Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC: Regeringen måste nu trygga sysselsättningen och utkomsten för äldre i arbetslivet

Dela

Fackcentralen FFC:s styrelse påpekar att åtgärderna för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetstagare är en helhet där en del av metoderna har fått för lite uppmärksamhet.

Förhandlingarna mellan organisationerna på arbetsmarknaden om åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland över 55-åringar avslutades resultatlösa för en vecka sedan. Det uppdrag som organisationerna fick av regeringen var mycket svårt för löntagarna och målen i uppdraget var strikta, men förhandlingarna togs på allvar. Målet var att öka antalet sysselsatta med minst 10 000 genom att vidta åtgärder för att färre arbetstagare ska lämna arbetslivet i förtid.

FFC:s styrelse påminner regeringen om att den, när den gav parterna på arbetsmarknaden uppdraget, också förutsatte en balanserad helhet som utvecklar omställningsskyddet samt hjälper äldre arbetstagare att orka i arbetslivet, upprätthålla sin arbetsförmåga och utveckla sitt kunnande.

– De här frågorna framskred knappt alls i förhandlingarna, även om vi lyfte fram dem i vårt förslag. Därför är det nu viktigt att regeringen söker efter åtgärder för att stödja över 55-åringarnas möjligheter att orka i arbetet och klara av att jobba längre, till exempel genom att göra det lättare att övergå till deltidsarbete i slutet av yrkeskarriären. Också nya åtgärder för att förbättra arbetstagarnas kunnande behövs, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

En annan central del som ingick i löntagarorganisationernas förslag var åtgärder för att förbättra omställningsskyddet.

– Det går att förbättra möjligheterna för uppsagda att snabbare få jobb genom att utöka utbildningen, förlänga sysselsättningsledigheten och snabbare inleda jobbsökningen redan under uppsägningstiden.

I löntagarnas förslag skulle längden på utbildningen som ordnas inom ramen för omställningsskyddet förlängas till två eller tre månader beroende på anställningsförhållandets längd. Också utkomsten och utbildningsmöjligheterna för dem som sägs upp vid mindre företag och som inte omfattas av omställningsskyddet skulle ha tryggats.

När man funderar på helheten är det viktigt att komma ihåg att löntagare som har en lång yrkeskarriär bakom sig och närmar sig pensionsåldern också i framtiden kommer att bli arbetslösa. Då måste man ta hand om deras utkomst.

– Löntagarnas förslag skulle trygga utkomsten för äldre arbetslösa också i fortsättningen, även om åldersgränsen för tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet höjs till 65 år – det vill säga för personer födda 1965 eller senare. Utkomsten skulle i sista hand tryggas genom garanterat arbete och service samt genom att betala inkomstrelaterad dagpenning i 500 dagar med skyddat belopp på 100 procent, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC: Omställningsskyddet och förutsättningarna för äldre att fortsätta jobba måste ytterligare stärkas17.12.2020 18:25:22 EETTiedote

Sanna Marins regering fattade i dag beslut om åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland personer över 55 år, efter att förhandlingarna mellan organisationerna på arbetsmarknaden avbröts som resultatlösa för drygt två veckor sedan. Fackcentralen FFC anser att regeringens beslut verkar relativt balanserat, och det är uppenbart att regeringen i beredningen har utnyttjat de förslag som organisationerna inte lyckades enas kring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum