Espoon kaupunki - Esbo stad

Esboborna önskar att e-tjänsterna ska vara tydliga och enkla att hitta

Dela

Tidsbokningen på webben är den e-tjänst som Esboborna använder mest och önskat mest. Många Esbobor önskar också att de skulle kunna sköta ”allt som är möjligt” på webben. Resultaten framgår av en kundenkät inom projektet MittEsbo. Vi fick 234 svar på enkäten.

Enligt dem som svarade på kundenkäten inom projektet MittEsbo är den största orsaken till att det är svårt att uträtta e-tjänster att man inte hittar dem. Också tydligare och enklare tjänster och bättre anvisningar skulle öka nöjdheten. (Foto: Esbo stad / Janne Ketola)
Enligt dem som svarade på kundenkäten inom projektet MittEsbo är den största orsaken till att det är svårt att uträtta e-tjänster att man inte hittar dem. Också tydligare och enklare tjänster och bättre anvisningar skulle öka nöjdheten. (Foto: Esbo stad / Janne Ketola)

Webbplatsen MittEsbo som planeras som bäst är en självbetjäningskanal där du smidigt kan sköta dina ärenden med staden på webben när det passar dig.

På webbplatsen MittEsbo finns olika tjänster och uppgifter om dig behändigt på samma plats. Via MittEsbo kan du också delta i stadens utveckling och verksamhet.

Vi gör allt vi kan för att den nya tjänsten ska bli lätt att använda och tillgänglig. Tjänsten tas i bruk före 2024.

När vi började planera projektet gjorde vi en kundenkät med hjälp av vilken vi ville samla in kundernas synpunkter på e-tjänster och erfarenheter av dem samt åsikter om hur de borde utvecklas. Enkäten var öppen 12.4−14.5.2021.

Vi utnyttjar resultaten av enkäten för att planera MittEsbo kundorienterat. Vi vill i den nya lösningen satsa på sådana saker som kunderna upplever som viktiga.

Bland dem som besvarat enkäten och lämnat sina kontaktuppgifter lottade vi ut en liten vinst med Esbotema. Vi har kontaktat vinnaren personligen.

Vi följer upp hur nöjdheten utvecklas under förnyelseprojektet

De som svarade gav i medeltal vitsordet 6,6 för hur nöjda de just nu är med Esbos e-tjänster. Skalan var 0–10. Resultatet var likadant för e-tjänsternas smidighet och tillgänglighet.

Enligt de öppna svaren är den största orsaken till att det är svårt att uträtta tjänster att man inte hittar e-tjänsterna. Också tydligare och enklare tjänster och bättre anvisningar skulle öka nöjdheten.  

”Vi använder enkätresultaten som utgångsvärden när vi mäter hur kundnöjdheten utvecklas i och med förnyelsen. Vi fokuserar särskilt på de frågor där kunderna ser något att förbättra”, berättar projektchefen för MittEsbo, utvecklingskonsult Veera Vihula.

Ivern att delta gläder: 70 procent vill delta i utvecklingen

Av alla som besvarade enkäten uppgav 70 procent att de vill delta i utvecklingen av MittEsbo också i fortsättningen.

”Det var ett mycket glädjande resultat! Det är fint att Esboborna är intresserade av den nya tjänsten och vill delta i att utveckla den”, säger Vihula.

Nästa steg i projektet är servicedesign, och de intresserade får inbjudningar till verkstäder eller intervjuer.

Det går fortfarande bra att komma med. Du kan anmäla dig med i utvecklingen av MittEsbo per e-post på adressen veera.vihula@esbo.fi.

Nyckelord

Kontakter

Utvecklingskonsult Veera Vihula, tfn 043 826 9183, veera.vihula@esbo.fi

Bilder

Enligt dem som svarade på kundenkäten inom projektet MittEsbo är den största orsaken till att det är svårt att uträtta e-tjänster att man inte hittar dem. Också tydligare och enklare tjänster och bättre anvisningar skulle öka nöjdheten. (Foto: Esbo stad / Janne Ketola)
Enligt dem som svarade på kundenkäten inom projektet MittEsbo är den största orsaken till att det är svårt att uträtta e-tjänster att man inte hittar dem. Också tydligare och enklare tjänster och bättre anvisningar skulle öka nöjdheten. (Foto: Esbo stad / Janne Ketola)
Ladda ned bild

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 9.6.20219.6.2021 22:28:12 EEST | Tiedote

Oppimateriaali maksuttomaksi syksyllä 2021 Espoon lukioissa aloittaville opiskelijoille Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että oppivelvollisuuslain soveltamisalaan kuuluvien opiskelijoiden lisäksi lukion tarjoamat oppimateriaalit ovat maksuttomia seuraaville, lukuvuonna 2021-2022 lukiokoulutuksen aloittavilla opiskelijoille: Opiskelija on opiskellut lukuvuonna 2020-2021 lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa. Opiskelija on suorittanut perusopetusta lukuvuoden 2020-2021 aikana ja ollut sen jälkeen ilman opiskelupaikkaa. Opiskelija on opiskellut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lukuvuonna 2020-2021 Oppimateriaalin maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen saa toisen asteen tutkinnon valmiiksi. Opintojen tulee edetä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Maksuttomuusaikaa ei voi pidentää. Åbe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum