Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Kesi-Pohjanmaa)

Jaa

Energiequelle Oy suunnittelee 8,5 km Soinin kuntakeskuksesta etelään ja noin 20 km Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen sijaitsevalle Kimpilamminkankaalle 24–29 voimalan tuulivoimahanketta.

Suunniteltavien voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja hankkeen kokonaisteho 240–290 MW. Voimaloiden enimmäismitat ovat napakorkeus 200 m, lavan pituus 100 m ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan yhdys- ja huoltoteitä, maakaapeleita voimaloiden välille ja mahdollisesti 1–2 sähköasemaa. Hankkeen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa joko 30 km pitkän 110 kV ilmajohdon avulla Alajärven sähköasemalle tai 1,9 km pitkän maakaapelin avulla hankealueen länsipuolella sijaitsevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle sähköasemalle.  

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena. Yhtiö on toimittanut 25.6.2020 ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jonka kuulemisessa saatiin yhteensä 28 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä.

Arviointiselostuksessa esitetyn arvion, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella ELY-keskus on katsonut, että hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat erityisesti maakotkaan ja metsäpeuraan ja sitä kautta Matosuon Natura 2000-alueen eheyteen sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Merkittävimmät maisemavaikutukset aiheutuvat hankealueen läheisyydessä sijaitseville Kolun, Hallaperän, Hautakylän ja Löytöperän kyläalueille sekä Isojärvelle ja sen ranta-alueille. Tehdyn arvioinnin mukaan hankkeesta ei aiheudu asutukselle melulle asetettujen ohjearvojen tai välkkeenmäärälle käytettyjen suositusten ylityksiä. Arvioihin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka heikentävät arvioinnin luotettavuutta. Laadituissa melu- ja välkemallinnuksissa sekä kuvasovitteissa ja näkymäalueanalyyseissä käytetyt voimalatyypit eivät vastaa ominaisuuksiltaan hankkeen mukaista voimalatyyppiä vaan ovat sekä mitoitukseltaan että teholtaan tätä pienemmät. Yhteysviranomainen edellyttääkin, että mikäli melu- tai välkevaikutukset poikkeavat myöhemmin nyt arvioidusta, tulee YVA-menettelyn ajantasaisuus selvittää.

Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä katsottiin olevan puutteita erityisesti maakotkaa koskevassa arvioinnissa. Jatkosuunnittelussa tuleekin päivittää tehtyä maakotkaselvitystä ja lisäksi tulee tarkentaa mm. metsäpeuraan kohdistuvia vaikutuksia.

Tarkastelussa olleiden toteutusvaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroavuuksia, mutta pienemmässä 24 tuulivoimalan vaihtoehdossa, vaikutukset asutukseen ja maisemaan ovat vähäisemmät. Sähkönsiirron ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisemmiksi vaihtoehdossa, jossa siirto toteutetaan maakaapelilla.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Försurningsläget är dåligt i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten)2.12.2020 16:24:05 EETTiedote

Under oktober-november har försurningsläget varit exceptionellt dåligt i åarna som ligger i om-rådet som sträcker sig från söder om Vasa till norr om Karleby. På grund av den rikliga neder-börden under hösten har vattenföringen i de österbottniska åarna varit bland de största som uppmätts under året. Den torra sommaren bidrog till gynnsamma förhållanden där sura före-ningar bildas.

Kontoluoman peruskuivatushankkeen suunnittelu käynnistyi Alavudella27.11.2020 10:35:02 EETTiedote

Kontoluoma on osa Lapuanjoen vesistöaluetta ja virtaa Alavuden kaupungissa Kontolammen ja Kuivasjärven välisellä peltoaukealla. Kontoluoman varren pellot kärsivät ajoittain merkittäviä tulvahaittoja. Maanomistajat ovat aikoinaan hakeneet alueelle ojitustoimitusta Vaasan vesipiirin vesitoimistolta (nykyisin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) ja vastuu hankkeen suunnittelusta on jäänyt valtiolle. Kontoluoman peruskuivatushankkeen suunnittelu kilpailutettiin syksyllä ja hankkeen suunnittelijaksi valittiin Tomas Pått Ab Oy.

Utsikterna för vinterunderhållet av landsvägar26.11.2020 12:53:35 EETTiedote

Utgångspunkten för vinterunderhållet av landsvägarna är att säkerställa en säker och smidig trafik. Förändringar i väderleksförhållandena jämfört med tidigare årtionden har gjort att vintrarna har blivit en utmaning i fråga om vinterunderhåll och naturligtvis också ur väganvändarnas synvinkel. Det är svårt att förutspå hur den kommande vintern ser ut, men de senaste vintrarna har visat att vintrarna kan vara mycket olika varandra. Under de senaste vintrarna har plötsliga förändringar i väglaget med återkommande milda perioder mitt i vintern framhävts. När vädret blir varmare sköljer regnet bort saltet eller sanden från vägen och vattnet fryser till på vägytan

Maanteiden talvikunnossapidon näkymiä26.11.2020 12:53:35 EETTiedote

Maanteiden talvihoidon lähtökohtana on, että liikenteen turvallisuus ja sujuvuus saadaan varmistettua. Sääolosuhteiden muutokset aiemmista vuosikymmenistä ovat tehneet talvista haastavat maanteiden talvihoidon sekä tietysti myös tienkäyttäjien näkökulmasta katsottuna. Tulevaa talvea on vaikea ennakoida, mutta viime vuosien talvet ovat osoittaneet, että talvet voivat olla keskenään hyvinkin erilaiset. Viime talvina ovat korostuneet äkilliset kelimuutokset toistuvine leutoineen jaksoineen keskellä talvea. Sään lauhtuessa sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan.

HELMI-livsmiljöprogrammet är i full gång i NTM-centralen i Södra Österbottens område25.11.2020 09:50:59 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten fick betydligt mer resurser år 2020 för att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet och tillhörande teman såsom METSO-programmet. Sammanlagt åtta personer rekryterades för att främja uppgifterna. Under innevarande år har teman myrmark, fågelvatten, vårdbiotoper samt vatten-, strand- och skogsteman startats upp. Utöver dessa har det satsats på att genomföra METSO-programmet, göra upp planer för Naturaområden och på att inventera art- och naturtyper.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme