Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ett hängstag i dåligt skick byts ut på Rävsundsbron, begränsningar för den tunga trafiken

Dela

På Rävsundsbron installeras ett nytt hängstag i stället för det som är i dåligt skick natten mellan 5.5 och 6.5. Under arbetet med spännandet av det nya hängstaget dirigeras trafiken till ett körfält och på bron måste införas en viktbegränsning på 18 ton, vilket förhindrar tunga transporter. Begränsningen för den tunga trafiken varar cirka 6 timmar och den har planerats nattetid för att minimera olägenheterna i trafiken. Trafikavbrottet för den tunga trafiken inleds 5.5 kl. 23.00 och man strävar efter att släppa den tunga trafiken tillbaka på bron senast 6.5 kl. 05.00 Det skadade hängstaget byts ut helt och hållet så att man med hjälp av det noggrannare kan utreda hållbarheten hos övriga hängstag och därmed bättre bedöma omfattningen av de fortsatta åtgärderna. Arbetena inleds redan 4.5 med förberedande arbeten, men under dessa löper trafiken huvudsakligen normalt. Hängstaget som är i dåligt skick avlägsnas efter att det nya installerats.

Rävsundsbro
Rävsundsbro

Trafikbegränsningar vid bytet av hängstag

Arbetet inleds tisdag 4.5 på morgonen med förberedande arbeten. Under de förberedande arbetena löper trafiken huvudsakligen normalt. Bredden på gång- och cykelleden måste begränsas till ungefär hälften av det nuvarande, men gång- och cykelleden är i bruk hela tiden.

Först monteras ett ersättande hängstag på plats. Under arbetet med spännandet av det nya hängstaget måste den tunga trafiken avbrytas på bron. Viktbegränsningen på bron är 18 ton under spännandet av hängstaget (fordonets maximala massa). Personbilar, bussar och paketbilar kommer då över bron där en fil är i bruk.

Viktbegränsningens uppskattade längd är cirka 6 timmar och den har planerats nattetid för att minimera olägenheterna i trafiken. Trafikbegränsningarna inleds onsdag 5.5 kl. 23.00 och man strävar efter att släppa den tunga trafiken tillbaka på bron senast torsdag 6.5 cirka kl. 05.00.

Under viktbegränsningen används trafikljus och trafikledare på broplatsen. Dessutom kör en ledsagarbil alltid framför fordonen. Hastighetsbegränsningen på broplatsen är då 30 km/h.

Det gamla hängstaget avlägsnas efter att det nya installerats. Under tiden hängstaget lyfts bort måste trafiken begränsas till en fil under en kort tid, men viktbegränsningen behövs inte längre. Trafikstörningen varar uppskattningsvis cirka 30 minuter och arbetet utförs inte under morgon- och kvällsrusningen.

Hållbarheten hos hängstaget som byts ut kommer att testas för att bedöma de andra hängstagens skick

Förra hösten granskades skicket på de nedre ändarna av de tio hängstag som var i synbart sämst skick på Rävsundsbron. Vid inspektionerna observerades att det i nedre ändan av ett av hängstagen förekom betydande rostbildning, frätningar av vajerns trådar och brutna vajertrådar. Skadorna har en betydande inverkan på hängstagets bärförmåga.

Det hängstag som är i sämst skick byts ut helt för att man med hjälp av det noggrannare ska kunna utreda hängstagets hållbarhet och därmed bättre kunna bedöma behovet av andra fortsatta åtgärder. Hållbarheten hos det utbytta hängstaget testas genom testdragning i ett laboratorium och utifrån detta kan man bättre bedöma även andra hängstags skick.

Det går inte att på förhand förutspå hur hängbroars skick kommer att utvecklas. Brons skick följs upp kontinuerligt och reparationer av observerade skador görs vid behov.

På Rävsundsbron utförs varje år en granskning av en stålkonstruktionsexpert. Vid granskningarna utreds bl.a. hur rostbildningen framskrider och om det eventuellt finns sprickor i svetssömmarna. Ett separat underhållsprogram har utarbetats för bron och i enlighet med det utförs årliga underhållsåtgärder. Brons stålkonstruktioner hålls rena genom tvätt och på så sätt minskar man rostningen. Dessutom utreder Trafikledsverket en utvidgning av brons monitoring (det automatiska uppföljningssystemet för belastning och rörelser m.m.).

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjörer Jari Nikki, tfn 0295 022 816 och Ari Salo, tfn 0295 022 830

Nyckelord

Bilder

Rävsundsbro
Rävsundsbro
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

En vägplan utarbetas för att förbättra Skärgårdsvägen med en ny vägförbindelse mellan Kurkela och Kustö12.5.2021 16:06:02 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 genom att bygga en ny förbindelse mellan Kurkela planskilda anslutning och Kustö. Målet är att trygga att den huvudsakliga trafikförbindelsen i Åbolands skärgård fungerar, samtidigt som man stöder utvecklingen av S:t Karins centrum genom att avsevärt minska trafikmängden och trafikstockningarna i centrum. Grundundersökningarna för vägplaneringen inleds i maj 2021. Vägplanen ska vara klar i september 2022. Inget finansieringsbeslut har ännu fattats för projektet.

Saaristotien parantamisesta uudella tieyhteydellä Kurkelan ja Kuusiston välille laaditaan tiesuunnitelma10.5.2021 08:54:45 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt alkuvuodesta 2021 tiesuunnitelman laatimisen maantien 180 parantamisesta rakentamalla uusi yhteys Kurkelan eritasoliittymän ja Kuusiston välillä. Tavoitteena on turvata Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden toimivuus, tukien samalla Kaarinan keskustan kehittämistä vähentämällä merkittävästi keskustan liikennemääriä ja ruuhkautumista. Tiesuunnittelun pohjatutkimukset käynnistyvät toukokuussa 2021. Tiesuunnitelman on määrä valmistua syyskuussa 2022. Rahoituspäätöstä hankkeesta ei vielä ole tehty.

Byte av hängstag på Rävsundsbron förlöpte enligt planerna7.5.2021 15:23:54 EEST | Tiedote

Ett hängstag i dåligt skick på Rävsundsbron byttes ut natten mellan onsdag och torsdag. Förberedande arbeten utfördes i början av veckan och efterarbeten fortsätter till slutet av denna vecka. Därefter rivs arbetsställningarna under brodäcket. Under åtspännandet av det nya hängstaget avbröts den tunga trafiken på bron. Förhandsinformationen om trafikbegränsningarna hade nått bra fram och vid bron fanns inga tunga fordon i kö under avbrottet. Trafikavbrottet blev kortare än beräknat och pågick endast 3 timmar. Bytet av hängstaget förlöpte i sin helhet enligt planerna och inga stora överraskningar inträffade under arbetets gång.

Useilla maanteillä päällystystöitä ensi viikolla7.5.2021 09:14:47 EEST | Tiedote

Ensi viikolla tehdään päällystystöitä yötyönä Turussa valtatiellä 8 Pitkämäen eritasoliittymän ja Huhkon välillä sekä maantiellä 185 Härkämäen kohdalla. Päällystystöitä tehdään päivätyönä maantiellä 186 Salon ja Kiskon sekä maantiellä 204 Säkylän ja Euran välillä, maantiellä 2440 Ulvilassa, maantiellä 2042 Aurassa, maantiellä 12071 Sauvossa ja maantiellä 12268 Jäkärlässä.

Riipputangon vaihtotyö Kirjalansalmen sillalla sujui suunnitelmien mukaisesti6.5.2021 14:54:58 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen sillalta vaihdettiin huonokuntoinen riipputanko keskiviikon ja torstain vastaisena yönä. Valmistelevia töitä tehtiin alkuviikko ja jälkityöt jatkuvat tämän viikon loppuun. Tämän jälkeen puretaan vielä sillan kannen alapuoliset työtelineet. Uuden riipputangon kiristystöiden ajaksi raskaan liikenteen kulku keskeytettiin sillalla. Ennakkotiedotus liikennerajoituksista oli mennyt hyvin perille, eikä sillan edustalla ollut raskaita ajoneuvoja jonossa liikennekatkon aikana. Liikennekatko jäi arvioitua lyhyemmäksi ja kesti lopulta vain 3 tuntia. Riipputangon vaihtotyö sujui kokonaisuudessaan suunnitelmien mukaisesti eikä töiden aikana tapahtunut suuria yllätyksiä.

Kuparivuoren tunneli Naantalissa (mt 189) suljetaan korjaustöiden ajaksi 11.5.-13.5.2021 ja liikenne ohjataan kiertotielle5.5.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Kuparivuoren tunneli Naantalissa (mt 189) suljetaan liikenteeltä korjaustöiden vuoksi 11.5.–13.5. välisenä aikana ja liikenne ohjataan töiden ajaksi kiertotielle katuverkon kautta. Tunnelissa korjataan syksyllä 2020 liikenneonnettomuudessa vaurioituneita tunneliteknisiä järjestelmiä. Tunneli myös pestään korjaustöiden yhteydessä.

Vuosnaisten laiturin valutyöt Vartsalan saaressa 7.5. - betoniautoilla etuajo-oikeus Vartsalan lossille4.5.2021 14:37:43 EEST | Tiedote

Destia Oy rakentaa parhaillaan Vuosnaisiin Vartsalan saarelle Ahvenanmaan yhteysliikenteen laituria. Uuden laiturin maatuen valu on perjantaina 7.5.2021. Valutöitä varten Vartsalan saareen kuljetetaan huomattava määrä betonia raskailla betoniautoilla. Kustavin ja Vartsalan saaren välillä normaalisti liikennöivä kantavuudeltaan 130 tonnin lossi on tällä hetkellä telakalla ja saareen liikennöi pienempi kantavuudeltaan 70 tonnin lossi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum