Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Ett nytt finansiellt instrument har inrättats för att främja Barentssamarbetet

Dela

Projektfonden för Barentsregionen (Barents Financial Mechanism, BFM) inleder sin verksamhet under Finlands ordförandeskap i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) 2021–2023 och den första utlysningen öppnas den 24 april 2022.

Finansieringsinstrumentet för Barentsregionen ska stödja främjandet av hållbar utveckling och kontakter mellan människor i Barentsregionen. Programmet är öppet för projekt inom alla delområden av Barentssamarbetet, och projekten väntas bidra till att uppfylla målen för Finlands pågående ordförandeskap i Barentsrådet och Nentsiens ordförandskap i Barents regionråd.

Det maximala understödet per projekt är 40 000 euro, och av projektgenomförarna förväntar man sig en självfinansiering på minst 10 procent. I specialfall kan understödsbeloppet vara större. Tiden för genomförande av projektet är högst två år, men det kan av motiverad anledning förlängas till tre år.

Ansökningsförfarandet har utvecklats så att det sporrar och möjliggör en så stor grupp och olika typer av sökande som möjligt.

Utarbetandet av ett eget finansieringsprogram till stöd för Barentssamarbetet har legat på BEAC-medlemsländernas agenda i flera år. I oktober 2021 godkände medlemsstaternas utrikesministrar i Tromsö som avslutning på Norges ordförandeskap ett nytt finansiellt instrument för Barentsregionen. Projektfonden för Barentsregionen är ett nyckelinstrument i det småskaliga praktiska samarbetet i Barentsregionen.

Ambassadör Jari Vilén, som är ordförande för Barentsrådets tjänstemannakommitté, säger att Finland betraktar det nya finansieringsinstrumentet som en mycket viktig del av genomförandet av ordförandeskapets projekt i praktiken. För att trygga en effektiv start av fonden placerar Finland sammanlagt 550 000 euro i fonden. Den totala finansieringen för den första utlysningen är 730 000 euro.

Det internationella Barentssekretariatet ordnar flera informationsmöten för potentiella sökande våren 2022. Mer information publiceras på Barentssekretariatets webbplats

Mer information:

Jari Vilén, Ordförande för kommittén för de ledande tjänstemännen i Barents euroarktiska råd (CSO), ambassadör, tfn +358 295 350 381, Jari.vilen@formin.fi

Katja Sukuvaara, Rådgivare för finansieringsmekanismen, IBS, tfn +358 50 5050 752, katja@barents-council.org

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum