Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Fackförbundet JHL: Endast en så hög vaccinationstäckning som möjligt hindrar coronan från att spridas

Dela

Fackförbundet JHL uppmuntrar och uppmanar alla som ännu inte låtit sig vaccineras att omedelbart ta coronavaccinet. Endast på det sättet kan pandemin bromsas. Risken är stor att hälsovårdens resurser i stor utsträckning upptas av coronan, varvid vården av andra allvarliga sjukdomar får mindre uppmärksamhet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL efterlyser ansvarstagande av alla som bor i Finland i den försvårade coronasituationen. Fackförbundet uppmanar alla som ännu inte låtit sig vaccineras att ta coronavaccinet.

– Följden av en otillräcklig vaccinationstäckning är att pandemin fortsätter, antalet smittade samt sjukdoms- och dödsfallen ökar kraftigt och med dem också det mänskliga lidandet, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Hälsovårdens bärkraft är begränsad. Det försvårade sjukdomsläget gör att coronan hela tiden upptar mer resurser. Fackförbundet JHL påminner om det faktum att ett kontinuerligt stort tryck på coronatester och vården av covidpatienter sker på bekostnad av förbyggande och vård av andra sjukdomar. Också välbefinnandet bland arbetstagarna inom hälsovården är i fara.

– Så länge det finns ovaccinerade arbetstagare på arbetsplatserna, utsätts de allra sköraste klienterna, patienterna och övriga arbetstagare för oskäligt stora risker.

Bestämmelserna om coronapass som finns i lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör förutsättande av coronapass endast vid utrymmen och händelser som det stadgats om separat. Arbetstagarna inom social- och hälsovården är skyldiga att påvisa sin behörighet för att arbeta med personer i riskgrupperna. Också arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivaren att se till att arbetsplatsen är trygg och säker. Arbetsgivaren kan ändå inte enligt nuvarande lagstiftning kräva att arbetstagarna uppvisar coronapass på arbetsplatsen. JHL anser att coronapasset kunde vara en faktor som höjer arbetssäkerheten, men först då spelreglerna för arbetsgivaren är utredda.

Fackförbundet JHL anser att beslutet att inte låta sig vaccineras inte endast är en fråga för individen.

– Nu behöver alla medlemmar i samhället samverka: mina vaccinationer skyddar andra och andras vaccinationer skyddar mig. Annars hamnar vi i en situation där funktioner och service begränsas och människorna förpassas till sina hem. Återgången till ett normalt liv förhindras. Vårt samhälle har inte råd med det, betonar Niemi-Laine.

Mer information: JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Nyckelord

Länkar

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 200 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Vankilavirkailijain liitto kysyy: Mihin hävisi Rikosseuraamuslaitoksen 30 miljoonaa euroa?3.12.2021 07:30:00 EET | Tiedote

Vankilaturvallisuus on vaarantunut monin tavoin ja henkilöstö on vaarassa päivittäin. Vankilavirkailijain Liitto VVL vaatii välittömiä toimia turvallisuuden puolesta ja riittävää rahoitusta. Rikosseuraamuslaitos on käyttänyt kymmenen vuoden aikana yli 30 miljoonaa euroa ylimääräistä asiakastietojärjestelmään eikä järjestelmä ole edelleenkään käytössä.

JHL: Satakunnan pelastuslaitoksen on lisättävä henkilöstön määrää välittömästi lain edellyttämälle tasolle29.11.2021 09:27:17 EET | Tiedote

Satakunnan pelastuslaitoksessa on huomattava alimiehitys. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut korjausmääräyksen toimintavalmiudessa havaitun epäkohdan korjaamiseksi. Henkilöstö on jo aiemmin nostanut asiaa esille. JHL vaatii asian ottamista vakavasti ja lisäämään henkilöstön määrää välittömästi pelastuslain edellyttämälle tasolle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum