Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC:s styrelse kräver att arbetsgivarna ska visa prov på lösningsvilja vid förhandlingsborden

Dela

FFC:s styrelse är bestört över arbetsgivarnas ovilja att förhandla. Ofta tar de övriga förhandlingarna fart när spelöppningen är gjord, men nu står förhandlingarna stilla och arbetsgivarna ägnar sin tid åt att förfaras över vad strejkerna kostar.

– Framgångsreceptet för den finländska arbetsmarknaden har varit en pragmatisk inställning, och den här pragmatismen skulle nu verkligen behövas från arbetsgivarnas sida. Arbetsgivarna har av ideologiska skäl målat in sig i ett hörn och driver landet mot omfattande störningar på arbetsmarknaden, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse anser att situationen är oroväckande och sannolikheten för att krisen ska utvidgas ökar på grund av att arbetsgivarna har fastnat i gamla hjulspår.

– De stora utmaningarna som arbets- och näringslivet står inför handlar om helt andra frågor än en konstgjord, till hälften förverkligad förlängning av arbetstiden. De här utmaningarna måste vi ta oss an tillsammans. Det är ett stort misstag av arbetsgivarna att haka upp sig på detaljer, varnar Eloranta.

FFC:s styrelse anser att det är bra att Industrifacket och Teknologiindustrin åstadkom en spelöppning på arbetsmarknaden. Parterna avtalade om måttfulla löneökningar och slopade förlängningen av arbetstiden som skapade friktion under förhandlingarna. I offentliga bedömningar har det konstaterats att spelöppningen på arbetsmarknaden inte försvagar Finlands kostnadskonkurrenskraft i relation till de viktigaste konkurrentländerna.

Hittills har i synnerhet arbetsgivarsidan ansett att exportsektorns spelöppning stakar ut vägen och fungerar som modell för övriga avtalsbranscher. Nu har arbetsgivarna avstått från den princip som de själva har marknadsfört. I stället klamrar de sig fast vid att de extra arbetstimmarna från konkurrenskraftsavtalet har skrivits in i kollektivavtalen på olika sätt, och hur de här timmarna påverkar konkurrenskraften. Båda motiveringarna haltar.

– Som centralorganisation har vi redan tidigare konstaterat att varje förbund kan avtala om att avskaffa arbetstidsförlängningen på sitt eget sätt. Det går säkert att hitta modeller och förfaringssätt om arbetsgivarsidan bara att villig att lösa frågan, konstaterar Eloranta.

FFC:s styrelse påpekar dessutom att man i diskussionen om konkurrenskraftsavtalet endast talar om arbetstidsförlängningen som genomfördes utan ersättning. I konkurrenskraftsavtalet kom man också överens om att överföra en betydande del av arbetsgivarens bikostnader till att betalas av arbetstagarna. Den här förändringen förblir i kraft.

– Överföringen av bikostnaderna var, och är fortfarande, en handräckning i miljardklassen åt företagen. I gengäld hoppades vi att företagen skulle göra investeringar, påpekar Jarkko Eloranta.

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC om budgetmanglingen: Satsningar på tjänster för arbetslösa välkomnas, sysselsättning bland äldre ska stödas genom stärkt arbetsförmåga och kompetens16.9.2020 16:36:23 EESTTiedote

FFC välkomnar varmt de tilläggsanslag för arbetskraftspolitiken som regeringen kommit överens om vid budgetmanglingen. Anslagen gör det möjligt att ge arbetslösa individuellt stöd vid jobbsökning. FFC är beredd att medverka vid de förhandlingar med arbetsmarknadsorganisationerna som regeringen föreslår för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetstagare. FFC kan emellertid inte förbinda sig till en process där tonvikten skulle ligga på att försämra utkomsten för äldre arbetslösa.

SAK budjettiriihestä: Satsaukset työttömien palveluihin tervetulleita, ikääntyneiden työllisyyttä tuettava työkykyä ja osaamista vahvistamalla16.9.2020 16:30:50 EESTTiedote

SAK pitää hallituksen budjettiriihessä sopimia työvoimapolitiikan lisämäärärahoja erittäin tervetulleina. Määrärahat mahdollistavat työttömien yksilöllisen työnhaun tukemisen. SAK on valmis hallituksen esittämiin työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi. Sellaiseen prosessiin SAK ei kuitenkaan voi sitoutua, jonka päätepisteenä olisi ikääntyneiden työttömien toimeentulon heikentäminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum