Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Ett betydande bidrag har beviljats för hanteringen av dagvatten från Fågelbergets industriområde i Korsholm för att skydda grundvattnen

Dela

Gemensamt pressmeddelande med Korsholms kommun. Grundvattenområdet "Sepänkylä-Kappelinmäki" mellan Smedsby och Kapellbacken är viktigt för vattenförsörjningen och ett projekt för att skydda grundvattnen har länge varit på gång. Tack vare bidrag från programmet för effektiverat vattenskydd kan projektet äntligen påbörjas. I projektet byggs ett system för hantering av dagvattnen från industriområdet på Fågelberget för att säkra att dagvattnet från området inte orsakar risk för föroreningar i grundvattnet.

Plankarta över dagvattenhanteringen på Fågelbergets industriområde i Korsholm.
Plankarta över dagvattenhanteringen på Fågelbergets industriområde i Korsholm.

Industriområdet på Fågelberget ligger nordost om Smedsby och började byggas upp på 1960-talet. Detaljplanen för området fastställdes 1981.Efter det har området utvidgats och där finns numera ett allt större antal tak, belagda gårdsytor och vägar, vilket också har lett till att dagvattenmängden har ökat. Dagvattnet rinner ut på områdets låglänta platser, som ligger i grundvattenområdet och på det sättet utgör en risk för föroreningar i grundvattnet. Genom att leda in dagvattnet i rör och leda det vidare bort från grundvattenområdet minskar risken för föroreningar i grundvattnet avsevärt, för dagvatten som uppstår på industriområdet kan innehålla orenheter. Samtidigt möjliggörs behandlingen av dagvattnet innan det leds ut i havet.

Grundvattenområdet mellan Smedsby och Kapellbacken är ett grundvattenområde i klass 1, vilket innebär att det är viktigt för vattenförsörjningen. Vattentäkten som Korsholms kommuns vattenverk använder sig av finns också i detta område. I och med att industriområdet på Fågelberget har blivit större, ökade behovet för att hitta lösningar på utmaningen med dagvattnen och kommunen lät utarbeta en plan för hanteringen av dagvatten. Planen blev färdig år 2014 och i den beaktas synpunkterna på grundvattenskydd. Det är äntligen möjligt att påbörja arbetet enligt planerna, uppskattningsvis kommer arbetet att inledas i slutet av år 2022.

Kostnaderna för projektet uppskattas vara ungefär en miljon euro. NTM-centralen i Södra Österbotten har beviljat 300 000 euro i understöd från programmet för effektiverat vattenskydd för projektets första skede. Ytterligare 300 000 euro kan beviljas av NTM-centralen nästa år och då skulle bidraget i sin helhet täcka 60 % av de beräknade totala kostnaderna för projektet. Huvudplanerare är Soilcon Oy, som nyligen via konkurrensutsättning har valts till Korsholms kommuns ramavtalspartner.

Nyckelord

Kontakter

Allan Hagberg, Korsholms kommun, kommunalteknisk chef, allan.hagberg@korsholm.fi, tfn 044 424 9166
Ben Antell, Korsholms kommun, teknisk chef, ben.antell@korsholm.fi, tfn 050 69 618
Helena Puro, NTM-centralen i Södra Österbotten, vattenvårdsexpert, helena.puro@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 029
Krister Dalhem, NTM-centralen i Södra Österbotten, överinspektör, krister.dalhem@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 671

Bilder

Plankarta över dagvattenhanteringen på Fågelbergets industriområde i Korsholm.
Plankarta över dagvattenhanteringen på Fågelbergets industriområde i Korsholm.
Ladda ned bild
Logo för programmet för effektiverat vattenskydd.
Logo för programmet för effektiverat vattenskydd.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I de österbottniska landskapen har sommarens första alger observerats23.6.2022 13:02:00 EEST | Tiedote

Sommarens första alger har observerats i de österbottniska landskapen, men algläget är ännu lugnt. Det varma vädret som väntas till midsommar kan dock göra att situationen förändras snabbt. Ännu har inga blågröna alger observerats på de riksomfattande kontrollplatserna för alguppföljningen i landskapen i Österbotten i sommar. Miljöhälsovården i Mellersta Österbotten gjorde den första observationen av blågröna alger på badstranden vid Räyringinjärvi, där det observerades lite blågröna alger enligt Järviwiki. Under den gångna veckan kom det även in två medborgarobservationer från Lappajärvi. Den ena observationen gällde en riklig förekomst av blågröna alger vid Myllyniemi strand. Den andra observationen gällde Sahi badstrand i Lappajärvi 21.6, där blågröna alger inte observerades.

Pohjalaismaakunnissa tehtiin kesän ensimmäiset sinilevähavainnot23.6.2022 13:02:00 EEST | Tiedote

Pohjalaismaakunnissa on tehty kesän ensimmäiset sinilevähavainnot, mutta tilanne on kuitenkin vielä rauhallinen. Juhannukseksi ennustetut helteet voivat kuitenkin muuttaa tilanteen nopeasti. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla pohjalaismaakunnissa ei ole tehty vielä sinilevähavaintoja tämän kesän valtakunnallisessa sinileväseurannassa. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto teki kesän ensimmäisen Järvi-meriwikiin viedyn havainnon viikko sitten Räyringinjärven uimarannalla, jossa sinilevää havaittiin hieman. Lappajärveltä tehtiin kuluneen viikon aikana kaksi kansalaishavaintoa, toinen Myllyniemen rannalla, jossa sinilevää oli havaittu eilen runsaasti. Toinen havainto oli tehty Lappajärven Sahin uimarannassa 21.6, jossa sinilevää ei havaittu.

Mustasaaren Lintuvuoren teollisuusalueen hulevesien käsittelyyn merkittävä avustus pohjavesien suojelemiseksi22.6.2022 14:58:41 EEST | Tiedote

Yhteistiedote Mustasaaren kunnan kanssa Pohjavesialue Sepänkylä-Kappelinmäki on tärkeä vedenhankinnan kannalta ja pitkään vireillä ollut hanke pohjavesien suojelemiseksi saadaan vihdoin polkaistua käytiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta myönnetyn avustuksen avulla. Hankkeessa rakennetaan Lintuvuoren teollisuusalueen hulevesien käsittelyjärjestelmä, jotteivat alueen hulevedet aiheuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Projektet FRESHABIT LIFE IP på slutrakan - vattendragsrestaureringarna har gett lovande resultat22.6.2022 10:16:59 EEST | Tiedote

Det nationella projektet FRESHABIT LIFE IP (2016–2022) som har finansierats med EU Life-medel avrundas i september i år. Projektets målområden i de österbottniska landskapen inkluderar Esse å, Lappfjärds å och Karvianjoki å. Vattendragsrestaureringarna som genomförts i projektet har gett lovande resultat som visar att restaureringarna har haft många goda verkningar för status och mångfald i strömmande vatten, avrinningsområden och fågelvatten. Arbetet för våra vattendrag fortsätter i nya och redan pågående projekt.

FRESHABIT LIFE IP -hanke päättymässä - vesistökunnostuksista on saatu lupaavia tuloksia22.6.2022 10:16:58 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen EU:n Life-rahoitteinen FRESHABIT LIFE IP -hanke (2016–2022) päättyy tämän vuoden syyskuussa. Kohdevesistöjä pohjalaismaakuntien alueella hankkeessa ovat Ähtävänjoki, Lapväärtin-Isojoki ja Karvianjoki. Hankkeessa tehdyistä vesistökunnostuksista on saatu lupaavia tuloksia, joiden perusteella kunnostuksilla on ollut monia hyviä vaikutuksia virtavesien ja niiden valuma-alueiden sekä lintuvesien tilaan ja monimuotoisuuteen. Työtä alueemme vesistöjen hyväksi jatketaan uusissa ja jo käynnissä olevissa hankkeissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum