Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC: Det krävs satsningar på kunnande, forskning och människors välbefinnande när vi ska ta oss ur coronakrisen

Dela

Försämrade anställningsvillkor är inte lösningen på hur Finland ska resa sig efter coronakrisen, konstaterade FFC:s styrelse på sitt möte på måndagen. När samhället och ekonomin öppnas måste det ske kontrollerat och på ett sätt som är tryggt för alla.

– När ekonomin ska återuppbyggas krävs det satsningar på kunnande samt forsknings- och utvecklingsverksamhet. Finanskrisen visade att man inte åstadkommer hållbar tillväxt genom nedskärningslistor. Speciellt viktigt är det att ta hand om välbefinnandet hos de människor, vars utkomst har försvagats när deras arbete har tagit slut eller minskat, när de har blivit sjuka eller när de har riskerat att insjukna, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC och de övriga löntagarorganisationerna har föreslagit att utkomstskyddet för arbetslösa tillfälligt ska höjas med 50 euro i månaden, vilket skulle lätta den ekonomiska bördan för de arbetstagare som är arbetslösa och permitterade. Organisationerna har därtill föreslagit att arbetslöshetsperioderna under krisen inte ska räknas in i maximitiden med dagpenning, att lönegarantin ska stärkas, att lönesubventionen ska förnyas för att göra det lättare att snabbt förbättra sysselsättningen och inleda företagsverksamhet, samt att staten ska stöda kommunerna ekonomiskt.

Missbruk av permitteringslättnaderna måste förhindras

Organisationerna på arbetsmarknaden enades genast i början av coronakrisen om ett omfattande krispaket, där man bland annat gjorde det lättare och snabbare att permittera arbetstagare. I fortsättningen är det möjligt att söka branschvisa lösningar på permitteringspraxisen, när krisens snabbaste och djupaste skede är förbi.

– Man ska inte öppna kollektivavtalen för att försämra anställningsvillkoren, men beroende på företagens situation kan man utnyttja lokalt avtalande. Det är ändå inte skäl att utöka arbetsgivarnas direktionsrätt till exempel när det gäller semestrar och permittering, preciserar Jarkko Eloranta.

– Målet med lättnaderna är att företagen ska överleva den värsta krisen, så att arbetstagarna ska ha ett jobb att återgå till efter krisen. Tyvärr har vissa företag ändå utnyttjat undantagsbestämmelserna till att meddela om permitteringar, trots att det inte finns verkliga produktionsmässiga eller ekonomiska skäl till det. Det här är något som bestämt ska fördömas och som i fortsättningen måste förhindras.

Ordförande Jarkko Eloranta förundrar sig också över kommunernas ökade iver att samarbetsförhandla om permitteringar och uppsägningar, även om det just nu finns ett stort behov av det arbete som kommunernas arbetstagare gör. Kommunerna har också redan budgeterat de medel som behövs för löneutbetalningen i år.

FFC:s styrelse påminner arbetsgivarna om att det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid arbetarskyddet och arbetssäkerheten under undantagssituationen som har orsakats av coronaviruset. Långt ifrån alla arbetstagare kan distansarbeta.

– Arbetsgivaren har nu en särskild skyldighet att se till att arbetarskyddsfrågorna är i skick, i samarbete med arbetstagarna, personalens representanter och företagshälsovården. Också de belastningsfrågor som handlar om hur arbetstagarna orkar måste tas på allvar, betonar Eloranta. 

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC om budgetmanglingen: Satsningar på tjänster för arbetslösa välkomnas, sysselsättning bland äldre ska stödas genom stärkt arbetsförmåga och kompetens16.9.2020 16:36:23 EESTTiedote

FFC välkomnar varmt de tilläggsanslag för arbetskraftspolitiken som regeringen kommit överens om vid budgetmanglingen. Anslagen gör det möjligt att ge arbetslösa individuellt stöd vid jobbsökning. FFC är beredd att medverka vid de förhandlingar med arbetsmarknadsorganisationerna som regeringen föreslår för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetstagare. FFC kan emellertid inte förbinda sig till en process där tonvikten skulle ligga på att försämra utkomsten för äldre arbetslösa.

SAK budjettiriihestä: Satsaukset työttömien palveluihin tervetulleita, ikääntyneiden työllisyyttä tuettava työkykyä ja osaamista vahvistamalla16.9.2020 16:30:50 EESTTiedote

SAK pitää hallituksen budjettiriihessä sopimia työvoimapolitiikan lisämäärärahoja erittäin tervetulleina. Määrärahat mahdollistavat työttömien yksilöllisen työnhaun tukemisen. SAK on valmis hallituksen esittämiin työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi. Sellaiseen prosessiin SAK ei kuitenkaan voi sitoutua, jonka päätepisteenä olisi ikääntyneiden työttömien toimeentulon heikentäminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum