Eläketurvakeskus (ETK)

Européer lämnar arbetsmarknaden i allt högre ålder – utbildningsrelaterade skillnader i hur länge man fortsätter syns fortfarande

Dela

I alla europeiska länder stannar man längre kvar i arbetslivet än förut. Lågutbildade lämnar ändå arbetsmarknaden tidigare än högutbildade. I Finland har åldern för utträdet från arbetsmarknaden stigit rätt mycket. Det framgår av Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning, där man jämförde utträdesåldern efter utbildningsnivå i 16 europeiska länder under åren 2003–2020.

Bild: Katri Saarteinen.
Bild: Katri Saarteinen.

Enligt undersökningen finns det fortfarande ett klart samband mellan utbildningsnivå respektive kön och den ålder då man lämnar arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper har också hållits relativt stabila.

– År 2020 lämnade högutbildade européer arbetsmarknaden i snitt vid 64,9 års ålder, de som hade utbildning på mellanstadiet vid 63,4 års ålder och lågutbildade vid 62,1 års ålder, säger specialforskare Aart-Jan Riekhoff på Pensionsskyddscentralen.

I Finland är motsvarande åldrar 64,6 år, 63,8 år och 63,0 år.

Högre utträdesålder och mindre skillnader mellan utbildningsnivåer i Finland

I Finland har utträdesåldern stigit och skillnaderna mellan utbildningsnivåerna i fråga om utträdesåldern minskat jämförelsevis mycket. I likhet med Tyskland och Sverige hör Finland till de länder där utträdesålden år 2020 var högst och skillnaderna mellan utbildningsnivåerna minst bland länderna i jämförelsen.

I samtliga 16 länder lämnade man arbetsmarknaden i allt högre ålder: i snitt steg utträdesåldern med 2,5 år. Skillnaderna mellan olika länder i fråga om utträdesåldern och dess utveckling är dock betydande.

– Exempelvis i Finland, Tyskland, Nederländerna och Norge har man lyckats ta ett språng mot längre arbetsliv. I de här länderna steg utträdesåldern från en ganska låg nivå år 2003 till en relativt hög nivå år 2020, säger specialforskare Kati Kuitto på Pensionsskyddscentralen.

Höjd utbildningsnivå bland äldre arbetstagare

I samtliga länder har 45–65-åringarnas utbildningsnivå höjts – i synnerhet kvinnornas. Samtidigt har 50–64-åringarnas arbetsmarknadsdeltagande ökat. Ändå är det fortfarande en utmaning i många länder att i synnerhet lågutbildade äldre kvinnor lämnar arbetsmarknaden före den lagstadgade pensionsåldern.

– När framtida pensionsreformer bereds borde man beakta socioekonomiska skillnader i arbetslivslängden. Dessutom borde man studera hurdana konsekvenser skillnaderna har för hur väl pensionen räcker till, säger Kuitto.

– Forskningsresultaten tyder på att en ytterligare förlängning av arbetslivet förutsätter åtgärder som förbättrar i synnerhet de lågutbildades sysselsättning och välbefinnande, säger Riekhoff.

Närmare:

Specialforskare Aart-Jan Riekhoff, 029 411 2361, arie.riekhoff@etk.fi

Specialforskare Kati Kuitto, 029 411 2479, kati.kuitto@etk.fi

Forskningspublikationen: Educational differences in extending working lives – Trends in effective exit ages in 16 European countries

Nyckelord

Bilder

Bild: Katri Saarteinen.
Bild: Katri Saarteinen.
Ladda ned bild
Ålder vid utträde från arbetsmarknaden efter utbildningsnivå år 2020
Ålder vid utträde från arbetsmarknaden efter utbildningsnivå år 2020
Ladda ned bild

Om

Eläketurvakeskus (ETK)
Eläketurvakeskus (ETK)
Tukkutorinkuja 5
00065 ELÄKETURVAKESKUS

029 411 20http://www.etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Följ Eläketurvakeskus (ETK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Eläketurvakeskus (ETK)

Eurooppalaiset poistuvat työmarkkinoilta entistä vanhempina – koulutuserot näkyvät yhä työssä jatkamisessa7.6.2022 08:28:00 EEST | Tiedote

Kaikissa Euroopan maissa työelämässä jatketaan entistä pidempään. Kuitenkin vähemmän koulutetut jättävät työmarkkinat aiemmin kuin korkeasti koulutetut. Suomessa työmarkkinoilta poistumisikä eli työnjättöikä on noussut verrattain paljon. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta, jossa vertailtiin työnjättöikää koulutustason mukaan 16:ssa Euroopan maassa vuosina 2003–2020.

En tredjedel av ålderspensionärerna arbetar eller skulle vilja arbeta vid sidan om pensionen13.5.2022 08:28:00 EEST | Tiedote

En tredjedel av pensionärerna i åldern 63–80 år arbetar eller är intresserade av att arbeta samtidigt som de får ålderspension, visar en undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort. Många pensionärer skulle vilja arbeta för att arbetet skulle ge något intressant att göra. De upplever emellertid som ett hinder att de på grund av sin ålder inte skulle bli anställda. Analysen bygger på en enkätundersökning och har publicerats i tidskriften Yhteiskuntapolitiikka.

Kolmasosa vanhuuseläkeläisistä työskentelee tai haluaisi työskennellä eläkkeen ohessa13.5.2022 08:28:00 EEST | Tiedote

Kolmasosa 63–80-vuotiaista eläkeläisistä työskentelee tai on kiinnostunut työskentelemään vanhuuseläkkeellä, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta. Monet eläkeläiset haluaisivat työskennellä sen vuoksi, että työ toisi mielenkiintoista tekemistä. Työnteon esteeksi eläkeläiset kokevat puolestaan sen, ettei heitä palkattaisi ikänsä takia. Kyselytutkimukseen perustuva analyysi on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum