Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkamassa tilojen sulkupäätöstä Uudellamaalla 24.1. asti sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vakavin epidemiatilanne tällä hetkellä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Virasto on jatkamassa tilojen sulkupäätöstä sairaanhoitopiirin alueella vielä toiset kaksi viikkoa heikon epidemiatilanteen vuoksi. Viraston toimialueella tiloja on tilapäisesti määrätty suljettavaksi myös Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Kaikissa alueen sairaanhoitopiireissä on lisäksi voimassa kokoontumisrajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtama alueellinen koronakoordinaatioryhmä suositteli 4.1.2022, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaisi tartuntatautilain mukaisesti tiettyjen tilojen sulkumääräystä toiset kaksi viikkoa nykyisen päätöksen päättyessä 10.1. Epidemiatilanne uhkaa terveydenhuollon kantokykyä, minkä vuoksi rajoituksia ei voida toistaiseksi lieventää. Aluehallintovirasto valmistelee sairaanhoitopiiriltä saamansa lausunnon mukaisesti sulkupäätöksen jatkoa. Päätöksen arvioitu julkaisu olisi perjantaina 7.1. ja se olisi voimassa 11.-24.1.2022. Päätöksen tarkka sisältö varmistuu valmistelun aikana, ja siitä tiedotetaan tarkemmin päätöksen julkaisun yhteydessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut asiantuntijalausuntojen perusteella omikron-virusmuunnoksen leviämisen uhan olevan alueellaan niin vakavan, että kaikki tartuntatautilain pykälän 58 g mukaan kerrallaan enintään kahden viikon ajaksi suljettavaksi määrättävät tilat on katsottu erityisen riskialttiiksi viruksen leviämiselle. Tämän vuoksi tällä hetkellä voimassa olevat sulkupäätökset on ulotettu kaikkiin pykälässä tarkoitettuihin tiloihin, mm. ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviin tiloihin, kuntosaleihin, sisäleikkipuistoihin, kylpylöihin, uimahalleihin, tanssipaikkoihin ja kauppakeskusten yleisiin tiloihin.

”Kun nähdään, miten epidemiatilanne etenee etenkin terveydenhuollon kuormituksen kannalta, on mahdollista tehdä rajatumpia päätöksiä, jos kaikkein korkeimman tartuntariskin tilojen sulkeminen on edelleen välttämätöntä”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Toistaiseksi tilojen sulkupäätökset niin laajana kuin ne on lain puitteissa mahdollista ollut tehdä, ovat kuitenkin olleet ehdottomasti välttämättömiä. Varmasti jokainen meistä toivoo, että sulkuja ei tarvitsisi jatkaa enää kauaa.”

Aluehallintoviraston tietojen mukaan päätöksistä on tehty lukuisia valituksia hallinto-oikeuteen.  

"Olemme arvioineet päätösten perusteet huolellisesti, kun päätöksiä on laadittu", Mölsä toteaa. "Asianosaisilla on oikeus hakea päätökseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, ja annamme omalta osaltamme lausunnot hallinto-oikeudelle pyydettäessä."  

Toistaiseksi hallinto-oikeus ei ole määrännyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten täytäntöönpanoa keskeytettäväksi. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ollaan jatkamassa myös sisällä järjestettäviä tilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Nykyinen päätös on voimassa 17.1. asti, ja uusi päätös olisi voimassa sen jälkeen todennäköisesti kaksi viikkoa eli 31.1.2022 asti.

Epidemiatilanne ja voimassa olevat rajoitukset eroavat sairaanhoitopiireittäin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen viiden sairaanhoitopiirin (Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen) epidemiatilanteet eroavat toisistaan, minkä vuoksi myös voimassa olevat rajoitukset ovat keskenään erilaisia. Alla on listattu tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset ja tiettyjen tilojen sulkemista koskevat päätökset sairaanhoitopiireittäin. Lisäksi koko alueella on voimassa asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys.

Rajoituspäätöksiä ja niiden laajuutta arvioidaan viranomaisten yhteistyönä alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä, joita johtavat sairaanhoitopiirit. Päätösten välttämättömyyden ja niiden sisällön arviointia varten aluehallintovirasto tarvitsee sairaanhoitopiirin lausunnon. Mahdollisista uusista päätöksistä tai rajoitusten jatkosta pyritään tiedottamaan niin pian kuin se on mahdollista.

Koronapassia ei voi toistaiseksi käyttää vaihtoehtona rajoituksille leviämisalueilla, joita ovat kaikki Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen sairaanhoitopiirit. Hallitus on valtioneuvoston asetuksella väliaikaisesti rajoittanut koronapassin käyttöä vaihtoehtona alueellisille tilojen käyttöä koskeville rajoituksille ja kokoontumisrajoituksille, joilla rajoitetaan yleisötilaisuuksien henkilömäärää.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alue

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia. Päätös on voimassa 23.1.2022 asti. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös (ks. tarkemmin jäljempänä). Päätös on voimassa 23.1.2022 asti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa 17.1.2022 asti, ja jatkopäätöstä ajalle 18.-31.1. ollaan valmistelemassa. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä.

Tiettyjä tiloja on määrätty suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Sulkupäätös koskee kaikkia lakipykälässä tarkoitettuja tiloja. Päätös on voimassa 10.1.2022 asti, ja jatkopäätöstä ajalle 11.-24.1. ollaan valmistelemassa.

Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa eikä lakisääteisten palvelujen toteuttamista, kuten lääkinnällistä kuntoutusta.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös (ks. tarkemmin jäljempänä). Päätös on voimassa 17.1.2022 asti, ja jatkopäätöstä ajalle 18.-31.1. ollaan valmistelemassa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alue

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen henkilön ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on voimassa 23.1.2022 asti.

Tiettyjä tiloja on määrätty suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Sulkupäätös koskee kaikkia lakipykälässä tarkoitettuja tiloja. Päätös on voimassa 12.1.2022 asti. Tilannetta arvioidaan tällä viikolla, ja mahdollinen jatkopäätös annettaisiin arviolta ensi viikon alussa.

Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa eikä lakisääteisten palvelujen toteuttamista, kuten lääkinnällistä kuntoutusta.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös (ks. tarkemmin jäljempänä). Päätös on voimassa 31.1.2022 asti.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alue

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia. Päätös on voimassa 12.1.2022 asti. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä. Tilannetta arvioidaan tällä viikolla, ja mahdollinen jatkopäätös annettaisiin arviolta ensi viikon alussa.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös (ks. tarkemmin jäljempänä). Päätös on voimassa 27.1.2022 asti.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alue

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen henkilön ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on voimassa 26.1.2022 asti.

Tiettyjä tiloja on määrätty suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Sulkupäätös koskee kaikkia lakipykälässä tarkoitettuja tiloja. Päätös on voimassa 12.1.2022 asti. Tilannetta arvioidaan tällä viikolla, ja mahdollinen jatkopäätös annettaisiin arviolta ensi viikon alussa.

Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa eikä lakisääteisten palvelujen toteuttamista, kuten lääkinnällistä kuntoutusta.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös (ks. tarkemmin jäljempänä). Päätös on voimassa 19.1.2022 asti.

Koko Etelä-Suomen alueella voimassa asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys

Koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on voimassa myös erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys. Määräyksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on varmistettava, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan vähentää. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se koskee mm. kauppoja, museoita, terveyskeskuksia sekä liikunta- ja virkistystiloja.

Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Määräys koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja (alueilla, joilla näitä tiloja ei ole määrätty kokonaan suljettavaksi). Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Lisäksi koko Suomessa on voimassa tilojen terveysturvallista käyttöä parantavat minimivaatimukset, joita on noudatettava yleisölle avoimissa ja asiakkaille ja osallistujille varatuissa toimitiloissa suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä. Vaatimukset koskevat mm. asiakkaiden opastamista ja asiakaspaikkojen mahdollisimman väljää sijoittelua tilassa.

Lisätietoa:

Medialle:

viestinta@avi.fi

ylitarkastaja Oona Mölsä, p. 0295 016 592

ylitarkastaja Meiju Heikkinen, p. 0295 016 382

(lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavaa päätöstä Kymenlaaksossa, tilojen sulkupäätöstä ja kokoontumisrajoitusta ollaan mahdollisesti lieventämässä ensi viikolla26.1.2022 15:38:37 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella päätöstä, joka velvoittaa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Lisäksi virasto arvioi koordinaatioryhmän esitystä alueen kokoontumisrajoituksen ja tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tilojen sulkumääräyksen lieventämisestä.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger en påföljdsavgift för personer som olagligt infört djur till landet – den nya lagen möjliggör en ekonomisk sanktion26.1.2022 11:01:35 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra en påföljdsavgift för två personer som olagligt infört djur till landet. En sanktion kan i och med den lag som trädde i kraft vid årsskiftet påföras av regionförvaltningsverket eller Tullen för en sådan person eller aktör, som inför ett eller flera djur från EU:s område till Finland utan påkallade intyg och anteckningar.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla25.1.2022 16:09:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tartuntatautilain mukaisen tilojen sulkupäätöksen (58 g §) Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset tilojen sulkemista koskeville rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla25.1.2022 15:45:45 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Kanta-Hämeessä mm. kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot voidaan avata 27.1.2022. Päijät-Hämeen tilanne on terveydenhuollon kuormituksen kannalta edelleen vaikea ja tiukka sulkupäätös alueella välttämätön. Päijät-Hämeessä jatketaan myös nykyisiä kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan. Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tämän viikon aikana.

Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa, totesi Mika Salminen Pohjois-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa25.1.2022 14:13:30 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 25.1.2022 uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston harkinnassa seuraamusmaksu eläimiä laittomasti maahan tuoneille henkilöille – uusi laki mahdollistaa rahallisen sanktion25.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee seuraamusmaksun määräämistä kahdelle eläimiä laittomasti maahan tuoneelle henkilölle. Sanktion voi vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain myötä määrätä aluehallintovirasto tai Tulli henkilölle tai toimijalle, joka tuo EU:n alueelta Suomeen eläimen tai eläimiä ilman asianmukaisia todistuksia ja merkintöjä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme