Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority: Pension insurance companies must remain within their field of business

Share

In its supervision release, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) underlines that the disability risk management undertaken by pension insurance companies should be risk-based and within the field of business of statutory pension insurance, and that it must not be arranged on a competitive basis.

The activities of pension insurance companies play a key role in the implementation of statutory pension security and take place within strictly regulated limits.

Permitted management of disability risk is risk-based and restricted

Under current legislation, a pension insurance company’s disability risk management must adhere to the following principles:

  1. Joint measures with the client normally start after the pension insurance company has selected the client based on a risk assessment.
  1. The pension insurance company advises and informs its client in matters relating to disability risk.The pension insurance company helps the client company to understand the causes of disability risk and the reasons underlying disability. 
  1. When means to reduce disability risk are clear, the client may either implement the necessary measures itself or turn to an external service provider and purchase the required service.The pension insurance company may, based on its discretion within the limits set for this activity, provide the client with financial support for the management of disability risk.
  1. The pension insurance company may not carry out itself actual measures to reduce disability risk for the client.In other words, the pension insurance company’s activities do not include the provision of such services. In addition, the company’s activities do not include entering into with service providers agreements under which a service provider, funded by the pension insurance company, would carry out actual measures to reduce disability risk for one or more clients of the company. Agreements on such measures are between the client and the service provider.

The FIN-FSA monitors the measures of pension insurance companies as part of ongoing supervision.A sector-level audit of pension insurance companies’ disability risk management will be launched during 2020.

See also:

Supervision release 55/2019 (in Finnish)

Keywords

Contacts

Further information

Kaisa Forsström, Head of Department, Insurance Supervision

Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 9 183 5030, weekdays 9.00-16.00.

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle liputusilmoituksen viivästymisestä16.6.2020 12:09:19 EESTTiedote

Finanssivalvonta on määrännyt 45 000 euron suuruisen seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle, sillä yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalaissa säädettyä määräaikaa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, ja tässä tapauksessa liputusilmoitus viivästyi 20 kaupankäyntipäivällä.

FIN-FSA imposes penalty payment on Evli Fund Management Company Ltd for delay in notification of major holdings16.6.2020 12:09:19 EESTPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed a penalty payment of EUR 45,000 on Evli Fund Management Company Ltd for failure to comply with the deadline laid down in the Securities Markets Act for notifying major shareholdings and proportions of voting rights. The notification must be made without undue delay, whereas in this case the delay was 20 trading days.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom