Espoon kaupunki - Esbo stad

Esboborna berättade aktivt om sina önskemål för stadens framtid

Dela

I fjol höstas utfördes flera enkäter under rubriken Mitt Esbo. Med hjälp av dem samlade staden in information om vad invånarna tänker om Esbo – vad som är bra och vad staden borde satsa på i framtiden. Enkäterna samlade in över 10 000 svar och speciellt aktivt svarade unga skolelever och studerande. Svaren utnyttjas för att uppdatera stadens strategi, Berättelsen om Esbo, och för att utveckla stadsmiljön.

Det första invånarna i Esbo kom att tänka på om sin hemstad var att naturen ligger nära, att staden är grönskande och att det finns skogar. Naturen var speciellt viktig för 35–65-åringarna. Många nämnde också närheten till havet och skärgården då de tänkte på Esbo.  Invånarna anser att staden är ett trivsamt och vackert hem att bo i. På den här punkten har deras tankar inte ändrats under de senaste åren. Resultaten tyder på att trygghet syns i svaren i mindre grad än förr, medan tillväxt och utveckling syns mer än förr.

Viktigast att stadens tjänster fungerar

Invånarna önskade att staden i sin verksamhet skulle koncentrera sig på sina bastjänster, på att vara invånarorienterad och på byggande. Det gäller dock att inte heller glömma välbefinnande, jämlikhet, natur, trygghet och hållbar utveckling samt en balanserad ekonomi. Hållbar utveckling betonas speciellt i svaren från invånare under 45 år, medan den ekonomiska balansen blev allt viktigare ju äldre den som svarat var.

Som utvecklingsobjekt framhävdes stadens tjänster, men dessutom ansågs också byggandet och kollektivtrafiken vara något som måste utvecklas ordentligt. Kollektivtrafiken var speciellt viktig bland 35–54-åringarna. Underhåll, grönområden och till exempel avfallshantering var teman som skoleleverna tog upp oftare än andra grupper.

Majoriteten skulle rekommendera Esbo som bostadsort

I huvudsak skulle invånarna rekommendera Esbo som bostadsort för sina bekanta, utan förbehåll. Omkring 15 procent av dem som svarade var något skeptiska inför att rekommendera Esbo. Orsakerna till detta var bland annat det höga priset på boende, dåliga tjänster och en obehärskad tillväxt. Å andra sidan är en av orsakerna att rekommendera Esbo just de goda tjänsterna. Speciellt unga och personer som svarade på engelska hade en positiv attityd till att rekommendera Esbo som bostadsort.

I enkäten Mitt framtida Esbo framfördes påståenden om Esbo, till vilka de som svarade förhöll sig rätt positivt. Speciellt den digitala tillgängligheten till tjänster och invånarnas roll som kommunens styrka fick goda vitsord av invånarna. Det största problemet, och å andra sidan det som orsakade mest osäkerhet, var Esbo stads ekonomiska balans.

Invånarna önskar att Esbo i framtiden ska vara en naturnära, trygg och lugn stad, där det är trivsamt och trevligt. Enligt invånarna borde Esbo också vara en välmående stad som utvecklas med invånarna i fokus.

Kartenkätens resultat påverkar stadsplaneringen

Samtidigt med enkäten Mitt framtida Esbo utfördes också enkäten Mitt Esbo på kartan, där invånarna berättade hur Esbo ser ut och känns i deras vardag. Enkäten besvarades av cirka 6 600 Esbobor, som på en digital kartplattform markerade nästan 70 000 platser som var betydelsefulla för dem och utvecklingsidéer.

Resultaten från kartenkäten utnyttjas då Berättelsen om Esbo uppdateras. Också stadsplaneringen kan använda invånarnas synpunkter som en utgångspunkt för planläggningen. Kartenkäten utfördes i samarbete med Aalto-universitetet. Materialet analyseras nu av stadsplaneringscentralen samt av Aalto-universitetets projekt NordGreen, som utreder bland annat vilken inverkan på välbefinnandet den närmaste miljön kan ha. Materialet föråldras inte snabbt, utan det tjänar både forskning och planläggning i flera år. 

Mer information

strategidirektör Jorma Valve, tfn 046 877 2055, jorma.valve@espoo.fi

Enkäten Mitt Esbo på kartan: planeringschef Johanna Palomäki, tfn 040 849 0890, johanna.palomaki@espoo.fi

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.4.202116.4.2021 12:25:51 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään mm. Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestön terveysasemapalvelujen järjestämistä jatkossakin ulkoistetulla terveysasemalla. Lisäksi lautakunta käsittelee mm. kotihoidon pysäköintitunnusta. Lautakunta saa myös sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä vammaispalvelujen, aikuisten sosiaalipalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lastensuojelun valvontaraportit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum