Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC-enkät: En klar majoritet av finländarna vill att förbunden ska avtala om anställningsvillkoren

Dela

Nästan två tredjedelar (64 %) av finländarna vill att de förbund som representerar arbetstagarna och arbetsgivarna i fortsättningen ska förhandla om anställningsvillkoren, såsom lönerna. Det här framgår av en enkät som fackcentralen FFC har låtit göra.

Det är i synnerhet arbetstagarna (70 %) och tjänstemännen (69 %) som anser att förhandlingarna om anställningsvillkoren ska föras på förbundsnivå. Av dem som jobbar i expertyrken är 62 procent av den här åsikten.

När man specifikt frågar om lönehöjningar anser nästan hälften (45 %) att förhandlingarna borde föras mellan fackförbunden och arbetsgivarförbunden. Av dem som svarade på enkäten vill 29 procent att förhandlingarna ska föras på arbetsplatsnivå. Endast en femtedel (20 %) är beredd att själv förhandla med arbetsgivaren om lönehöjningarna.

– Finländarna litar på förbunden när det gäller anställningsvillkoren. I synnerhet personer i arbetstagarställning – alltså medlemmarna i FFC-förbunden – upplever att det bästa och tryggaste sättet att avtala om anställningsvillkoren är mellan förbunden, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

De som i högre grad anser att man ska avtala om lönehöjningarna på arbetsplatserna är Samlingspartiets och Sannfinländarnas anhängare, samt personer som hör till den högre ledningen eller mellanledningen. Av Samlingspartiets anhängare anser 35 procent att arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter på arbetsplatsen borde avtala om lönehöjningarna, och 39 procent vill själv förhandla om lönehöjningarna med sin arbetsgivare. Bland Sannfinländarnas anhängare är motsvarande siffror 26 och 30 procent.

De som stöder avtalande om lönehöjningarna på förbundsnivå är i synnerhet anhängare till SDP (61 %) och Vänsterförbundet (75 %) samt arbetstagare (54 %) och tjänstemän (47 %).

– Det talas mycket om lokala avtal. Möjligheterna och förutsättningarna för att avtala lokalt varierar ändå inom olika branscher och yrkesgrupper. Personer i arbetstagarställning uppskattar och litar på fackförbunden och vill att förbunden ska avtala om lönerna, säger Jarkko Eloranta.

I enkäten fick finländarna också berätta vem de tycker att ska avtala om minimilönerna. Nästan hälften (44 %) anser att det är fackförbunden och arbetsgivarförbunden som sinsemellan borde avtala om minimilönerna, så att man kan ta hänsyn till branschvisa skillnader. En dryg tredjedel (36 %) anser att man borde lagstifta om minimilöner som gäller alla.

Enkäten genomfördes av Kantar TNS under perioden 29.10–6.11. För enkäten intervjuades 1017 personer i arbetsför ålder, 18–64-åringar.

Läs mer om enkätresultaten: Työehdoista sopimisen vaihtoehdot (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Viktigt att fortsätta utveckla Sysselsättningsfondens förmåner – utbildningen och stöden måste riktas bättre till de grupper som behöver dem mest23.6.2021 10:17:37 EEST | Tiedote

FFC anser att utredningen om hur Sysselsättningsfondens verksamhet och stödformer kunde utvecklas är förtjänstfull. Utredarna föreslår att stöden för kontinuerligt lärande ska utvecklas så att de bättre motsvarar förändringarna i arbetslivet och når också löntagare som har fått mindre utbildning.

EK, SAK, Akava ja STTK: Terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja kustannusten hallinta edellyttävät monikanavaista rahoitusta17.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan valmistelutyöstä, jossa tarkastellaan terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän muuttamista yksikanavaiseksi. Tämä tarkoittaa, että julkinen rahoitus kanavoitaisiin kokonaisuudessaan palvelujen järjestämisvastuussa oleville organisaatioille ja yksityisten terveyspalvelujen käyttöön liittyvien kustannusten korvaamisesta luovuttaisiin.

Regeringens planerade jobbsökningsmodell blev komplicerad och svår att förstå8.6.2021 09:08:18 EEST | Tiedote

Fackcentralen FFC kritiserar regeringens förslag till så kallad nordisk jobbsökningsmodell eftersom modellen är svår att förstå. Regeringens utkast till proposition slår detaljerat fast olika intervjuer och skyldigheter för arbetslösa att söka jobb. I stället för att införa en reglering på detaljnivå, borde man satsa på att ge arbetslösa individuell service, säger Alli Tiensuu som är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum