Sateenkaariperheet ry

Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt: vanhemmuuslaki mahdollisuus Suomelle toimia suunnannäyttäjänä Euroopassa

Jaa

Eurooppalaisten sateenkaarijärjestöjen kattojärjestöt lähettivät eilen (5.5.2020) Suomen hallitukselle kirjeen, jossa rohkaisivat Suomea toimimaan suunnannäyttäjänä säätämällä ensimmäisenä Euroopan valtiona vanhemmuuslain tavalla, joka mahdollistaisi useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamisen ja vanhemmuuden rekisteröinnin ’vanhempana’ ilman turhaa sukupuolittamista.

Vanhemmuuslain säätäminen on osa hallitusohjelmaa, ja lain valmistelu on käynnistetty oikeusministeriössä. Se otettiin mukaan hallitusohjelmaan suomalaisten sateenkaarijärjestöjen aloitteesta, mutta nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ilmoittanut, että kaikki sateenkaarijärjestöjen tavoitteet lain sisällöstä jätetään valmistelun ulkopuolelle. Tähän eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt reagoivat.

Kaikkien sateenkaarijärjestöjen kattojärjestö ILGA-Eurooppa ja eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen NELFA osoittivat kirjeensä pääministeri Sanna Marinille ja muille viisikkoon kuuluville hallitusryhmien johtajille. Järjestöt viittaavat kirjeessään Suomen aiempiin menestyksiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjänä Euroopassa, esimerkiksi kattavaan syrjintäsuojaan ja edistyksellisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Käynnissä oleva vanhemmuuslain säätäminen on järjestöjen mukaan jälleen yksi mahdollisuus Suomelle tulla suunnannäyttäjäksi perheiden tunnustamisessa kaikissa niiden monimuotoisissa kokoonpanoissa.

Järjestöjen mukaan Suomen hallituksen ei pidä jättää käyttämättä tilaisuuttaan suojella kaikkia perheitä heidän todellisissa perhetilanteissaan, vaan käyttää tätä ainutlaatuista tilaisuuttaan varmistaakseen, että:

1) kaikilla lapsilla on kaikki lailliseen vanhemmuuteen liitetyt oikeudet, kuten oikeus elatukseen ja perimiseen, sekä kiistaton tapaamisoikeus suhteessa kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa, ja että

2) trans- ja muunsukupuoliset tunnustetaan laissa täysimääräisesti heidän tullessaan vanhemmiksi, ja otetaan käyttöön vanhempien rekisteröinti ’vanhempina’ ilman sukupuolittamista.

Eurooppalaisten järjestöjen mukaan sateenkaariperheiden lasten tarpeiden huomiotta jättäminen vanhemmuuslaissa ei ole hallitusohjelman hengen ja kirjausten mukaista. Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Suomessa jo noin kolmasosa kaikista perheistä ei ole enää perinteisiä ydinperheitä: esimerkiksi uusperheiden ja sateenkaariperheiden määrä on kasvanut. Nykyiset toimintatavat ja tuen muodot eivät vastaa kaikkien perheiden todellisiin tarpeisiin.”

Useamman kuin kahden vanhemman perheet ovat todellisuutta kaikkialla Euroopassa: samaa sukupuolta olevat parit muodostavat siteitä kolmannen henkilön tai toisen parin kanssa perheen luomiseksi ja yhteisvanhemmuuden aloittamiseksi. Vaikka mikään Euroopan maa ei ole toistaiseksi mahdollistanut useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamista, hyviä toimintamalleja on jo olemassa.

Osassa Kanadan ja Yhdysvaltojen osavaltioista on jo useamman vuoden verran kokemusta useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisesta. Jotkut Euroopan maat, kuten Tanska, Ruotsi, Saksa tai Ranska, ovat alkaneet keskustella mahdollisuuden säätämisestä. Alankomaissa hallituksen asettama komitea on antanut lupaavan lakiehdotuksen vuonna 2016. Tosin lakia käsitellään edelleen, eikä sitä ole vielä annettu parlamentille.

Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt huomioivat, että Suomella on erityisiä edellytyksiä säätää inklusiivinen vanhemmuuslaki, koska Suomen lainsäädäntö tunnustaa jo monin muin tavoin sen tosiasian, että lapsella voi olla kahta useampia tosiasiallisia vanhempia. Suomessa lapsella voi esimerkiksi olla useampia huoltajia ja lapsenhuoltolain uudistus vuodelta 2019 mahdollistaa myös tapaamisoikeuden vahvistamisen lapselle suhteessa hänen tosiasialliseen vanhempaansa.

Vanhemmuuslain, joka täyttää viimeisimmät kansainväliset ihmisoikeusstandardit, olisi myös varmistettava, että ihmisiä ei sukupuoliteta rekisteröitäessä heitä vanhemmiksi. Silti liian usein trans- ja muunsukupuoliset vanhemmat sukupuolitetaan väärin lastensa syntymätodistuksissa. Tämä ei ole vähäinen haitta, vaan henkilön sukupuoli-identiteetin kieltämistä; se johtaa asianomaisen yksityisyyden loukkaamiseen ja moniin ongelmiin lapsen ja vanhemman elämässä, sekä altistaa molemmat syrjinnälle. Termien "äiti" ja "isä" korvaaminen "vanhemmalla" oikeudellisissa asiakirjoissa ei sekoittaisi byrokraattisia järjestelmiä eikä estäisi ihmisiä käyttämästä mitä tahansa termejä, joita he valitsevat viitatakseen itseensä päivittäisessä elämässään.

”Tässä suhteessa olemme tyytyväisiä Suomen vanhempainvapaita koskevan lainsäädännön tämänhetkiseen luonnosteluun, jossa on päätetty käyttää sukupuolittamatonta kieltä”, toteavat eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt. ”Kehotamme Suomen hallitusta varmistamaan, että sekä vanhempainvapaita koskeva lainsäädäntö että vanhemmuuslaki noudattavat yhdenmukaisesti sukupuolittamattoman lainsäädännön periaatetta, mikä täydentäisi Suomen perhelainsäädännön sukupuolineutraaliuden.”

Eurooppalaiset järjestöt rohkaisevat Suomen hallitusta jatkamaan rohkeasti suunnannäyttäjänä toimimista yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja muistuttavat, että riittävien lainsäädäntötoimenpiteiden puuttuminen muissa Euroopan maissa ei pitäisi olla syy sääntelemättä jättämiseen Suomessa. Järjestöt pyytävät hallitusta tarkastelemaan uudelleen oikeusministeriön laatimaa tehtävänantoa vanhemmuuslain säätämiseen ja päättävät kirjeen toteamalla:

”Uskomme hallituksenne nykyaikaiseen henkeen ja sen suuntaa näyttävään päätöksentekoon perheiden koko sateenkaaren kirjon suhteen.”

Alla linkit hallituksen saamaan kirjeeseen, sen suomennokseen ja lisätietoihin koskien vanhemmuuslakia.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29
00500 HELSINKI

050 525 7999http://www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ry on vuonna 1997 perustettu lastensuojelu- ja perhejärjestö. Se toimii Suomen sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien ja vanhemmuudesta kiinnostuneiden ihmisten kontaktifoorumina, vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana, tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana sekä perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttajana.

Sateenkaariperheet ry hallinnoi kaikkien sateenkaarijärjestöjen yhteistä Perhesuhdekeskusta, joka pyrkii lisäämään hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin. www.perhesuhdekeskus.fi

Sateenkaariperheet ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten perheiden näkökulma tulee lähtökohtaisesti aina huomioida lainsäädäntötyössä, jotta uudistettavat käytännöt huomioivat kaikki lapset ja perheet. Perheiden monimuotoisuutta edustaa yksittäisten perhejärjestöjen lisäksi Monimuotoiset perheet -verkosto, jonka asiantuntemus on lainsäätäjän käytettävissä. www.monimuotoisetperheet.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sateenkaariperheet ry

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei paranna sateenkaariperheiden lasten asemaa – lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa vaatii laajan selvitystyön käynnistämistä välittömästi23.9.2021 14:16:06 EEST | Tiedote

Vanhemmuuslaki lisättiin hallitusohjelmaan Sateenkaariperheet ry:n aloitteesta, mutta hallituksen tänään antamalla esityksellä ei ole mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Yhdistys vaatii yhdessä keskeisten lapsen oikeuksien toimijoiden kanssa, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi.

Lapsitoimijat: useamman oikeudellisen vanhemman mahdollisuus selvitettävä31.5.2021 07:07:00 EEST | Tiedote

Hallituksen vanhemmuuslakiluonnoksesta annetun lausuntopalautteen mukaan useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemmuuden selvittämistä esittävät esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu, Suomen Unicef, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Väestöliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lapsi- ja perhetoimijat yhtyvät Sateenkaariperheet ry:n näkemykseen siitä, että vanhemmuuden määrittymisen keskeisenä periaatteena täytyy olla lapsen edun ensisijaisuus.

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei parantaisi sateenkaariperheiden lasten asemaa millään tavalla23.4.2021 11:03:43 EEST | Tiedote

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Sateenkaariperheet ry:n ministeriölle antaman lausunnon mukaan esitetyllä sääntelyllä ei olisi mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Yhdistys vaatii, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi.

Sateenkaarijärjestöt erittäin pettyneitä vanhemmuuslakiin ja hidasteluun translain uudistuksessa25.3.2021 00:00:00 EET | Uutinen

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Setan mukaan esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. ”Vanhemmuuslaki on toteutumassa mitättömänä teknisenä muutoksena, jossa ei uskalleta parantaa niiden lasten oikeuksia, jotka elävät useamman kuin kahden vanhemman perheissä”, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Vanhemmuuslaki säätelee vanhemmuuden määräytymistä ja siihen on yhdistetty isyys- ja äitiyslaki. Esityksessä hallitus tarrautuu perinteiseen vanhemmuuden määrittelyyn sen sijaan, että parantaisi oikeuksia perhemuotojen moninaisuus huomioiden. ”Lakiesitys ei paranna sateenkaariperheiden oikeuksia millään tavalla”, Jämsä toteaa. Ihmisoikeusjärjestö Seta pelkää, että translain uudistus kokee saman kohtalon kuin 2014. Lakiesitystä valmisteleva työryhmä piti asettaa maaliskuun puolessavälissä, muttei sitä ole vielä tehty. ”Hallituksen tärkeimpiä ihmisoikeust

Hallituksen esitys perhevapaista heikentäisi useiden sateenkaariperheiden tilanteita - järjestöjen jättäminen valmistelun ulkopuolelle oli kohtalokas virhe16.2.2021 13:55:27 EET | Tiedote

Hallitus kehuskelee, että tänään julkaistun perhevapaauudistuksen yksi keskeinen lähtökohta on ollut perheiden monimuotoisuuden huomioiminen. Osittain tämä onkin toteutunut, mutta hallitus teki keskeisen virheen, kun jätti monimuotoisten perheiden järjestöt pois uudistusta valmistelevan työryhmän kokoonpanosta.

YK:n lapsen oikeuksien komitean päätös – Suomi loukkasi turvapaikkaa hakeneen sateenkaariperheen lapsen oikeuksia9.2.2021 12:32:58 EET | Tiedote

Venäläinen sateenkaariperhe haki Suomesta turvapaikkaa lapsen hyvinvoinnin vaarannuttua kotimaassaan. Suomi ei myöntänyt lapselle turvapaikkaa ja käännytti perheen takaisin Venäjälle vuonna 2017. Sateenkaariperheet ry auttoi perhettä kantelemaan päätöksestä YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Komitea antoi 4.2.2021 langettavan päätöksen, jonka mukaan Suomi ei ole tehnyt päätöstä lapsen edun periaatteen mukaisesti eikä ole huomioinut todellista väkivallan uhkaa, jota sateenkaariperheen lapsi kohtaa Venäjällä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun komitea antaa Suomelle langettavan päätöksen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme