Finanssivalvonta

FIN-FSA imposes administrative fine on Eisler Capital (UK) Ltd for delay in short position notifications intended for public disclosure

Share
The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed an administrative fine of EUR 30,000 on Eisler Capital (UK) Ltd. The company failed to notify the FIN-FSA within the time limit changes in a net short position on two occasions, one where the position exceeded and the other where it fell below the publication threshold.

The obligation to notify net short positions is based on the EU Short Selling Regulation, the objectives of which include enhancing market transparency and promoting supervisory authorities’ and market participants’ access to information. Accordingly, the FIN-FSA must be notified of a net short position in the issued share capital of a company whose shares are subject to trading on a regulated market when the position reaches, exceeds or falls below the notification threshold not later than at 15:30 on the following trading day after the transaction day. Moreover, under the forementioned Regulation the FIN-FSA publishes on its website net short positions which have reached, exceeded or fallen below the publication threshold.

The net short position of Eisler Capital (UK) Ltd on 5 October 2021 exceeded and on 2 November 2021 fell below the notification limit and publication threshold of 0.5% as provided in the Short Selling Regulation. The company did not submit short position notifications to the FIN-FSA until 23 November 2021, i.e. about 1.5 months and three weeks too late, respectively.

The FIN-FSA has imposed an administrative fine on these omissions. The amount of the administrative fine is based on a comprehensive assessment. In assessing the amount of the administrative fine, special consideration has been given to the size of the position, the fact that the position exceeded the publication threshold, and the length of the delay during which market participants were unaware of the position. The administrative fine is payable to the State.

The decision to impose an administrative fine is not yet legally binding. The company has the right to appeal the decision to the Helsinki Administrative Court within 30 days of receipt of notice of the decision. Information on the legal validity of the decision is available on the FIN-FSA website.

For further information, please contact

Janne Häyrynen, Head of Legal. Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communi-cations, tel. +358 9 183 5030, Mon–Fri 9:00–16:00.

Appendix

FIN-FSA decision (PDF, in Finnish)

See also:

Keywords

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

FIN-FSA published AML supervision strategy - effectiveness of sanctions monitoring to be improved by legislative reform19.4.2023 10:25:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has published a supervision strategy for anti-money laundering. The objective of the strategy is to reduce the risk of money laundering, terrorist financing and breaches of financial sanctions in the operation of supervised entities. In March, the Parliament adopted a partial reform of the Anti-Money Laundering Act, which provides the FIN-FSA with the authority to supervise compliance with sanctions in the financial sector more effectively than before.

Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen19.4.2023 10:25:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Finanssivalvonta julkisti rahanpesun estämisen valvontastrategian - pakotevalvonta tehostuu lakiuudistuksen myötä19.4.2023 10:25:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta on julkistanut rahanpesun estämisen valvontastrategian. Strategian tavoitteena on vähentää rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden rikkomisen riskiä valvottavien toiminnassa. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa rahanpesulain osittaisuudistuksen, jonka myötä Finanssivalvonta saa valtuuksia valvoa entistä tehokkaammin pakotteiden noudattamista finanssisektorilla.

Finnish financial sector’s capital position strong - supervision in 2023 focuses on the risks caused by the uncertain operating environment15.3.2023 10:00:00 EET | Press release

Uncertainty and slower economic growth weakened the financial sector’s operating environment in 2022 globally. The capital position of the Finnish financial sector remained sound, despite the deterioration in the operating environment. Solvency weakened slightly in the employee pension and banking sectors, but in the non-life and life insurance sectors solvency improved. Due to the changes in the operating environment, the Financial Supervisory Authority’s (FIN-FSA) supervisory priorities in 2023 include credit and liquidity risk management, soundness of corporate governance, and operational risks, such as cyber risks.

Finanssektorn i Finland är fortsatt kapitalstark - under 2023 ligger tillsynens fokus på riskerna som härrör från den osäkra omvärlden15.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Osäkerheten och den avtagande ekonomiska tillväxten försvagade den finansiella omvärlden under 2022 globalt. Den finansiella sektorn i Finland är fortsatt kapitalstark trots omvärldsförsämringen. Arbetspensionssektorns solvens och banksektorns kapitaltäckning försvagades något, medan skade- och livförsäkringssektorernas solvens stärktes. På grund av omvärldsförändringarna riktar Finansinspektionen i sin tillsyn i år särskild fokus på bland annat hanteringen av kredit- och likviditetsrisker, intern styrning och operativa risker såsom cyberrisker.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom