Espoon kaupunki - Esbo stad

Ett rekordantal bostäder färdigställdes i Esbo

Dela

Under 2021 färdigställdes ett rekordantal bostäder i Esbo: 5 482. Det är mer än någonsin tidigare och betydligt mer än för ett år sedan (4 081 bostäder).

Förra året färdigställdes nästan 5 500 nya bostäder i Esbo. Foto: Katja Repo, Esbo stad
Förra året färdigställdes nästan 5 500 nya bostäder i Esbo. Foto: Katja Repo, Esbo stad

Man påbörjade även byggandet av rekordmånga 6 177 bostäder. Antalet påbörjade bostäder var på samma nivå som 2020 (6 159 bostäder).

Antalet beviljade bygglov låg fortsatt kvar på en hög nivå. Under 2021 beviljades bygglov för 5 737 bostäder, motsvarande siffra för 2020 var 6 434.

Mängden bostadsproduktion överskred redan för femte året i rad Esbos årliga bostadsproduktionsmål, som är 3 300 bostäder .

“Utgående från antalet påbörjade bostäder och beviljade bygglov ser denna riktning ut att fortsätta även under kommande år”, konstaterar bostadschef  Anne Savolainen.

Bostadsproduktionsmålen fastställs i statens och kommunernas gemensamma MAL-avtal för markanvändning, boende och trafik. Det nuvarande MAL-avtalet är i kraft 2020–2031. Esbo hör tillsammans med 14 kommuner till Helsingforsregionens MAL-avtal.

Andelen höghusbostäder i Esbos bostadsproduktion har ökat, men det byggs ännu även småhusbostäder. Av de färdigställda bostäderna var 887 bostäder belägna i småhus, varav över två tredjedelar var egnahemshus. Av de påbörjade bostäderna var 912 småhusbostäder.

Merparten av bostäderna utmed spårvägarna

Merparten av de nya bostäderna färdigställdes i Storåkern, Bergans, Ängskulla och Bågparken i Hagalund . I samma områden påbörjades även många nya bostadsobjekt.Nya bostadsobjekt påbörjades förutom i ovan nämnda områden, även i Esboviken, Finno och Olars.

Andelen hyresbostäder i bostadsproduktionen ökar

Av de färdigställda bostäderna  mer än hälften hyresbostäder. I synnerhet har antalet fritt finansierade hyresbostäder inom bostadsproduktionen ökat betydligt under de senaste åren.

Totalt färdigställdes 708 ARA-hyresbostäder, ett antal som överskred MAL-avtalets mål (660 bostäder). Totalt färdigställdes 215 bostadsrättsbostäder och 87 bostäder med kortvarigt räntestöd.

Totalt påbörjades 833 ARA-hyresbostäder. Av dessa var 430 Esbo bostäder Ab:s bostäder. Totalt påbörjades 225 bostadsrättsbostäder och 147 ARA-hyresbostäder med kortvarigt räntestöd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förra året färdigställdes nästan 5 500 nya bostäder i Esbo. Foto: Katja Repo, Esbo stad
Förra året färdigställdes nästan 5 500 nya bostäder i Esbo. Foto: Katja Repo, Esbo stad
Ladda ned bild

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum