Työeläkeyhtiö Elo

Finansinspektionen avslutar ombudsmannaövervakningen av Elo

Dela

Finansinspektionen har den 31 maj 2022 fattat beslut om att advokat, vicehäradshövding Pekka Jaatinens uppdrag som ombudsman för Elo avslutas den 30 juni 2022. Jaatinen tillsattes den 11 december 2020 för att övervaka Elos verksamhet.

Arbetspensionsbolag Elo i Hagalund, Esbo
Arbetspensionsbolag Elo i Hagalund, Esbo

− Vi har genomfört de åtgärder som Finansinspektionen förutsatte i syfte att utveckla vårt bolagsstyrningssystem. Vi genomförde de sista åtgärderna i mars 2022. Under övervakningens tredje och sista skede under våren följde ombudsmannen upp hur gjorda åtgärder fungerar och deras effekt. Samarbetet med Pekka Jaatinen har fungerat bra, berättar Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

– I det här skedet vill jag tacka hela Elos organisation, styrelse, förvaltningsråd och ombudsmannen, med vilka vi arbetat hårt för att säkerställa att vår verksamhetsmodell är på den nivå som Finansinspektionen förutsätter, konstaterar Pettersson.

– Härifrån är det bra att fortsätta i allt starkare form mot Elos nästa strategiperiod.

Kontakter

Närmare upplysningar: verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju kommunikationschef Hanna Saira, tfn 050 387 5742

Bilder

Arbetspensionsbolag Elo i Hagalund, Esbo
Arbetspensionsbolag Elo i Hagalund, Esbo
Ladda ned bild

Om

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Vi är Elo, ett stort finländskt arbetspensionsbolag. Vi sköter om att våra kunder får den pension som de tjänat in. Vi hjälper våra kundföretag att nå framgång och att svara på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet. Vi sköter våra kunders pensionstillgångar på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Placeringstillgångarna är välspridda både internationellt och i olika tillgångsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för en hållbar avkastning i decennier framåt.

Elos marknadsvärdet på placeringstillgångarna är över 29 miljarder euro. Cirka 500 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 244 000.

Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia den 1 januari 2014.

Följ Työeläkeyhtiö Elo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työeläkeyhtiö Elo

Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året tryckte ner placeringsmarknaden globalt27.4.2022 11:04:27 EEST | Tiedote

Tilltagande inflation, en global åtstramning av penningpolitiken och Rysslands anfallskrig mot Ukraina ökade osäkerheten och inverkade negativt på placeringsmarknaden. Elos placeringar avkastade -1,9 (3,9) procent. Placeringarnas marknadsvärde var 28,8 (26,8) miljarder euro vid utgången av det första kvartalet. Solvensnivån var 126,1 (125,0) procent.

Elon sijoitustuotto -1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama alkuvuosi painoi sijoitusmarkkinoita globaalisti27.4.2022 09:03:56 EEST | Tiedote

Kiihtyvä inflaatio, rahapolitiikan globaali kiristyminen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsivät epävarmuutta ja vaikuttivat negatiivisesti sijoitusmarkkinoihin. Elon sijoitukset tuottivat -1,9 (3,9) prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli 28,8 (26,8) miljardia euroa ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Vakavaraisuusaste oli 126,1 (125,0) prosenttia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum