Uudenmaan ELY-keskus

Fantastiska vattenvårdsprojekt pågår i Nyland

Dela

NTM-centralen i Nyland har även i år stött genomförandet av vattenvårdsprojekt genom att bevilja understöd särskilt från programmet för effektivering av vattenskyddet. För 14 projekt har beviljats nästan 1,4 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. En del av projekten genomförs i år, en del avslutas senast 2022.

Ett av de mest betydande vattenvårdsprojekten i Nyland är VALUTA-projektet som pågår i Ingarskilaåns, Sjundeå ås och Ingå ås avrinningsområden (vattenhushållning på avrinningsområdesnivå). I projektet fokuseras särskilt på åtgärder i anslutning till vattenhushållningen och genomförs praktiska åtgärder som främjar vattenvården. Utöver dessa strävar man också efter att utveckla en fungerande verksamhetsmodell för vattenvården – målet är att utveckla en modell med vars hjälp man kan fortsätta vattenvårdsarbetet i området efter att projektet avslutats. Målet med verksamhetsmodellen är också att kopiera inlärd praxis till andra områden i Nyland och övriga Finland och på så sätt öka effektiviteten.


Även denna höst 15.10–30.11.2020 kan man ansöka om understöd för genomförande av vattenvårdsprojekt. NTM-centralen informerar om när ansökningstiden för understöd börjar och om ansökningsanvisningarna när ansökan inleds.

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare information
Understöd för vattenvårdsprojekt från NTM-centralen i Nyland:
• Specialforskare Pasi Lempinen, pasi.lempinen(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 021 425
VALUTA-projektet:
• WWF Finland, Jenny Jyrkänkallio-Mikkola,
jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi, tfn 040500 6 968

Dokument

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

För att trygga vägtrafikanterna träder vinterhastigheterna i kraft i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland 28.10.202023.10.2020 15:46:47 EESTTiedote

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland träder de sänkta hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden i kraft den 28 oktober 2020. Hastighetsbegränsningarna sänks på största delen av motorvägarna och andra huvudvägar. På motorvägarna innebär detta att hastighetsbegränsningen sänks från 120 km/h till 100 km/h. Begränsningarna på 100 km/h på andra vägar minskas däremot till 80 km/h. När vinterhastigheterna träder i kraft inleds en övergångsperiod för de växlande hastighetsbegränsningarna på motorvägarna. Då kan hastighetsbegränsningen ännu vara 120 km/h vid ljus tid och goda väderförhållanden. Övergångsperioden gäller till slutet av november om vädret tillåter.

Tielläliikkujien turvaamiseksi talvinopeudet voimaan Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä 28.10.202023.10.2020 15:46:38 EESTTiedote

Uudenmaan ELY:n toiminta-alueella talven ja pimeän ajan alennetut nopeusrajoitukset tulevat voimaan 28.10.2020. Valtaosalla moottoriteitä ja muita pääteitä ajonopeuksia alennetaan. Moottoriteillä tämä tarkoittaa nopeusrajoituksen alenemista 120 km/h:sta 100 kilometriin tunnissa. Muilla teillä olevat 100 km/h rajoitukset puolestaan vähennetään 80 kilometriin tunnissa. Talvinopeuksien astuessa voimaan alkaa moottoriteiden vaihtuvien nopeusrajoitusten osuuksilla siirtymäaika, jolloin valoisaan aikaan ja hyvissä keliolosuhteissa nopeusrajoitus voi olla vielä 120 km/h. Siirtymäaika on voimassa sään salliessa marraskuun loppuun asti.

Työttömien määrä edelleen korkealla tasolla20.10.2020 08:03:57 EESTTiedote

Syyskuun Työllisyyskatsaus on julkaistu. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli syyskuun lopussa yhteensä 110 419 työtöntä työnhakijaa, näistä ilman työsuhdetta olevia oli 86 051 ja lomautettuja 24 368. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 139 (61,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 12,7 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 3 624 (-3,2 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Syyskuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 2 267 (-2,6 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 1 357 (-5,3 %) verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 669, mikä on 5 551 (89,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 186, mikä on 6 904 (31,0 %) enemmän kuin vuoden 2019 syyskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum