Suomen Pankki

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya verktyg för Finland för att stävja hushållens skuldsättning

Dela

Europeiska systemrisknämnden har offentliggjort sin rekommendation till Finland om åtgärder för att minska riskerna i bostadsutlåningen på medellång sikt. De identifierade sårbarheterna i Finland gäller framför allt hushållens höga och växande skuldsättning, den snabba ökningen i bostadsbolagslån och uppluckrade villkor för bostadslån. Systemrisknämnden gav också tio andra länder inom Europeiska samarbetsområdet en rekommendation eller varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden.

Den strängaste rekommendationen för Finland gäller förslaget om att ett skuldkvotstak intas i lagstiftningen, dvs. ett tak för låntagarens skulder i förhållande till inkomsterna, eller alternativt för låntagarens skuldbetalningskostnader i förhållande till inkomsterna. Systemrisknämnden rekommenderar också begränsning av återbetalningstiden för bostadslån. Vidare uppmanar kommittén myndigheterna att rekommendera att långivarna följer dessa begränsningar redan innan lagstiftningen om dem träder i kraft.

Det är Europeiska systemrisknämndens uppgift att identifiera sådana risker och sårbarheter för den finansiella stabiliteten som i värsta fall skulle kunna ge upphov till finanskriser eller andra allvarliga störningar i EU-ländernas ekonomier. Systemrisknämnden gav i november 2016 en varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden. Med den aktuella rekommendationen kompletterar systemrisknämnden sin tidigare varning och preciserar vilka verktyg den bedömer som lämpliga för att åtgärda sårbarheterna.

Finlands Bank har under en lång tid påtalat samma risker med hushållens skuldsättning och föreslagit åtgärder för att minska dem. ”Europeiska systemrisknämndens rekommendation stöder vår bedömning att det är nödvändigt att införa nya makrotillsynsverktyg för bostads- och bostadsbolagslån för att förebygga riskerna med hushållens skuldsättning”, konstaterar vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen.

Jukka Vauhkonen beskriver i sin blogg (på finska) innehållet i Europeiska systemrisknämndens rekommendation för Finland, medan Hanna Putkuri i sin blogg (på finska) redogör för de risker som ligger till grund för systemrisknämndens rekommendationer och varningar till olika länder.

• Europeiska systemrisknämndens rekommendation 
• Hanna Putkuris blogg: Asuntomarkkinat Euroopassa – missä riski, sinne varoitus tai suositus (på finska)
• Jukka Vauhkonens blogg: Rahoitusvakauden vahtikoira murisee suomalaisten kotitalouksien velkaantumisesta (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07 och avdelningschef Katja Taipalus, telefon 09 183 23 45.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä / ECB monetary policy decisions 4.6.20204.6.2020 14:48:46 EESTTiedote

ECB press release 4 June 2020 At today’s meeting the Governing Council of the ECB took the following monetary policy decisions: (1) The envelope for the pandemic emergency purchase programme (PEPP) will be increased by €600 billion to a total of €1,350 billion. In response to the pandemic-related downward revision to inflation over the projection horizon, the PEPP expansion will further ease the general monetary policy stance, supporting funding conditions in the real economy, especially for businesses and households. The purchases will continue to be conducted in a flexible manner over time, across asset classes and among jurisdictions. This allows the Governing Council to effectively stave off risks to the smooth transmission of monetary policy. (2) The horizon for net purchases under the PEPP will be extended to at least the end of June 2021. In any case, the Governing Council will conduct net asset purchases under the PEPP until it judges that the coronavirus crisis phase is over.

Muistutuskutsu: Suomen Pankin tiedotustilaisuus Suomen talouden näkymistä 9.6.2020 klo 114.6.2020 10:45:55 EESTKutsu

Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 9.6.2020 klo 11.00. Median edustajat voivat seurata tilaisuutta Suomen Pankin auditoriossa (Rauhankatu 19) tai verkkolähetyksenä tästä linkistä: https://www.mediaserver.fi/live/bof (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella). Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta koronakriisissä ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2020–2022. Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme Suomen Pankin auditorioon saapuvia toimittajia ja TV-kuvaajia ystävällisesti ilmoittautumaan Suomen Pankin viestintään viimeistään perjantaina 5.6.2020 klo 14.00 osoitteessa https://www.lyyti.in/suomentalous. Koronatilanteen vuoksi tilaisuuteen voi osallistua enintään 20 henkilöä ja toimitusten ei ole mahdollista lähettää paikalle omia valokuvaajiaan. J

A large amount of loan agreements renegotiated in April1.6.2020 13:00:00 EESTPress release

In April 2020, households and non-financial corporations renegotiated more loans than ever before [1]. The record volume of renegotiated loans [2] reflects the interest-only periods [3] offered by many banks to households and non-financial corporations due to the current exceptional situation. In April 2020, renegotiated household loans [4] totalled EUR 6.2 bn, representing 4.6% of the household loan stock as at the end of April. Renegotiated housing loans [4] totalled EUR 5.5 bn, which is 5.5% of the housing loan stock [5]. Renegotiations of student loans, holiday cottage loans and consumer loans were also record high in April. Households’ drawdowns of housing loans [6] in April 2020 amounted to EUR 1.4 bn, a decline of 10,8% on the corresponding period a year earlier. The stock of housing loans at end-April totalled EUR 100.9 bn and the annual growth rate of the stock was 2.8%. Renegotiated loans to non-financial corporations (excl. housing corporations) in April 2020 totalled EUR 2.

Huhtikuussa lainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen vilkkaasti1.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

Kotitalous- ja yrityslainoja neuvoteltiin uudelleen huhtikuussa 2020 enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin [1]. Uudelleen neuvoteltujen sopimusten [2] määrässä näkyvät useiden pankkien kotitalouksille ja yrityksille poikkeusoloissa tarjoamat lyhennysvapaajaksot [3]. Huhtikuussa 2020 kotitalouslainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 6,2 mrd. euron edestä, mikä vastaa 4,6 prosentin osuutta huhtikuun lopun kotitalouslainakannasta. Asuntolainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 5,5 mrd. euron edestä, mikä vastaa 5,5 prosentin osuutta asuntolainakannasta [5]. Huhtikuussa myös opintolainoja, vapaa-ajanasuntolainoja ja kulutusluottoja neuvoteltiin uudelleen ennätyksellinen määrä. Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2020 asuntolainoja [6] 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 10,8 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 100,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvu 2,8 %. Huhtikuussa 2020 yrityslainoja (pl. asuntoyhteisöt) neuvoteltiin uudelleen 2,3 mrd. euron edestä, mikä va

Låneavtal omförhandlades flitigt i april1.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

I april 2020 omförhandlades hushålls- och företagslån mer än någonsin tidigare [1]. I mängden omförhandlade lån [2] syns de amorteringsfria perioder [3] som flera banker beviljat hushåll och företag under de exceptionella förhållandena. I april 2020 omförhandlades hushållslån [4] för 6,2 miljarder euro, vilket motsvarar 4,6 % av den utestående utlåningen till hushållen vid utgången av april. Bostadslån [4] omförhandlades till ett värde av 5,5 miljarder euro, vilket motsvarar 5,5 % av de utestående bostadslånen [5]. I april omförhandlades också rekordmånga studielån, fritidsbostadslån och konsumtionskrediter. Hushållen lyfte i april 2020 bostadslån [6] för 1,4 miljarder euro, vilket är 10,8 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av april till 100,9 miljarder euro och årsökningen var 2,8 %. I april 2020 omförhandlades företagslån (exkl. bostadsbolag) för 2,3 miljarder euro, vilket motsvarar 3,9 % av de utestående företag

Suomen Pankin tiedotustilaisuus Suomen talouden näkymistä1.6.2020 10:56:12 EESTKutsu

Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 9.6.2020 klo 11.00. Median edustajat voivat seurata tilaisuutta Suomen Pankin auditoriossa (Rauhankatu 19) tai verkkolähetyksenä tästä linkistä: https://www.mediaserver.fi/live/bof (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella). Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta koronakriisissä ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2020–2022. Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme Suomen Pankin auditorioon saapuvia toimittajia ja TV-kuvaajia ystävällisesti ilmoittautumaan Suomen Pankin viestintään viimeistään perjantaina 5.6.2020 klo 14.00 osoitteessa https://www.lyyti.in/suomentalous. Koronatilanteen vuoksi tilaisuuteen voi osallistua enintään 20 henkilöä ja toimitusten ei ole mahdollista lähettää paikalle omia valokuvaajiaan. J

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum