Finanssivalvonta

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för Finland – rekommendationer och varningar ges också till tio andra EES-länder

Dela

Europeiska systemrisknämnden publicerade i dag en rekommendation för Finland med förslag till låntagarbaserade åtgärder för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Systemrisknämnden rekommenderar att Finland inför ett bindande tak för låntagarens inkomster i förhållande till skulderna eller skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna, begränsar de godtagbara säkerheterna för beräkning av den maximala belåningsgraden och inför begränsningar för återbetalningstiden för lånen.

Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB) publicerade i dag rekommendationer 1) till sex – och varningar till fem – EES-länder om makrotillsynsriskerna och de verktyg som behövs för att hantera riskerna.

- Jag stöder ESRB:s rekommendation till ny reglering som hjälper oss att skapa bättre beredskap för de risker som hushållens höga skuldsättning medför, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Rekommendationen till Finland gäller bekämpning av sårbarheterna på den finländska bostadsmarknaden på medellång sikt. ESRB rekommenderar att Finland tar fram reglering om nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Vidare rekommenderar ESRB att den finländska myndigheten ger företagen under tillsyn rekommendationer om skärpta åtgärder till dess att de nya verktygen har introducerats i lagstiftningen.

ESRB ser hushållens höga skuldsättning som en betydande sårbarhet på den finländska bostadsmarknaden. Den snabba ökningen av det utestående beloppet av bostadsbolagslån har bidragit till den växande skuldsättningen.

ESRB rekommenderar att Finland av de låntagarbaserade makrotillsynsverktygen åtminstone inför bindande bestämmelser om ett skuldkvotstak (debt-to-income ratio, DTI ) eller ett tak för skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna (debt-service-to-income ratio, DSTI), en belåningsgrad (loan-to-value ratio, LTV) och begränsningar gällande återbetalningstiden för lånen. ESRB rekommenderar likaså att sättet för beräkning av belåningsgraden ändras så att endast fastighetsegendom godtas som säkerhet för lånet.

I november 2016 gav ESRB Finland en varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden. En rekommendation är allvarligare än en varning.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Europeiska systemrisknämndens (ESRB) pressmeddelande

1) Recommendation ESRB/2019/8 of the European Systemic Risk Board of 23 September 2019 on medium-term vulnerabilities in the residential real estate sector in Finland

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2019: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Siffrorna för slutet av september 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finansiella sektorn i Finland är fortsatt stabil och kapitaltäckningen respektive solvensen har stärkts något. Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn låg fortfarande över genomsnittet för bankerna i EU-området. Både livförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens låg kvar på en god nivå. Endast skadeförsäkringssektorns solvens försvagades något, men ligger trots det fortfarande på en god nivå.

Financial sector’s capital position as at 30 September 2019: Finnish financial sector’s capital position remains good4.12.2019 10:30:00 EETPress release

According to end-September 2019 information released today by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), Finland’s financial sector remains stable and the capital position has strengthened slightly. The Finnish banking sector’s capital position remained stronger than the EU average. The solvency position of both life insurance companies and pension institutions remained solid. Solvency weakened slightly only in the case of the non-life insurance sector, but remains solid.

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvällä tasolla4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun 2019 lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa, ja sen vakavaraisuus on hieman vahvistunut. Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi edelleen EU-alueen pankkien keskimääräistä tasoa vahvempana. Sekä henkivakuutusyhtiöiden että työeläkelaitosten vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Ainoastaan vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikentyi hieman mutta on edelleen hyvällä tasolla.

Finanssivalvonnan selvitys: peruspankkipalveluiden turvaaminen edellyttää digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyttä ja vaihtoehtoisia asiointitapoja2.12.2019 12:07:25 EETTiedote

Finanssivalvonnan tekemän selvityksen mukaan suomalaisissa pankeissa asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu kokonaisuutena tarkastellen asianmukaisesti. Kuitenkin peruspankkipalveluiden turvaaminen kaikille asiakasryhmille edellyttää, että pankit sekä parantavat digitaalisten palveluiden saavutettavuutta että ylläpitävät digitaaliselle asioinnille vaihtoehtoisia peruspankkipalveluita. Finanssivalvonta seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista sekä palveluiden hinnoittelussa tapahtuvia muutoksia.

Financial Supervisory Authority survey: safeguarding basic banking services requires easy-to-use digital services and alternative service options2.12.2019 12:07:25 EETPress release

A survey by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) shows that, overall, the right of customers to basic banking services is implemented appropriately in Finnish banks. Safeguarding basic banking services for all customer groups requires, however, that banks both improve the availability of digital services and maintain the provision of basic banking services as an alternative to digital services. The FIN-FSA monitors the implementation of these measures as well as changes in the pricing of services.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum