Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla

Jaa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Kanta-Hämeessä mm. kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot voidaan avata 27.1.2022. Päijät-Hämeen tilanne on terveydenhuollon kuormituksen kannalta edelleen vaikea ja tiukka sulkupäätös alueella välttämätön. Päijät-Hämeessä jatketaan myös nykyisiä kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan. Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tämän viikon aikana.

Kanta-Hämeen epidemian kasvun tasaantumisen ansiosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää tiettyjä liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tiloja koskevaa sulkumääräystä. Uuden päätöksen mukaan 27.1.2022 alkaen suljettuina täytyy pitää edelleen joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat. Päätösharkinnassa on huomioitu, että näissä tiloissa viruksen leviämisen riski on erityisen suuri toiminnan luonteen vuoksi. Päätös on voimassa 9.2.2022 asti.

”Esimerkiksi kuntosalit, muuhun yksilöurheiluun tai vastaavaan, tyypillisesti lähikontaktittomaan liikuntaan käytetyt tilat, uimahallit, kylpylät, sisäleikkipuistot, harrastajateatterit ja kauppakeskusten yleiset tilat voi avata, kun päätös tulee voimaan 27.1.2022”, selventää ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Lisäksi edelleen suljetuissa tiloissa voi yhä jatkaa vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa ja lakisääteisten palvelujen, kuten kuntoutuksen, tarjoamista.”

Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on edelleen huomioitava osallistujien terveysturvallisuus.

Päijät-Hämeessä tilanne jatkuu yhä vaikeana: sairaaloissa on huomattavan suuri kuormitus ja hoitohenkilöstöstä on vajetta. Tämän vuoksi täysimittainen sulkupäätös arvioidaan sairaanhoitopiirin lausunnon valossa edelleen välttämättömäksi. Uusi päätös on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa 27.1.-9.2.2022, ja se koskee kaikkia seuraavia liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaan käytettäviä tiloja:

  • sisätilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan
  • kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljetuiksi määrätyissä tiloissa voi jatkaa vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus. Tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

”Olemme ilman muuta valmiudessa lieventämään sulkupäätöstä tai jopa kumoamaan sen välittömästi myös Päijät-Hämeen alueelta, jos epidemiatilanne ei enää edellytä päätöksen jatkamista”, kertoo Oona Mölsä. ”Tilannetta seurataan tiiviisti alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä, ja reagoimme aluehallintovirastossa nopeasti, jos tilanne muuttuu suuntaan tai toiseen. Kanta-Hämeen tilanteen tasaantuminen on merkki siitä, että rajoituksia aletaan päästä pikemmin lieventämään kuin tiukentamaan tai jatkamaan vielä pitkään. On kuitenkin huomioitava, että alueet ovat omikronmuunnoksen leviämisen suhteen eri vaiheissa.”

Aluehallintovirasto huomioi päätösten sisällössä sairaanhoitopiirin lausunnon alueen epidemiatilanteesta ja valtakunnallisen tartuntatautien torjunnan ohjauksen. Virasto määrää rajoituksia silloin, kun ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi epidemian leviämisen hillitsemisessä. Rajoituksia puretaan tai lievennetään siinä vaiheessa, kun tiukat rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä.

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviota erilaisten tilojen ja tilaisuuksien tartuntariskistä hyödynnetään soveltuvin osin suhteuttaen riskiarvio alueelliseen epidemiatilanteeseen”, selventää Oona Mölsä. ”Jos virusta on erityisen runsaasti liikkeellä ja tilanne vaikea, voi olla välttämätöntä ulottaa päätös myös sellaisiin tiloihin ja tilaisuuksiin, joissa leviämisen riski on arvioitu pienemmäksi verraten kaikkein korkeariskisimpiin toimintoihin. Ja kääntäen, kun epidemiatilanne tasaantuu, rajoitusten purkaminen lähtökohtaisesti aloitetaan matalamman tartuntariskin toiminnoista. Jo tartuntatautilakia säädettäessä on huomioitu asiantuntija-arviot siitä, millaisissa tiloissa ja toiminnoissa virusten leviämisen riski ylipäänsä on kohonnut. Laki mahdollistaa nimenomaan tällaisten tilaisuuksien ja tilojen käytön rajoittamisen epidemiatilanteen niin vaatiessa.”

Kokoontumisrajoituksia jatketaan Päijät-Hämeessä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt lisäksi jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia ajalle 27.1.-19.2.2022. Sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön ja ulkotiloissa korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Vastaava rajoitus on voimassa myös Kanta-Hämeen alueella 23.2.2022 asti.

Myös kokoontumisrajoitusten välttämättömyyttä arvioidaan tiiviisti alueellisissa koronaryhmissä. Jos rajoituspäätökset eivät ole enää välttämättömiä, aluehallintovirasto kumoaa ne välittömästi.

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia, kuten perhejuhlia. Näiden järjestämisessä on syytä noudattaa sairaanhoitopiirin tai kunnan antamia suosituksia.

Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tällä viikolla, lievennykset mahdollisia lähiaikoina

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen rajoitustilannetta arvioidaan alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä tällä viikolla. Nykyinen liikunta- ja virkistystilojen käytön sulkeva päätös on voimassa tällä hetkellä 7.2.2022 asti ja sisätilojen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kieltävä päätös 31.1.2022 asti.

Pääkaupunkiseudun koronaryhmä päätyi tiistaina 25.1. tilannearvion pohjalta suosittelemaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rajoitusten lieventämistä 1.2.2022 alkaen. Ryhmän näkemys huomioidaan, kun rajoituskokonaisuutta käsitellään laajemmassa, koko sairaanhoitopiirin alueen kattavassa ryhmässä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alustavan arvion mukaan uusia rajoituspäätöksiä Uudellemaalle tehtäisiin maanantaina 31.1.2022.

Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, kuten muuallakin Etelä-Suomen alueella, on voimassa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Toimija voi huomioida terveysturvallisuuden ja ehkäistä tartuntariskiä itse harkitsemillaan keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden tuloa, rajaamalla asiakasmäärää tai sijoittamalla asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt kyseisestä velvoitteesta 25.1.2022 jatkopäätöksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueelle, minkä myötä määräys on Kanta-Hämeessä voimassa 23.2.2022 asti.

Kaikki Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevat rajoituspäätökset ja ohjeita päätösten soveltamiseksi on aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Lisätietoja:

Medialle:

viestinta@avi.fi

ylitarkastaja Oona Mölsä, p. 0295 016 592 (lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö)

ylitarkastaja Meiju Heikkinen, p. 0295 016 382 (lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto: Elintarvikeketju tuottajalta kuluttajalle varmistetaan yhdessä9.6.2023 15:08:31 EEST | Tiedote

Alueellisen päivittäistavarahuollon verkoston vuoden kolmas kokoontuminen pidettiin 9.6.2023. Puheenjohtaja Terttu Savolainen kertoi aluehallintoviraston valmiusharjoituksesta Pohjoinen23, sekä Rokualla pidetystä viraston historian suurimmasta alueellisesta maanpuolustuskurssista. Hän toivotti MMM:n ylijohtaja Pentti Lähteenojan tervetulleeksi kertomaan maa- ja metsätalousministeriön varautumisesta päivittäistavarahuollon alalla. ”Aivan välttämätöntä on turvata jokaiselle ruoka, vesi ja energia, sekä varmistaa alkutuotannon, jalostuksen ja jakelun toiminta kaikissa häiriötilanteissa, puheenjohtaja Savolainen linjasi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme