ELY-keskukset

Ett nytt bidrag för förebyggande av skador som orsakas av fridlysta djur kan sökas

Dela
NTM-centralens nya bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur, såsom vitkindad gås, kungsörn och fiskgjuse, kan sökas 21.2.–31.3.2023.
Vitkindad gås i Värtsilä, 19.5.2021. Bild: Ilkka Elo / NTM-centralen i Norra Karelen.
Vitkindad gås i Värtsilä, 19.5.2021. Bild: Ilkka Elo / NTM-centralen i Norra Karelen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) meddelar att det går att ansöka om statsbidrag enligt prövning för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur.

Ansökningstiden för bidrag inleds 21 februari 2023. Ansökningarna ska lämnas in till de regionala NTM-centralerna senast den 31 mars 2023, i första hand via regionförvaltningens e-tjänst.

NTM-centralen kan bevilja bidrag för att förebygga odlings- och djurskador, skador på renhushållningen orsakade av kungsörn, skador på fiskodlingsanläggningar orsakade av fiskgjuse samt skador på byggnader.

Fysiska personer, företag och andra sammanslutningar kan ansöka om bidrag för att förebygga odlings- och djurskador, skador på renhushållningen orsakade av kungsörn samt skador på fiskodlingsanläggningar orsakade av fiskgjuse, med undantag av statens bokföringsenheter.

Fysiska personer och andra sammanslutningar kan ansöka om bidrag för att förebygga skador på byggnader, med undantag av statens bokföringsenheter.

De sökande kan också genomföra gemensamma projekt.

Bidraget kan beviljas för anskaffning av produkter och tjänster samt för forskning och utvecklingsarbete. Förebyggande produkter kan till exempel vara anordningar avsedda för passiv fördrivning av fridlysta fåglar och material som behövs för inhägnad av renar samt tjänster, till exempel aktiv störning av fåglar med hundar eller mänskliga krafter.

En förutsättning för beviljande av bidrag är att de förebyggande åtgärderna bedöms minska följderna av skadorna och lindra riskerna i anslutning till dem. Dessutom förutsätts att bidragstagaren inte har fått annan offentlig finansiering för samma åtgärd. Bidraget kan helt eller delvis täcka kostnaderna.

För bidraget beviljas högst 80 procent av projektets faktiska godtagbara totalkostnader. Bidrag som beviljas organisationer kan betalas utan självfinansieringsandel så att understödets andel av de godtagbara kostnaderna är 100 procent.

Tilläggsuppgifter

Nyckelord

Kontakter

Mika Pirinen
koordinaator, NTM-centralen i Norra Karelen,
t. 0295 026 214, mika.pirinen(at)ely-keskus.fi

Bilder

Vitkindad gås i Värtsilä, 19.5.2021. Bild: Ilkka Elo / NTM-centralen i Norra Karelen.
Vitkindad gås i Värtsilä, 19.5.2021. Bild: Ilkka Elo / NTM-centralen i Norra Karelen.
Ladda ned bild

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kevään kelirikosta arvioidaan vaikeaa (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)20.3.2023 10:27:21 EET | Tiedote

Kelirikolla tarkoitetaan tien pinnan tai tierakenteen pehmenemisen aiheuttamaa kulkukelpoisuuden merkittävää vaikeutumista tai estymistä. Tien pinta tai rakenne voi pehmentyä keväällä roudan sulamisen yhteydessä tai rakenteiden vettyessä märkänä myöhäissyksynä tai lämpimänä alkutalvena. Rakenne voi pehmentyä ja kantavuus heikentyä joko tien pinnalta tai myös syvemmältä. Sorateillä voi siten esiintyä erityyppistä kelirikkoa, kuten pinta- ja runkokelirikkoa.

Skärgårdshavets tillstånd väckte intresse i Åbo - 140 deltog i seminarium om Skärgårdshavets tillstånd i framtiden (Egentliga Finland, Satakunta)17.3.2023 09:03:41 EET | Tiedote

NTM-centralen för Egentliga Finland anordnade 16.3. i Åbo ett seminarium om Skärgårdshavets tillstånd i framtiden. På seminariet presenterades färsk forskningskunskap om Skärgårdshavets tillstånd, och bollades idéer om metoder med vilka olika aktörer kan främja skyddet av Skärgårdshavet och minska näringsbelastningen från land.

Saimaan järvilohen pelastamiseen lisääntymisalueita, vaellusväyliä ja resursseja17.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Järvilohen pelastamista seurataan ensimmäistä kertaa tulosmittareilla. Tulosmittareiden perusteella ollaan lajin häviämisen kynnyksellä, mikäli järvilohen hoitokohteissa ja säilytysviljelyssä sekä resursseissa ei tapahdu nopeita muutoksia. Kannanhoidollisten poikasten elossa säilyminen tulee kohentua Saimaalla ja Pielisellä, sillä nykyään poikasista noin 99,8 % ei selviä järvivaelluksesta takaisin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum