Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU:s utvecklings- och handelsministrar diskuterar stödet till Ukraina och de globala handelsrelationerna

Dela
Mötesdeltagarna ska också ta upp bland annat globala hälsofrågor och EU:s konkurrenskraft. Finland representeras av Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Utvecklingsministrarnas informella möte hålls i Stockholm den 8-9 mars. Huvudtemat för mötet är stödet till Ukraina och landets återuppbyggnad, och hur stödet också ska bidra till Ukrainas reformer och närmande till EU. Vice premiärminister med ansvar för återuppbyggnaden av Ukraina Oleksandr Kubrakov gästar mötet. Finland representeras av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och chefen för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning Titta Maja-Luoto.

”Finlands starka politiska, ekonomiska och militära stöd till Ukraina fortsätter. Finland är redo att stötta Ukraina i de reformer som krävs för närmandet till EU, i synnerhet på områdena undervisning, rättsstatsutveckling, kampen mot korruption och energieffektivitet", säger minister Skinnari.

EU står orubbligt bakom Ukraina som Ryssland startat ett olagligt krig mot. EU och dess medlemsländer har gett Ukraina humanitärt bistånd, makroekonomiskt stöd, militärmateriel, utbildningsstöd, materialhjälp till civila och utvecklingssamarbetesstöd till ett värde av 67 miljarder euro. Avsikten är att återuppbyggnaden av Ukraina ska ske samtidigt med landets närmande till EU.

Mötets andra tema, multilaterala utvecklingsbanker, är också aktuellt.

”Vi bör reformera och utveckla utvecklingsbankerna och hela den finansiella arkitekturen för utveckling för att den på ett bättre sätt ska hjälpa att uppnå klimat- och utvecklingsmålen. Här bör den privata sektorns lösningar och roll få mer tyngd”, säger minister Skinnari.

På dagordningen står också global hälsa som är en viktig del av EU:s yttre förbindelser. Ministrarna diskuterar internationellt samarbete på hälsoområdet tillsammans med WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

EU:s handelsministrar har konkurrenskraft, relationen till Förenta staterna och stödet till Ukraina på dagordningen

Handelsministrarnas informella möte hålls i Stockholm den 9-10 mars genast efter utvecklingsministermötet. Frågor som deltagarna kommer att behandla gäller bland annat handelns inverkan på EU:s konkurrenskraft och handelsrelationerna mellan EU och Förenta staterna.

Handelspolitiska stödåtgärder för Ukraina diskuteras tillsammans med Ukrainas vice premiärminister med ansvar för ekonomi och handel, Yulia Svyrydenko. Vidare kommer ministrarna att behandla aktuella handelspolitiska frågor och de pågående lagstiftningsprojekten med Bernd Lange som är ordförande för Europaparlamentets utskott för internationell handel.

Finland representeras av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och chefen för utrikesministeriets handelspolitiska avdelning Tuomas Tapio.

”En öppen och regelbaserad handel och fungerande handelsrelationer är viktiga om vi vill behålla EU:s konkurrenskraft och bidra till en grön omställning. Det är nödvändigt att EU även i fortsättningen är öppet för internationell handel och investeringar. Handelspolitiken är också ett viktigt verktyg för EU när vi tänker på den pågående geopolitiska omvälvningen och att EU kan stärka sin ställning i den globala konkurrensen”, säger minister Skinnari.

Minister Skinnari välkomnar de aktiva handelsrelationskontakterna mellan EU och Förenta staterna och betonar vikten av att skapa förutsättningar och stärka konkurrenskraften inom grön omställning på båda sidor av Atlanten. Det nära samarbetet bör fortsätta också på andra områden i syfte att möta de globala utmaningarna. De handelsåtgärder som inleddes i Ukraina i fjol har ansetts gynna handeln i landet. Enligt Finland bör dessa åtgärder fortsätta. Finland är också positivt till eventuella andra stödåtgärder på handelsområdet.

Ytterligare information:

Utvecklingsministermötet:

  • Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 034
  • Titta Maja-Luoto, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 0295 350 017

Handelsministermötet:

  • Reetta Härönoja, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 740
  • Tuomas Tapio, avdelningschef, handelspolitiska avdelningen, tfn 0295 350 918

 Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesministrarna Haavisto och Blinken undertecknade ett uttalande om samarbete inom 6G2.6.2023 11:51:19 EEST | Tiedote

Utrikesminister Pekka Haavisto och Förenta staternas utrikesminister Antony Blinken undertecknade ett uttalande om samarbete inom 6G mellan Finland och Förenta staterna i Helsingfors den 2 juni. Uttalandet uttrycker en gemensam vilja att intensifiera samarbetet på de centrala forsknings- och utvecklingsområdena inom 6G och att öka interaktionen mellan finländska och amerikanska aktörer.

Foreign Minister Haavisto and Secretary of State Blinken signed a Joint Statement on Cooperation in Advanced Wireless Communications2.6.2023 11:50:22 EEST | Press release

Finland’s Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto and United States Secretary of State Antony Blinken signed a Joint Statement on Cooperation in Advanced Wireless Communications between Finland and the United States in Helsinki on 2 June. In the Joint Statement, Finland and the United States confirm their common ambition to cooperate in key areas of 6G research and development and to increase interaction between Finnish and US actors.

Ulkoministerit Haavisto ja Blinken allekirjoittivat 6G-yhteistyötä koskevan julkilausuman2.6.2023 11:49:06 EEST | Tiedote

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken allekirjoittivat Suomen ja Yhdysvaltain välistä 6G-yhteistyötä koskevan julkilausuman Helsingissä 2. kesäkuuta. Julkilausumassa todetaan yhteinen tahtotila tiivistää yhteistyötä 6G:n tutkimuksen ja kehityksen kannalta keskeisillä aloilla ja lisätä vuorovaikutusta suomalaisten ja yhdysvaltalaisten toimijoiden välillä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum