Digi- ja väestötietovirasto

Fastställande av könstillhörighet kan sökas med egen utredning när den nya lagen träder i kraft

Dela
I fortsättningen kan man med en egen redogörelse ansöka om att det kön som antecknats i befolkningsdatasystemet korrigeras så att det motsvarar den egna könsidentiteten. Hittills har det krävt en medicinsk utredning. I samband med fastställandet av könstillhörigheten ändras sökandens personbeteckning.

Riksdagen har godkänt lagen om fastställande av könstillhörighet den 1.2.2023, dvs. den så kallade translagen. I och med detta förändras förutsättningarna för fastställande av könstillhörighet och sättet på vilket man ansöker om fastställande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Det exakta datumet för när lagen träder i kraft är ännu inte känt.

När lagen har trätt i kraft kan en myndig person ansöka om rättelse av det kön som antecknats i befolkningsdatasystemet genom en egen redogörelse. Tidigare har det behövts en medicinsk utredning för detta, men i framtiden kommer det vara lättare att fastställa sin könstillhörighet. Dessutom bör sökanden vara finsk medborgare eller vara bosatt i Finland.

Ansökan kan enklast göras på den webblankett som finns på MDB:s webbplats och som publiceras efter att lagen trätt i kraft.

Fastställande av könstillhörighet förutsätter också fastställande av ansökan

Efter att ansökan har gjorts ska den sökande ännu bekräfta sin ansökan. Det kan man också göra på webben.

Bekräftelsen kan göras tidigast 30 dagar och senast sex månader efter att ansökan har gjorts. Om sökanden inte bekräftar sin ansökan fastställer MDB inte sökandens kön och ärendet förfaller.

Den nya personbeteckningen är inte den enda följden av fastställande av könstillhörighet

När den som fastställer sitt kön har gjort en ansökan skickar MDB honom eller henne ett informationspaket om konsekvenserna av fastställandet av könstillhörigheten. De är både juridiska och praktiska. Till exempel att sökandens personbeteckning ändras och att hen därför behöver ett nytt identitetsbevis. Han eller hon måste också korrigera sin nya personbeteckning hos olika organisationer och system. Dessutom kan fastställandet av könstillhörigheten till exempel påverka värnplikten.

För närvarande bereds en reform av personbeteckningen, och genom den kommer de personbeteckningar som beviljas i fortsättningen vara könsneutrala. De behöver alltså inte bytas till exempel i samband med fastställande av könstillhörighet, vilket gör det smidigare att sköta sina egna ärenden.

Fastställande av könstillhörighet en andra gång

En person vars könstillhörighet redan tidigare har fastställts kan göra en ny ansökan om fastställande av könstillhörighet tidigast ett år efter föregående fastställande av könstillhörighet. På så sätt har man försökt förhindra att lagen utnyttjas på ett oändamålsenligt sätt. Ansökan kan dock göras redan tidigare om det finns vägande skäl för det.

Nyckelord

Kontakter

Kaisa Myrsky, häradsskrivare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tel. 0295 537 358, kaisa.myrsky@dvv.fi

Länkar

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

The next digital leap for higher education institutions: information about studies completed abroad can now be exchanged electronically across borders13.3.2023 10:00:00 EET | Press release

At the beginning of 2023, Metropolia University of Applied Sciences became one of the first Finnish higher education institutions to introduce an electronic service that enables the agile and reliable transfer of study credits completed abroad to be counted towards a Finnish degree. The reform paves way for cross-border digital public services.

Högskolornas nästa digitala kliv: uppgifter om utbytesstudier rör sig i fortsättningen elektroniskt över landsgränserna13.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I början av 2023 var Metropolia en av de första högskolorna i Finland att ta i bruk en elektronisk tjänst som gör det möjligt att smidigt och tillförlitligt tillgodoräkna studieprestationer som avlagts under utbytet som en del av den inhemska examen. Reformen visar en modell för digitalisering av offentliga tjänster över landsgränserna.

Över 20 000 ukrainare kan ansöka om hemkommun i Finland i mars-april – råd om e-tjänster även på ukrainska6.3.2023 14:15:00 EET | Tiedote

Från början av mars har de som flytt kriget i Ukraina kunnat ansöka om hemkommun i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har förberett sig på att ta emot tusentals webbansökningar under de kommande veckorna. Vid MDB:s serviceställe i Helsingfors får man också handledning av ukrainska kundrådgivare i hur e-tjänsterna fungerar. Man kan även träffa handledarna under Rekrytori Ukraina-rekryteringsevenemanget i Mässcentrum tisdagen den 7 mars.

Yli 20 000 ukrainalaista voi hakea Suomesta kotikuntaa maalis-huhtikuussa – neuvoja verkkoasiointiin myös ukrainaksi6.3.2023 13:59:01 EET | Tiedote

Maaliskuun alusta Ukrainasta sotaa paenneet ovat voineet hakea kotikuntaa Suomessa. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on varautunut vastaanottamaan tuhansia verkkohakemuksia lähiviikkojen aikana. DVV:n Helsingin palvelupaikassa neuvoja verkkoasiointiin saa myös ukrainalaisilta asiakasneuvojilta, jotka ovat tavattavissa myös Rekrytori Ukraina -tapahtumassa Messukeskuksessa tiistaina 7.3.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum