Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Fackförbundet JHL tar till stridsåtgärder för att främja förhandlingarna om nytt kollektivavtal för de personliga assistenterna

Dela
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL inleder stridsåtgärder för att främja förhandlingarna om nytt kollektivavtal för de personliga assistenter som arbetar inom ramen för arbetsgivarmodellen. Mertidsförbudet, övertidsförbudet, skiftbytesförbudet samt ansökningsblockaden riktad mot arbetsgivare som använder sig av arbetsgivarmodellen för personlig assistens börjar onsdagen den 3 maj klockan 14 och pågår till onsdagen den 10 maj klockan 06.

Kollektivavtalet för de personliga assistenterna löpte ut vid utgången av april. Förhandlingar har förts från slutet av januari. Kollektivavtalet för personliga assistenter tillämpas för anställningsförhållanden där personen med funktionshinder själv eller dennes företrädare fungerar som arbetsgivare och den personen är organiserad i arbetsgivarförbundet Heta-liitto.

– Arbetskonflikter inom den personliga assistansen för personer med funktionshinder har varit mycket sällsynta. Branschen har ändå hamnat i en så djup lönegrop med tanke på de personliga assistenternas mångsidiga och krävande arbete, att arbetstagarna upplever att det är omöjligt att engagera sig i branschen på grund av den låga lönenivån. Arbetet utförs i stor utsträckning på deltid och är fragmenterat, så inkomstproblemen driver de motiverade och kunniga assistenterna till andra uppgifter. Assistenterna förtjänar nu verkligen uppskattning och erkännande för sitt arbete, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine som motivering.

Assistenternas anställningsförhållanden är i regel korta, till och med endast några månader långa. De som använder sig av personliga assistenter framhåller jämt och ständigt hur svårt det är att få personlig assistens och att hitta stadigvarande assistenter. Assistentbristen påverkar de vårdbehövandes möjligheter att få hjälp för sina individuella behov, såsom skötsel av hygienen, kommunikation, fritidssysselsättning, deltagande i samhällelig aktivitet eller upprätthållande av sociala relationer.

Lönen i skick

Lönesystemet och frågor i anknytning till mertidsarbete och övertidsarbete har för JHL:s del blivit tröskelfrågor i kollektivavtalsförhandlingarna mellan fackförbundet JHL och arbetsgivarförbundet Heta-liitto.

Den nya lagen om funktionshinderservice godkändes på våren och träder i kraft den 1 oktober 2023. Enligt JHL motsvarar lönesystemet i det nuvarande kollektivavtalet för personliga assistenter inte den nya lagens krav.

– Arbetets kravnivå och svårighetsgrad stiger hela tiden för de personliga assistenterna eftersom bland annat arbetsuppgifterna inom egenvård (såsom användning av respirator, läkemedelsadministration, sårvård och kateterisering) ökar. Vårt mål är att uppnå ett lönesystem som baserar sig på arbetets svårighetsgrad och att beakta och ge erkänsla för de här krävande uppgifterna, säger JHL:s ansvariga avtalsexpert Laura Tuominen.

Till arbetets natur för de personliga assistenterna hör också ofta överenskomna långa arbetsskift. Långa arbetsskift som överskrider den ordinarie arbetstiden görs både i den normala vardagen och i situationer där arbetsgivaren reser och behöver sin assistent med sig på resan.

– JHL motsätter sig inte i sig sådana flexibla arbetstidsarrangemang som hör till arbetets natur. I nuläget får de personliga assistenterna ändå inte någon övertidsersättning för den här flexibiliteten. Här måste vi få en ändring, säger Tuominen.

– Vår målsättning är att få rättvisa formuleringar om övertidsersättning i kollektivavtalstexten, dvs. på samma nivå som inom våra referensbranscher (kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen/SH-avtalet). Det är ohållbart att arbetstagaren blir tvungen att själv ansvara för den hjälpbehövandes personliga behov utan att få vederbörlig ersättning, säger JHL:s Tuominen.  

De nu utlysta stridsåtgärderna omfattar också arbetsgivare inom personlig assistens som inte hör till arbetsgivarförbundet Heta-liitto.

Mer information:
Ansvarig avtalsexpert Laura Tuominen, laura.tuominen@jhl.fi, tfn 050 4092 460

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 165 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum