Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjalaismaakunnat)

Jaa
Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jossa pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Reitit sijoittuvat seuraavien kuntien alueelle: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 395 kilometriä. YVA-menettelyssä tarkastellut voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään.

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta toimitettiin ELY-keskukselle arviointiselostusta koskevassa kuulemisessa yhteensä 42 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia sekä 31 mielipidettä. Lausunnoissa otettiin kantaa erityisesti hankkeen vaikutuksiin maisemaan, asutukseen, luonnonoloihin kuten linnustoon ja metsäpeuraan sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa.

Yhteysviranomainen katsoo, että vaikutukset liito-oraviin, maisemaan ja kulttuuriperintöön on tunnistettu arviointiselostuksessa ja yhteysviranomainen yhtyy pääosin arvioon niihin kohdistuvien vaikutusten suuruudesta. Kuitenkin joidenkin reittivaihtoehtojen tai vaikutustyyppien osalta yhteysviranomainen näkee, että kielteiset vaikutukset voivat olla arvioitua suurempia, erityisesti vaikutukset luonnonolosuhteisiin, kuten liito-oravaan, metsäpeuraan, linnustoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä Natura-alueisiin. Vaikutukset ihmisiin, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan voivat myös olla arvioitua suurempia. Myönteisten hävikkisähköä pienentävien ilmastovaikutusten lisäksi hankkeen kielteiset ilmastovaikutukset hiilinielujen poistumisen vuoksi ovat arvioitua suurempia.

Arviointiselostuksen yhteydessä ELY-keskukselle on jätetty seuraavat luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura 2000 -alueita koskevat Natura-arvioinnit: Huosianmaankallio, Isoraivio ja Pilleskytö, Käärmekalliot, Patanajärvenkangas, Pilvineva, Ritaneva-Vipusalonneva-Märsynneva, Ruokkaanneva, Viitajärvi sekä Vionneva. Natura-lausunnossaan ELY-keskus toteaa, että hankkeen vaikutukset Natura-alueille, joiden suojeluperusteena mainitaan metsäpeura, jäävät epävarmoiksi. Myöskään lintudirektiivin mukaisesti luokiteltujen alueiden osalta ei haitallisia vaikutuksia voida poissulkea.

ELY-keskus toteaa, että Natura-arviointia tulee täydentää niin metsäpeuraan, kuin linnustoon aiheutuvien vaikutusten osalta. Erityinen huomio tulee kiinnittää yhteisvaikutuksiin muiden vireillä olevien hankkeiden kanssa. Metsäpeuran osalta tulee kuitenkin huomioida, että arviointia ei mahdollisesti pystytä päivittämään puutteellisen tutkimustiedon vuoksi ennen lunastusprosessia tai sen aikana ja näin poissulkemaan merkittäviä vaikutuksia. Tällöin lunastuslupa voidaan myöntää vain, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä sekä Natura-lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/jylkkaalajarvivoimajohtoYVA.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:


YVA-menettelystä:
Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 027 655
Ryhmäpäällikkö Anne Polso, puh. 0295 027 975


Natura-lausunnosta:
Ylitarkastaja Toni Etholén, puh. 0295 027 783

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Westenergy Oy:n synteettisen metaanin valmistus -hankkeen YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy suunnittelee synteettisen metaanin valmistuslaitosta Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergy Oy:n olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle. Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8 eteläpuolella. Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen hiilidioksidia, joka yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi, käytettäväksi raskaan liikenteen sekä meriliikenteen polttoaineena.

Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa25.5.2023 13:10:13 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii joukkoliikennettä yhteysvälillä Teuva – Kauhajoki – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki. Yhteysvälin joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia, jotka koskevat pääosin Kurikan torin joukkoliikennepysäkin lisäämistä reittiin sekä joiltain osin Magneetin kiertoliittymän poistoa reitiltä. Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta. Nykyisellään osa vuoroista on kulkenut suoraan magneetin kiertoliittymän kautta. Muutokset astuvat voimaan 5.6.2023. Ajantasaiset reitit ja aikataulut löytyvät helposti ja kätevästi sähköisistä reittioppaista, kuten valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme