Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo stads revisionsnämnd har publicerat utvärderingsberättelsen för 2020

Dela

Coronaviruspandemin inverkade på nästan all verksamhet i staden 2020. Revisionsnämnden har utvärderat att staden nådde 14 av de 41 bindande resultatmålen och sju nåddes delvis.

Affärsverken nådde tre av de fyra resultatmålen. Koncernsammanslutningarna nådde 23 av de 36 resultatmålen. Coronapandemin har betydligt försvårat uppnåendet av resultatmålen för bland annat ekonomin och sysselsättningen. Andelen arbetslösa av arbetskraften i Esbo var 12,2 procent i slutet av 2020 mot 7,7 procent ett år tidigare. På grund av coronasituationen ökade i synnerhet arbetslöshetsgraden bland unga och personer med utländskt medborgarskap. Stadens andel av arbetsmarknadsstödet var 24,6 miljoner euro, ökningen var 4 miljoner euro från året innan.

Stadens resultat och årsbidrag för 2020 var betydligt bättre än i budgeten. Detta berodde på statens coronakompensationer av engångsnatur samt en exceptionell överföring av skatteinkomster år 2019 till 2020. Skattefinansieringen (skatteintäkter och statsandelar) var 1 810 miljoner euro, en ökning på 14,5 procent från 2019. Utan coronakompensationerna hade skatteintäkterna varit cirka 36 miljoner euro mindre och statsandelarna 101 miljoner euro mindre och resultatet hade varit negativt. Att göra slut på det underskott inom vård, undervisning och välfärd som uppstått under coronapandemin ökar stadens utgifter och kräver resurser för serviceproduktionen.

Målet för fullmäktigeperioden att koncernens justerade lånestock ska börja minska nåddes inte. Verkställandet av produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad, som godkänts av fullmäktige, är nödvändigt för att uppnå balans i stadens och koncernens ekonomi.

Revisionsnämnden är orolig över långsiktiga effekterna av att förebyggande tjänster för barn har skurits ner på grund av coronapandemin. Alltefter som coronapandemin drar ut på tiden ökar riskerna för ojämlikhet mellan familjer och för välfärdsskillnader. Underskottets omfattning inom socialtjänster för vuxna kan uppskattas först senare, eftersom behovet av tjänster delvis visar sig med fördröjning, till exempel när familjens ekonomiska situation försämras.

Hemvården har det fortfarande svårt. Hemvårdarna byts ut alltför ofta och klienten besöks av alltför många olika hemvårdare. Inom äldreomsorgen ska klienten alltid erbjudas en behövlig vårdplats när det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna behövliga tjänster hemma hos klienten. Det är viktigt att följa upp kvaliteten på vårdhemmen och att fortsätta tillsynen av serviceboende med heldygnsomsorg enligt tillsynsplanen.

Den vårdreform som nu bereds skulle ha oskäliga ekonomiska verkningar för Esbo. Revisionsnämnden är oroad över stadens möjligheter att fullgöra sina omfattande förpliktelser inom tjänsteproduktion och investeringar om reformen skulle genomföras på det sätt som föreslås.

Revisionsnämndens utvärdering bygger på utvärderingsplanen för fullmäktigeperioden och på det årliga utvärderingsprogrammet. Utvärderingsberättelsen överlämnades till fullmäktiges ordförande 4.5.2021. Mer information ges av revisionsnämndens ordförande Paula Viljakainen, tfn 050 5727 497.

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 5.5.20215.5.2021 20:19:25 EEST | Tiedote

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 5.5.2021 Tiistilän koulun perusopetuksen siirto väistötiloihin jätettiin pöydälle Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti jättää pöydälle 19.5.2021 pidettävään kokoukseen esityksen Tiistilän koulun väistötiloista. Lautakunta pitää tärkeänä, että Tiistilän koulun väistö toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa oppilaista sijoitetaan alueelle ja että koulumatkat ovat turvalliset. Lautakunnalle tuodaan vaihtoehtoistarkastelu kustannusvaikutuksineen. Selvitys mahdollisuudesta käyttää Espoon kristillisen koulun nykyisiä tiloja Kilon koulun väistötiloina Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 3.3.2021 Kilon koulun perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2021 alkaen, kun vanha koulurakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi selostusosan mukaisen selvityksen mahdollisuudesta käyttää Espoon Kristillisen koulun nykyisiä tiloja Kilon koulun väistötiloina.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum