I Esbo har 4,1 procent av den uppskattade skatteinkomsten reserverats för mission och internationellt bistånd. Denna relativa andel är en av de största i Finland, om inte den största.

Stödet från Esbo används för projekt som de sökande uppgett och med stödet finansieras inte den sökandes övriga verksamhet. Organisationerna rapporterar också till församlingarna i Esbo om hur det erhållna stödet har använts.

Till sitt innehåll fokuserar projekten på att förbättra levnadsförhållandena för personer i svagare ställning, utbildning, utveckling av läskunnigheten, bibelöversättningsarbete, radioarbete och fredsarbete. Varje projekt har flera delområden där människors materiella, andliga och psykiska välbefinnande förbättras och deras egen möjlighet att agera stärks.

I de föreslagna projekten ingår inte byggande av sakrala lokaler eller lokaler för lokala samarbetspartner. Största delen av projekten genomförs tillsammans med lokala samarbetspartner, såsom kyrkor, kristna organisationer eller andra aktörer i området.


Projektens innehåll:

  • Finska Missionssällskapet använder anslaget bland annat för att förbättra mat- och vattensäkerheten, för fredsarbete och för teologisk utbildning. Projekten genomförs bland annat i Bolivia, Israel, Kina, Senegal och Syrien.
  • Finska Bibelsällskapet riktar stödet från Esbo till utveckling av läskunnigheten och till bibelöversättningsarbete i bland annat Namibia, Indien och Egypten.
  • Stödet till Mediamission Budbärarna används bland annat för radioarbetet Hopp för kvinnor i Europa, Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika.
  • Kyrkans Utlandshjälp styr anslaget från Esbo till finansiering av flera tiotal projekt. Största delen av projekten strävar efter att garantera en tillräcklig utkomst och utbildning av hög kvalitet för kvinnor, barn, flyktingar och människor som befinner sig i samhällets marginal. Kyrkans Utlandshjälp satsar också på fredsarbete.
  • Evankelinen lähetysyhdistys använder sitt stöd till att stödja ukrainska flyktingar i Estland och utveckla skolverksamheten i Zambia.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Finska Missionssällskapet är en av Esbo församlingars största samarbetspartner. Här i bild seminarium för söndagsskolelärare i Senegal, ett av de projekt som Esboborna stöder i den lutherska kyrkan i Senegal. Att utbilda lärare är en viktig uppgift i ett land där enbart 60 procent är läskunniga. Foto: Iiris Arjanne
Finska Missionssällskapet är en av Esbo församlingars största samarbetspartner. Här i bild seminarium för söndagsskolelärare i Senegal, ett av de projekt som Esboborna stöder i den lutherska kyrkan i Senegal. Att utbilda lärare är en viktig uppgift i ett land där enbart 60 procent är läskunniga. Foto: Iiris Arjanne
Ladda ned bild
Genom Finska Missionssällskapet stöder Esboborna bl.a. vatten- och livsmedelsförsörjning i Bolivia. I bild en mamma som glädjer sig vid en vattenpost i La Paz-distriktet. Fler än 30 procent av bolivianerna lever utan rinnande vatten. Foto: Anna Lundén
Genom Finska Missionssällskapet stöder Esboborna bl.a. vatten- och livsmedelsförsörjning i Bolivia. I bild en mamma som glädjer sig vid en vattenpost i La Paz-distriktet. Fler än 30 procent av bolivianerna lever utan rinnande vatten. Foto: Anna Lundén
Ladda ned bild

Om

Espoon seurakuntayhtymä
Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

09 80501https://www.espoonseurakunnat.fi

Esbo svenska församling, Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta och Tapiolan seurakunta bildar Esbo kyrkliga samfällighet med knappt 160 000 medlemmar och ca 500 anställda.

Följ Espoon seurakuntayhtymä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon seurakuntayhtymä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum