Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Fågelinfluensa förekommer fortfarande i Finland, även hos andra än sjöfåglar – döda fåglar ska inte röras

Dela

Fågelinfluensaviruset förekommer fortfarande på olika håll i Finland i synnerhet bland sjöfåglar, men viruset förekommer också i andra fågelarter. I Helsingfors bekräftades ett virusfynd i en död berguv som påträffades på Sveaborg i Livsmedelsverkets undersökningar den 11 augusti 2021.

I Helsingfors har fågelinfluensa i år påträffats bland annat hos knölsvanar, hönshökar, gräsänder, fiskmåsar, vitkindade gäss och berguvar. Sjukdomen är farlig för vilda fåglar och fjäderfä men smittar dåligt från fåglar till människor. Man bör dock inte röra döda fåglar, eftersom fåglarna kan ha andra sjukdomsalstrare, såsom salmonella.

Fågelinfluensavirus som orsakar hög dödlighet hos fåglar har bland annat i Europa orsakat många dödsfall bland vilda fåglar och fjäderfä. Även i Finland har viruset observerats under våren och sommaren bland vilda fåglar på olika håll i landet. I början av året påträffades viruset också på en fasangård i Janakkala, där alla fåglar fick avlivas. När fågelinfluensa förekommer utbrett bland vilda fåglar ökar också risken för att viruset sprids till fjäderfä.

”Fågelinfluensa har förekommit exceptionellt mycket ännu under sommaren efter vårmigrationen, så man kan förvänta sig att viruset fortfarande förekommer även under höstmigrationen”, konstaterar Sari Haikka, länsveterinär vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Hos de döda vilda fåglar som påträffats i Helsingfors har fågelinfluensavirus av typen H5N8 och H5N1 konstaterats under våren. Berguven som hittades död på Sveaborg bekräftades i Livsmedelsverkets undersökningar den 11 augusti bära på virusstammen H5N8.

Den döda vitkindade gåsen som hittades på Arabiastranden i Helsingfors den 21 maj bekräftades ha virustypen H5N1, vilken är en annan än den H5N1-virustyp som eventuellt smittar till människor och som rapporterats i Asien. Risken för att fågelinfluensavirus som observerats i Finland och EU överförs till människan är liten.

Rör inte döda fåglar – massdöd ska anmälas till kommunalveterinären

Personer som rör sig utomhus kan stöta på döda fåglar, och i synnerhet observationer av ökad dödlighet bland vilda sjöfåglar är viktiga i uppföljningen av fågelinfluensan. Enligt Livsmedelsverkets anvisningar ska kommunalveterinären eller länsveterinären, som ansvarar för inlämnande av proverna, utan dröjsmål underrättas om massdöd av vilda fåglar. En enskild fågel som påträffats död betraktas i regel inte som ett misstänkt fall av fågelinfluensa och man behöver inte anmäla det om det inte är fråga om en stor rovfågel.

Massinsjuknande eller massdöd är det i allmänhet fråga om när det inom samma område påträffas följande antal av sjuka eller döda fåglar: fler än en svan, fem eller fler andra vattenfåglar eller fler än tio fåglar av andra arter.

Gör så här om du påträffar döda fåglar:

  • Rör inte döda fåglar med bara händer.
  • Om du upptäcker massdöd bland fåglar ska du utan dröjsmål kontakta den lokala kommunalveterinären eller länsveterinären.
  • Ange fåglarnas läge, det uppskattade antalet fåglar och eventuell artidentifiering.
    Tjänsteveterinären beslutar om fortsatta åtgärder.

Döda fåglar får inte vidröras. Om man har rört fåglarna ska man tvätta händerna grundligt med tvål och vatten efteråt. Vid behov kan man dessutom använda handsprit.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människor. För smitta krävs vanligen nära kontakt med insjuknade vilda fåglar, fjäderfän eller deras utsöndringar. Andra sjukdomsalstrare, såsom salmonella och campylobacter, kan dock också förekomma hos fåglar.

Mer information:

För media:

Länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104, fornamn.efternamn@avi.fi (kan nås mån 16.8.)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum